AcetaldehidăC2H4O

Nr. CAS:
75-07-0
Nr. ONU:
1089
Nr. CE:
200-836-8
Numărul de identificare a pericolului:
33
Simbol pericol
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limită de expunere profesională
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 20
 • TWA (mg/m3) 36
 • STEL (ppm) 50
 • STEL (mg/m3) 91
 • H: 224
  Lichid şi vapori extrem de inflamabili.
 • H: 319
  Provoacă o iritare gravă a ochilor
 • H: 335
  Poate provoca iritarea căilor respiratorii
 • H: 341
  Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
 • H: 350
  Poate provoca cancer.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Punct de topire:
  -123 °C
 • Punct de fierbere:
  20 °C
 • Densitate (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  0,78 g/cm3
 • Ionizare:
  10.229 ± 0.0007 eV
 • Temperatură de aprindere:
  155 °C
 • Presiune vapori (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  1006 hPa
 • Limita inferioară de explozie:
  4 Vol.-%
 • Limita superioară de explozie:
  57 Vol.-%
 • Efecte periculoase:
  C,M
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Produse potrivite pentru Acetaldehidă C2H4O

Detectoare portabile de gaze, tuburi de detectare a gazelor sau echipament individual de protecție – Dräger oferă un portofoliu cuprinzător pentru a vă proteja atunci când manipulați substanțe periculoase.

Senzori și detectoare de gaz portabile

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Descoperiți mai multe: Dräger VOICE – Instrumentul de găsire a produselor de siguranță pe bază de materiale periculoase

Dvs. știți ce - Noi știm cum! Baza noastră de date vă oferă informații de bază despre mai mult de 1.500 de substanțe periculoase și vă ghidează, în funcție de substanță, către detectoare de gaze și echipamente de protecție adecvate. Încercați!

VOICE Hazmat