Aparate de protecție respiratorie cu aducțiune forțată de aer

Aparatele de protecție respiratorie cu aducțiune asistatăde aer (PAPR) vă apără sistemul respirator împotriva particulelor și/sau vaporilor și gazelor nocive, cu condiția ca aerul ambiant să conțină destul oxigen și substanța periculoasă să fie cunoscută. Dacă folosiți un asemenea aparat, rezistența respiratorie dispare aproape complet. Echipamentele PAPR se pot folosi cu diferite filtre și accesorii pentru cap, în funcție de aplicația concretă. Oferim și aparate PAPR, certificate Ex.