nonanC9H20

Nr. CAS:
111-84-2
Nr. ONU:
1920
Nr. CE:
203-913-4
Numărul de identificare a pericolului:
30
Simbol pericol
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limită de expunere profesională
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 200
 • TWA (mg/m3) 1050
 • H: 226
  Lichid şi vapori inflamabili.
 • H: 304
  Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
 • H: 315
  Provoacă iritarea pielii
 • H: 336
  Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
 • H: 410
  Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Punct de topire:
  -54 °C
 • Punct de fierbere:
  151 °C
 • Densitate (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  0,72 g/cm3
 • Ionizare:
  9.71 ± 0.10 eV
 • Punct de aprindere:
  31 °C
 • Temperatură de aprindere:
  205 °C
 • Presiune vapori (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  4,8 hPa
 • Limita inferioară de explozie:
  0.7 Vol.-%
 • Limita superioară de explozie:
  5.6 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Produse potrivite pentru nonan C9H20

Detectoare portabile de gaze, tuburi de detectare a gazelor sau echipament individual de protecție – Dräger oferă un portofoliu cuprinzător pentru a vă proteja atunci când manipulați substanțe periculoase.

Senzori și detectoare de gaz portabile

Detectoare de gaz fixe și senzori

Măști & Filtre

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Descoperiți mai multe: Dräger VOICE – Instrumentul de găsire a produselor de siguranță pe bază de materiale periculoase

Dvs. știți ce - Noi știm cum! Baza noastră de date vă oferă informații de bază despre mai mult de 1.500 de substanțe periculoase și vă ghidează, în funcție de substanță, către detectoare de gaze și echipamente de protecție adecvate. Încercați!

VOICE Hazmat