CiclohexanolC6H12O

Nr. CAS:
108-93-0
Nr. CE:
203-630-6
Simbol pericol
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limită de expunere profesională
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 50
 • STEL (mg/m3) 206
 • H: 302 + 332
  Nociv în caz de înghiţire.
  Mortal în caz de inhalare.
 • H: 315
  Provoacă iritarea pielii
 • H: 335
  Poate provoca iritarea căilor respiratorii
 • H: 412
  Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Punct de topire:
  24 °C
 • Punct de fierbere:
  161 °C
 • Densitate (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  0,95 g/cm3
 • Ionizare:
  9.75 eV
 • Punct de aprindere:
  61 °C
 • Temperatură de aprindere:
  300 °C
 • Presiune vapori (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  1,30 (30°C) hPa
 • Limita inferioară de explozie:
  1.18 Vol.-%
 • Limita superioară de explozie:
  11.1 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Produse potrivite pentru Ciclohexanol C6H12O

Detectoare portabile de gaze, tuburi de detectare a gazelor sau echipament individual de protecție – Dräger oferă un portofoliu cuprinzător pentru a vă proteja atunci când manipulați substanțe periculoase.

Măști & Filtre

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Descoperiți mai multe: Dräger VOICE – Instrumentul de găsire a produselor de siguranță pe bază de materiale periculoase

Dvs. știți ce - Noi știm cum! Baza noastră de date vă oferă informații de bază despre mai mult de 1.500 de substanțe periculoase și vă ghidează, în funcție de substanță, către detectoare de gaze și echipamente de protecție adecvate. Încercați!

VOICE Hazmat