Oxid de etilenăC2H4O

Nr. CAS:
75-21-8
Nr. ONU:
1040
Nr. CE:
200-849-9
Numărul de identificare a pericolului:
263
Simbol pericol
GHS02
GHS04
GHS06
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limită de expunere profesională
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 1
 • TWA (mg/m3) 1,8
 • H: 220
  Gaz extrem de inflamabil.
 • H: 230
 • H: 280
  Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire
 • H: 301
  Toxic în caz de înghiţire.
 • H: 314
  Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
 • H: 331
  Toxic în caz de inhalare
 • H: 335
  Poate provoca iritarea căilor respiratorii
 • H: 336
  Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
 • H: 340
  Poate provoca anomalii genetice (indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că
  nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol).
 • H: 350
  Poate provoca cancer.
 • H: 360 Fd
  Poate dăuna fertilităţii sau fătului
 • H: 372
  Provoacă leziuni ale organelor (sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute) în caz
  de expunere prelungită sau repetată (indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că
  nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Punct de topire:
  -112.55 °C
 • Punct de fierbere:
  10.5 °C
 • Densitate (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  0,001965 (0°C) g/cm3
 • Ionizare:
  10.56 ± 0.01 eV
 • Punct de aprindere:
  -57 °C
 • Temperatură de aprindere:
  435 °C
 • Presiune vapori (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  1451 hPa
 • Limita inferioară de explozie:
  2.6 Vol.-%
 • Limita superioară de explozie:
  100 Vol.-%
 • Efecte periculoase:
  C,M,R,ED

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Produse potrivite pentru Oxid de etilenă C2H4O

Detectoare portabile de gaze, tuburi de detectare a gazelor sau echipament individual de protecție – Dräger oferă un portofoliu cuprinzător pentru a vă proteja atunci când manipulați substanțe periculoase.

Senzori și detectoare de gaz portabile

Detectoare de gaz fixe și senzori

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Descoperiți mai multe: Dräger VOICE – Instrumentul de găsire a produselor de siguranță pe bază de materiale periculoase

Dvs. știți ce - Noi știm cum! Baza noastră de date vă oferă informații de bază despre mai mult de 1.500 de substanțe periculoase și vă ghidează, în funcție de substanță, către detectoare de gaze și echipamente de protecție adecvate. Încercați!

VOICE Hazmat