2-metilbutanC5H12

Nr. CAS:
78-78-4
Nr. ONU:
1265
Nr. CE:
201-142-8
Numărul de identificare a pericolului:
33
Simbol avertizare:
 • 33
 • 1265
Simbol pericol
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
Limită de expunere profesională
Grenzwerteverordnung 2018 (AT)
 • TMW-MAK (ppm) 600
 • TMW-MAK (mg/m3) 1800
 • KZW-MAK (ppm) 1200 [60 min (Mow) 3x]
 • KZW-MAK (mg/m3) 3600 [60 min (Mow) 3x]
 • H: 224
  Lichid şi vapori extrem de inflamabili.
 • H: 304
  Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
 • H: 336
  Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
 • H: 411
  Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
 • Punct de topire:
  -160 °C
 • Punct de fierbere:
  28 °C
 • Densitate (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  0,62 g/cm3
 • Ionizare:
  10.32 ± 0.05 eV
 • Punct de aprindere:
  < -51 °C
 • Temperatură de aprindere:
  420 °C
 • Presiune vapori (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  761 hPa
 • Limita inferioară de explozie:
  1.3 Vol.-%
 • Limita superioară de explozie:
  7.6 Vol.-%
 •  

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Produse potrivite pentru 2-metilbutan C5H12

Detectoare portabile de gaze, tuburi de detectare a gazelor sau echipament individual de protecție – Dräger oferă un portofoliu cuprinzător pentru a vă proteja atunci când manipulați substanțe periculoase.

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Descoperiți mai multe: Dräger VOICE – Instrumentul de găsire a produselor de siguranță pe bază de materiale periculoase

Dvs. știți ce - Noi știm cum! Baza noastră de date vă oferă informații de bază despre mai mult de 1.500 de substanțe periculoase și vă ghidează, în funcție de substanță, către detectoare de gaze și echipamente de protecție adecvate. Încercați!

VOICE Hazmat