Dräger Atlan® A350/A350 XL Aparate de anestezie

Dräger Atlan® A350/A350 XL

Contactați-ne

Dräger Atlan® A350/A350 XL

Noua platformă oferă flexibilitate pentru orice tip de spațiu. Ventilatorul cu piston de înaltă precizie sprijină măsurile de protecție pulmonară, iar un set cuprinzător de parametri ajută la luarea deciziilor. Atlan A350/XL poate fi conectat în rețea pentru a comunica bidirecțional și în siguranță cu alte dispozitive pentru a partaja date și informații care pot ajuta la creșterea eficienței și la reducerea erorilor în anestezie.

Ventilația de protecție a plămânilor

Tehnologia ventilatorului cu piston cu acționare electrică și comandă electronică a aparatului de anestezie Atlan A350/XL ajută la implementarea măsurilor de ventilare pentru protecția plămânilor care pot fi benefice pentru funcția pulmonară perioperatorie și pot îmbunătăți rezultatele.

 • Mișcarea sincronizată a pistonului cu fluxul de expirație al pacientului reduce rezistența la expirație și poate reduce efortul respirator
 • Valoarea setată a PEEP se menține chiar și în cazul unei pierderi mici și în timpul respirației spontane pentru a reduce riscul de apariție a atelectaziei
 • Sensibilitatea ridicată la declanșare poate detecta chiar și eforturile slabe de respirație spontană ale pacienților
 • Datorită decuplării gazului proaspăt modificările debitului de gaz proaspăt nu au nicio influență asupra volumului curent aplicat, presiunilor de ventilație și preciziei VT furnizate chiar și cu valori ale VT foarte mici, de exemplu până la 5 ml
 • Caracteristicile și funcționalitățile optimizează aplicarea cu debit minim și scăzut, ceea ce poate contribui la îmbunătățirea umidității gazelor anestezice, a eliminării mucociliare, a menținerii temperaturii corpului și a reducerii pierderii de lichide. Acestea includ:
  – încălzire activă integrată a sistemului de respirație pentru a încălzi gazul de respirație și pentru a reduce condensul
  – arhitectură optimizată a sistemului de respirație pentru a permite schimbări rapide ale concentrațiilor de gaz proaspăt și de agent
  – recircularea gazului de probă pentru a elimina pierderile de gaz
 • Opțiunea de manevre de recrutare pulmonară* cuprinde metode de recrutare cu o singură etapă, respectiv mai multe etape, Insp./Exp. Funcții de menținere și de reamintire pentru a sprijini folosirea manevrei de recrutare
 • Opțiunea AutoFlow asigură livrarea volumului tidal setat cu cea mai scăzută presiune necesară pentru a evita vârfurile de presiune și volumele tidale mari neintenționate.
 • Supapă APL foarte precisă, cu o creștere și o scădere aproape liniară a modelului de presiune
* necesită software 2.0 sau mai nou

Asistență decizii

Pentru a vă ajuta personalul și pe dumneavoastră să luați decizii informate, aparatul de anestezie Atlan A350/XL poate fi echipat cu mai multe opțiuni și se poate combina cu alte produse Dräger.

 • Opțiune avansată de monitorizare a gazului*:
  – Indicator și tendință pentru eficiența setării de gaz proaspăt și a consumului de agent anestezic (Econometru și Expert cu debit scăzut (fără tendință)) pentru a sprijini aplicarea intuitivă și facilă a anesteziei cu debit minim și scăzut
  – Acces la date despre consumul de gaz și oxigen și absorbția agenților anestezici pentru a analiza practicile cu debit scăzut și minim
  – Parametrul MV x CO2 pentru a monitoriza afișarea calitativă a eliminării CO2
 • Monitorizare extinsă a ventilației (opțional):
  – Afișarea conformității plămânilor pacientului cu buclele de tendință, P-V și V-Flow pentru a evalua calitatea ventilației și a adapta setările de ventilație
 • Compilarea datelor relevante privind ventilația și hemodinamica pacientului într-o singură vizualizare pentru a evalua efectele terapeutice ale manevrei de recrutare a plămânilor**
 • Îndrumări pentru administrarea optimizată și orientată către pacient a agentului anestezic, în combinație cu SmartPilot® View de la Dräger ***
* numai cu modul integrat de măsurare a gazului pentru pacient
** numai cu monitorizarea pacientului cu Dräger Infinity® Acute Care System (IACS).
*** software-ul necesită PC de clasă medicală

Controlul și prevenirea infecțiilor

Ruperea lanțului de infecție și respectarea protocoalelor de igienă ale spitalului sunt esențiale în mediul clinic actual. Din acest motiv, în timpul fazei de dezvoltare a aparatelor de anestezie Atlan, le-am proiectat ținând cont de reglementările de prevenire a infecțiilor pentru a sprijini măsurile de igienă în blocul operator.

 • Demontare rapidă și fără instrumente a sistemului de respirație cu puține piese, pentru a fi în conformitate cu reglementările de prevenire a infecțiilor
 • Suprafețele netede și rotunjite facilitează curățarea/dezinfectarea
 • Canalele și canalele de cabluri reduc numărul de surse potențiale de contaminare
 • Compatibil cu consumabilele originale Dräger de unică folosință, respectă standardele de igienă
 • Mesajul generat* reamintește personalului să înlocuiască consumabilele cu tehnologie RFID (circuit de respirație Infinity ID, colector de apă Infinity ID WaterLock 2, senzori de debit Infinity ID, absorbant Infinity ID CLIC) atunci când perioada maximă de utilizare a acestora este depășită
 • Conform cu ISO 17664
* cu opțiunea Suport de accesorii Infinity ID

Eficiența fluxului de lucru

Arhitectura aparatelor de anestezie Atlan A350/XL vă asigură flexibilitate în utilizarea combinațiilor personalizate pentru client, precum și un spațiu de lucru ergonomic și ușor de utilizat în aproape orice dimensiune de bloc operator.

 • Scalabilitatea la configurarea stațiilor de lucru se adresează diferitelor nevoi ale clienților și îndeplinește condițiile oricărui spațiu din diferite săli de operație:
  – Căruciorul compact sau mare, variantele de tavan sau perete oferă acces bun la pacient, mediu de lucru ergonomic și timpi de operare reduși cu spații de lucru personalizate
  – Este prevăzut sau nu cu modul integrat de măsurare a gazelor de pacient, pentru a oferi flexibilitate și pentru a evita costurile redundante cu monitoare de gaz separate în clinici
 • Interfețele de utilizator Dräger, principiile de operare, nomenclatura și accesoriile standardizate ale altor dispozitive de anestezie și ventilatoare Dräger reduc eforturile de instruire, optimizează gestionarea dotării și reduc riscul de erori.
 • Lista de verificare pentru pretestare, ilustrată grafic, permite pregătirea ușoară și intuitivă a aparatului pentru autotestare
 • Autotestarea complet automatizată a sistemului* (nu este necesară intervenția utilizatorului) îmbunătățește eficiența operațională și economisește timpul personalului, pentru alte sarcini
 • Funcția Auto On** permite executarea automată a testului de sistem și pornirea dispozitivului testat la momentul specificat, ceea ce reduce timpul de inițializare
 • Exportul și importul configurației aparatului prin USB economisește eforturi manuale și timp**
 • Suprafață de lucru mare, sertar ce poate fi încuiat și rafturi suplimentare (opționale) pentru condiții optime de lucru și depozitarea consumabilelor
 • Iluminatul locului de muncă îmbunătățește vizibilitatea în timpul intervențiilor chirurgicale minim invazive (MIS)
 • Canalele de gestionare a cablurilor reduc dezordinea și erorile de conectare, ușurează curățarea
 • Manevrabilitatea îmbunătățită prin asocierea cu unitățile de alimentare din plafon simplifică poziționarea aparatului în sala de operație
 • Măsurătorile consumului de agent anestezic și gaz ajută la analiza potențialelor economii de agent și gaz
 • Generează un mesaj*** atunci când perioada maximă de utilizare a accesoriilor cu tehnologie RFID (circuit de respirație Infinity ID, colector de apă Infinity ID WaterLock 2, senzori de debit Infinity ID, absorbant Infinity ID CLIC) este depășită pentru a reaminti personalului să înlocuiască consumabilele
 • Generează un mesaj*** la conectarea incorectă a racordului de balon de respirație sau de circuit de respirație Infinity ID cu tehnologie RFID, precum și la conectarea nepotrivită a sistemului de absobție Infinity ID CLIC, pentru a evita eventualele erori umane
 • Flexibilitatea designului permite diferite poziții de montare ale componentelor hardware, de exemplu monitoare pentru pacienți, pompe de perfuzie intravenoasă, hardware IT și rafturi etc., pentru a oferi soluții de stații de lucru personalizate
* varianta cu monitorizare integrată a O2 necesită calibrarea săptămânală a celulei de O2. Lista de verificare înainte de utilizare trebuie parcursă de utilizator înainte de autotestare.
** necesită software 2.0 sau mai nou
*** cu opțiunea Suport pentru accesorii Infinity ID

Securitatea cibernetică

Aparatul de anestezie Atlan A350/XL a fost conceput ținând seama de problemele de securitate, pentru a combate atacurile cibernetice periculoase.

Am implementat măsuri luând în considerare cadrul de bune practici de securitate NIST.

 • Identificare: Se furnizează documente dedicate cu informații despre securitate, pentru gestionarea riscurilor legate de active (de exemplu, lista de materiale software, formularul MDS2, cartea albă cuprinzătoare privind securitatea cibernetică).
 • Protecție:
  – O pornire securizată asigură integritatea software-ului care rulează pe dispozitiv
  – Autentificarea și autorizarea pe bază de roluri împiedică accesul neautorizat la setările și datele critice
  – Sistemul de operare consolidat prin omiterea tuturor componentelor software inutile și dezactivarea tuturor porturilor neutilizate, minimizează suprafața de atac
 • Detectare: Evenimentele relevante pentru securitate sunt detectate, înregistrate într-un fișier jurnal de securitate inviolabil, iar administratorul IT este notificat prin semnale SNMP
 • Răspuns: Monitorul de stare a sistemului observă cu atenție încărcarea sistemului și reacționează în cazul suspiciunilor de evenimente adverse, adică dezactivează interfața de rețea dacă sarcina este neobișnuit de mare.
 • Recuperare: Dacă se detectează un eveniment de securitate, sistemul poate reporni în ultima stare cunoscută. Asistența Dräger poate restaura rapid hardware-ul și software-ul, configurația clinică poate fi transferată de pe alte dispozitive prin intermediul unei unități USB
Atlan a fost creat într-un ciclu de dezvoltare securizat, cuprinzând:
 • Analiza amenințărilor pentru identificarea vulnerabilităților în faza de dezvoltare
 • Analiza automată a codului în timpul dezvoltării software
 • Testare independentă la penetrare, realizată de o terță parte pentru a descoperi vulnerabilitățile reziduale
 • Pe dispozitiv se poate executa numai cod semnat (de încredere)
 • Lansarea de corecții dacă a fost detectată o vulnerabilitate relevantă
 • Monitorizarea continuă a vulnerabilității de-a lungul ciclului de viață al produsului

Interoperabilitate*

Împreună cu Dräger Infinity Acute Care System** și Dräger Connectivity Converter CC300, aparatul de anestezie Atlan A350/XL cuprinde o stație de lucru cu funcționalități care vă ajută să sporiți eficiența și să reduceți erorile în anestezie. Stația de lucru pentru anestezie se poate conecta și la sistemele spitalicești în rețea și funcționează ca sursă de date:

 • Sincronizarea orei și datei: Setare identică a datei și a orei pe toate aparatele conectate pentru a permite o documentare unitară și precisă
 • Export de date și integrare EMR: Colectare de date de înaltă calitate și standardizate de la stațiile de lucru Atlan, direct integrate în sistemul electronic de evidență medicală a pacientului, ceea ce reduce timpul petrecut cu sarcinile administrative
 • Sincronizarea modului de bypass cardiac: Activarea modului de bypass cardiac (CBM) pe aparatul de anestezie Atlan adaptează setările de alarmă ale tuturor monitoarelor în același timp, pentru a permite monitorizarea pacientului fără alarme nenecesare în timpul oxigenării extracorporale a pacientului cu aparatul cardiopulmonar
 • Sincronizare mod de zi/noapte: Adaptează simultan culorile și luminozitatea tuturor ecranelor stației de lucru Atlan la scenariul clinic, pentru a reduce etapele de lucru redundante și manuale
 • Sincronizarea recrutării pulmonare*** oferă informații contextuale despre cabina IACS Dräger de monitorizare a pacientului și sprijină evaluarea efectelor după desfășurarea unei manevre de recrutare pulmonară
 • Preluarea datelor de internare-externare-transfer (ADT): Importă datele disponibile despre pacienți (categoria, vârsta, greutatea și înălțimea) din fișa medicală electronică (EMR) în stația de lucru Atlan, cu o singură apăsare de buton
 • Mobile Patient Watch: Afișează, aproape în timp real, parametrii numerici de ventilație și formele de undă din analiza gazelor, de la stațiile de anestezie Atlan pe un telefon mobil sau computer desktop cu acces la web (la distanță), pentru a permite supravegherea clinică la distanță
* bazată pe principiile ISO/IEEE 11073-Service-oriented Device Connectivity (SDC)
** cu VG 7.1.1
*** necesită software 2.0 sau mai nou și opțiune de recrutare pulmonară cu o etapă și mai multe etape

Analiza datelor și servicii digitale*

Aparatele de anestezie Atlan conectate în rețea, împreună cu Dräger Connect, alcătuiesc o platformă digitală inovatoare, cu funcții de lucru în cloud pentru soluții și servicii digitale, pot agrega și transforma datele în informații valoroase pentru a optimiza fluxul de lucru și gestionarea costurilor:

Gas Consumption Analytics: Vizualizare cuprinzătoare a consumului total de gaze medicale și anestezice de la stațiile de lucru Atlan conectate, per sală de operație și în fiecare bloc operator.

 • Indică consumul și costurile aferente per agent anestezic utilizat într-o secție
 • Indică debitul mediu de gaz proaspăt, precum și consumul de gaz anestezic și raportul de absorbție al pacientului
 • Afișează costurile medii pe minut și intervenție ca indicatori de performanță economică
 • Afișează debitele aplicate pentru a sprijini implementarea practicilor de debit scăzut și minim
 • Afișează echivalentul de CO2 calculat pe baza gazelor anestezice consumate pentru a evalua impactul asupra mediului
OR Companion: Verifică starea curentă a stațiilor de lucru Atlan conectate pentru a facilita gestionarea eficientă a sălilor de operații.. Actualizați soluția cu opțiunea de urmărire a autotestului (Self-Test Tracker) pentru a eficientiza fluxurile de lucru ale personalului în procedura zilnică de testare a sistemului de anestezie, pentru a proteja pacienții și pentru a obține un timp de funcționare optim al stațiilor de anestezie.

Opțiunea Self-Test Tracker:
 • Permite verificarea de la distanță a rezultatelor testelor de sistem ale tuturor stațiilor de lucru Atlan din secții pentru a optimiza și eficientiza fluxurile de lucru pentru personalul medical sau inginerii biomedicali
 • Asigură o prezentare generală centralizată a rezultatelor de autotestare ale aparatelor pentru a informa personalul despre situația aparatelor. Împreună cu opțiunea Auto On a aparatului de anestezie Atlan – care permite executarea automată a testului de sistem și pornirea aparatului testat la un moment specificat – poate ajuta la reducerea timpului de inițializare și la simplificarea fluxurilor de lucru ale personalului pentru procedura de autotestare zilnică a aparatelor de anestezie
 • Acționează ca un sistem de asistență și oferă imediat personalului pași de depanare
Device Utilisation Analytics: Consolidați toate informațiile relevante despre utilizarea parcului de stații de lucru Atlan în rețea:
 • Obțineți informații despre utilizarea aparatului Atlan în rețea pentru a-i verifica performanța și a-i îmbunătăți eficiența
 • Vizualizați în timp real starea rețelei online și starea operațională a fiecărui dispozitiv
 • Reduceți costurile prin analize de utilizare și optimizare a parcului de dispozitive cu analize de date esențiale
 • Oferă o bază de date cuprinzătoare pentru a sprijini luarea deciziilor de cumpărare
 • Îmbunătățește transparența situației software-ului și a actualizărilor pentru a evita breșele de securitate
 • Permite obținerea de informații despre parcul de stații de lucru Atlan în rețea pentru a susține performanța maximă și pentru a evita disfuncționalitățile operaționale
Întreținere conectată: Sprijină maximizarea timpului de funcționare al stațiilor de lucru pentru anestezie - menținându-le actualizate, sigure și securizate.
 • Tichet de asistență: Asistența de specialitate în probleme tehnice se obține rapid, prin simpla apăsare a unui buton de pe dispozitiv. Activitate de service redusă la fața locului, evitarea apelurilor de reparații, rată îmbunătățită de reparare de prima dată, timp de funcționare mai mare al aparatului
 • Distribuția software-ului de la distanță: Gestionează actualizările de software în mod eficient și sigur, cu întreruperi minime ale fluxurilor de lucru clinice
 • Managementul certificatelor: Dispozitivele medicale și instrumentele de service sunt păstrate în siguranță și securizate prin reînnoiri automate
* Ambele sunt opționale și fac obiectul termenilor de utilizare aplicabili/licenței. Necesită dispozitive medicale compatibile și infrastructură IT suplimentară.

Mecanisme de siguranță

Aparatele Atlan A350/XL vă oferă o gamă largă de funcționalități pentru a face procesul de anestezie mai sigur atât pentru pacienți, cât și pentru personalul clinic.

 • Mod manual de rezervă (în cazul defecțiunii ventilatorului, ecranului tactil sau mixerului de gaze) pentru a permite ventilația manuală, menținând în același timp monitorizarea gazului și a ventilației, precum și livrarea O2 și a agentului anestezic pentru a continua anestezia în orice moment
 • Generează un mesaj* la conectarea incorectă a racordului de balon de respirație sau de circuit de respirație Infinity ID cu tehnologie RFID, precum și la conectarea nepotrivită a sistemului de absobție Infinity ID CLIC, pentru a evita eventualele erori umane
 • Pornire intuitivă în caz de urgență pentru a reduce timpul de așteptare în situații critice
 • Testul de gaz real O2** verifică faptul că oxigenul este gazul furnizat în timpul autotestării
 • Monitorizare automată xMAC** pentru a declanșa alarma în cazul unei scăderi accidentale a concentrației de agenți anestezici volatili, astfel încât să se evite trezirea pacientului
 • În caz de întrerupere a alimentării centrale cu gaz și în absența buteliilor de rezervă, ventilația mecanică a pacientului poate fi continuată cu aer ambiental
 • Autotest automat și controlat în timp***, care include toate componentele relevante pentru a asigura o exploatare sigură a aparatului, astfel încât să îmbunătățească siguranța pacientului și a personalului
* cu opțiunea Suport de accesorii Infinity ID
** numai cu modul integrat de măsurare a gazului pentru pacient
*** necesită software 2.0 sau mai nou și opțiunea Auto On. Lista de verificare înainte de utilizare trebuie parcursă de utilizator înainte de autotestare.

Descărcări

Atlan A350/A350 XL Product Information, ro
Atlan A350/A350 XL Product Information, ro

Descărcare

Accessory Catalogue 2024, en
Accessory Catalogue 2024, en

Descărcare

Atlan Family Brochure Insert Page Brochure, ro
Atlan Family Brochure Insert Page Brochure, ro

Descărcare

Atlan Family Brochure without SDC Brochure, ro
Green Anaesthesia Infographic, ro
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Reprocessing instructions - 9510652 ro
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Reprocessing instructions SW2.0 kit - 9512643 ro
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - SW 2.0n - 9510622 ro
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056021 ro
IFU Connectivity Converter CC300 - Protocol converter SW 1.n 9055949 ro
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Integrated System - 9510792 ro
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - SW 2.0n - 9512165 ro
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056617 ro
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL SW1.0n 9510692 de-me
IFU SP Atlan A300, A350 ceiling-mounted versions and wall-mounted version 9056463 ro
IFU SP Integrated system 9510259 ro

Date tehnice

Ventilație de protecție a plămânilor

Domeniu de utilizare
Stație de lucru de anestezie integrată pentru toți pacienții
Categorii de pacienți
Adulți, copii, nou-născuți
Decuplarea gazului proaspăt
Tehnologia ventilatorului
E-Vent - Calitatea fără compromisuri a ventilației contribuie la reducerea complicațiilor pulmonare și la reducerea duratei de spitalizare
Tehnologie APL/ Ventilare manuală precisă
Supapă APL Dräger
Încălzitor gaz de respirație
opțional
Asistență pentru setarea de debit mic și debit minim
Nivel de umplere vizual pe balon; Econometru; Aplicație debit redus

Moduri de ventilație

Man/Spon
CPAP în Man/Spon
Volum controlat (VC)
VC sincronizat + PS
Presiune controlată (PC)
PC sincronizată + PS
PS
AutoFlow cu volum controlat
Airway Pressure Release Ventilation

Caracteristici

Afișaj pe ecran
Ecran tactil de 15,3" cu posibilitate de memorare a vizualizării și a profilurilor, cu management de alarme inteligente și sistem de asistență extensiv
Capacitate vaporizatoare
Suprafețele netede și rotunjite facilitează curățarea frecventă/dezinfectarea
Autotestare dispozitiv
Autotestare automată
BUCLE (buclă p/V și buclă debit/V)
Da
Vizualizare Smart Pilot
Da
Modul gaz pacient
in/ex O2, N2O, CO2, Agent (opțional cu modulul de gaz pentru pacient xGM)

Date tehnice

Versiuni dispozitiv
Versiune pentru cărucior, versiune pentru perete și versiune pentru tavan
Sistem de respirație
integrat; Instrumente de asistență în luarea deciziilor pentru îmbunătățirea procesului decizional în situațiile complexe
Mixer de gaz proaspăt
mixer de gaze electronic cu control automat al compoziției de gaze proaspete
Gaze
O2, aer, N2O
Tehnologie RFID
Interfețe seriale
2 x porturi seriale (RS232) (MEDIBUS.X protocol), 1 x port USB, 1 x LAN

Noțiuni de siguranță

Ventilare de urgență în caz de întrerupere totală a alimentării cu gaz
Durată tipică de descărcare a bateriei în caz de pană de curent
Tipic 120 min
Procedură de pornire în caz de urgență

Comparați cu produse conexe

Luați legătura cu Dräger

Man with blue shirt

Draeger Romania SRL

AFI​ ​Park​ ​Floreasca,​ ​Calea​ ​Floreasca​ ​nr.​ ​169A,​ ​Corp​ ​B,​ ​etaj​ ​3,​ ​Sector​ ​1,​ ​București​ ​CP​ ​014459

+40 (0) 21 233 10 60

​Sunați-ne​ ​de​ ​Luni​ ​-​ ​Joi​ ​8:30​ ​-​ ​17:30
Vineri​ ​8:30​ ​-​ ​12:30