Versiunea 2021


Informațiile prezentate pe site-urile web ale Dräger se bazează pe următoarele condiții de utilizare. În anumite circumstanțe, acestea pot fi modificate sau înlocuite prin declarații sau condiții suplimentare. Prin autentificare sau, în cazul în care nu este necesară autentificarea individuală, prin accesarea și utilizarea site-urilor web ale Dräger, sunteți de acord cu și acceptați avizul juridic valabil la momentul utilizării.


Dreptul de autor şi drepturile de proprietate intelectuală
Site-urile web ale Dräger, precum și buletinele informative ale Dräger, designul, textele, imaginile, elementele grafice, bazele de date, fișierele cu animații și descărcările de orice tip ale acestora (denumite în continuare „Conținutul Dräger”) sunt protejate prin drepturi de autor. Conținutul Dräger sau părțile acestuia nu pot fi multiplicate, modificate, descărcate sau utilizate pe niciun alt site de internet. Dräger își rezervă toate drepturile, în special pretențiile privind drepturile de autor, cele de proprietate intelectuală şi cele privind concurenţa, care decurg din utilizarea ilicită a Conținutului Dräger sau a unor părți ale acestuia, precum și a mărcii comerciale înregistrate.


Conținut
Conținutul Dräger are numai scop informativ. Toate avizele, recomandările și alte elemente de conținut au exclusiv scop de informare sau de publicitate și nu au caracter obligatoriu în nici un caz. Descrierea produselor nu poate înlocui în niciun mod citirea cu atenție a instrucțiunilor de utilizare. Toate informațiile, în special instrucțiunile de utilizare,sunt lipsite de caracter obligatoriu. Cunoștințele conținute în rapoarte fac obiectul modificării constante ca urmare a cercetării și dezvoltării. Autorii au depus toate eforturile pentru a se asigura că datele furnizate, în special în ceea ce privește aplicarea și funcționarea, se bazează pe cele mai recente informații disponibile la momentul publicării. Acest lucru nu vă exonerează în niciun mod de obligația de a vă asuma responsabilitatea pentru propriile decizii.


Dräger nu își asumă nicio răspundere pentru caracterul complet și corect al informațiilor incluse în Conținutul Dräger, cu excepția cazului în care Dräger și-a exprimat în mod clar intenția de a garanta pentru respectivul conținut. Dräger își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza informațiile furnizate în cadrul Conținutului Dräger, în orice moment, fără notificare prealabilă. Aceasta se aplică şi îmbunătăţirilor şi/sau modificărilor aduse descrierii produselor.


Conținutul Dräger nu include nicio garanție privind proprietățile sau garanții de orice altă natură.


Dräger răspunde pentru conținutul unor părți terțe în conformitate cu dispozițiile legale relevante. În măsura în care un link asigură accesul la site-uri web ale unor terțe părți, Dräger atrage atenția asupra faptului că nu are nicio influență, de niciun fel, asupra acestora, și că nu este responsabilă pentru conținutul sau structura respectivelor site-uri web menținute de părți terțe și nici nu pretinde că este proprietarul acestora. Aceasta include șirespectarea politicii de confidențialitate pe site-urile web ale părților terțe.


Securitate și accesibilitate
Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că aplicațiile pe care le utilizați pentru a accesa Conținutul Dräger nu conțin viruși. Accesând Conținutul Dräger și orice site-uri web asociate prin link-uri, aveți cunoștință și acceptaţi riscurile care rezultă în urma accesului public şi posibilitatea unei influențe terțe neautorizate asupra conținutului. Dräger nu  răspunde pentru nicio daună care rezultă în urma concretizării acestor riscuri atunci când se utilizează Conținutul Dräger sau orice site-uri web asociate prin link-uri, cu excepția cazului în care compania Dräger este direct responsabilă pentru riscurile respective și concretizarea acestora. În special, Dräger nu este responsabilă pentru întreruperi, pierderi ale unor programe sau ale altor date din sistemele dumneavoastră informatice.


Dräger depune eforturi pentru a întreține site-urile web Dräger în așa fel încât să permită utilizarea și accesul continue. Cu toate acestea, Dräger nu răspunde în cazul utilizării sau accesului limitat, din orice motiv sau pentru orice perioadă. În special, Dräger își rezervă dreptul de a închide site-ul web al Dräger fără o notificare prealabilă.


Legea aplicabilă și prevederi diverse
Legislația germană se aplică tuturor aspectelor juridice în legătură cu și derivate din Conținutul Drager.

Compania Dräger oferă livrare sau ridicare clienților săi finali în principiu numai în țară.

Întrebările cu privire la aceste avize juridice trebuie transmise prin e-mail la info@draeger.com. Ulterior, ne va face plăcere să vă oferim răspunsurile la orice astfel de întrebări.