TetracloretenăC2Cl4

Nr. CAS:
127-18-4
Nr. ONU:
1897
Nr. CE:
204-825-9
Numărul de identificare a pericolului:
60
Simbol pericol
GHS07
GHS08
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limită de expunere profesională
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 50
 • STEL (ppm) 150
 • TWA (mg/m3) 340
 • STEL (mg/m3) 1020
 • H: 315
  Provoacă iritarea pielii
 • H: 317
  Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
 • H: 319
  Provoacă o iritare gravă a ochilor
 • H: 336
  Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
 • H: 351
  Susceptibil de a provoca cancer.
 • H: 411
  Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Punct de topire:
  -22 °C
 • Punct de fierbere:
  121 °C
 • Densitate (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  1,62 g/cm3
 • Ionizare:
  9.326 ± 0.001 eV
 • Presiune vapori (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  19,4 hPa
 • Efecte periculoase:
  Ss, C

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Produse potrivite pentru Tetracloretenă C2Cl4

Detectoare portabile de gaze, tuburi de detectare a gazelor sau echipament individual de protecție – Dräger oferă un portofoliu cuprinzător pentru a vă proteja atunci când manipulați substanțe periculoase.

Masks and Filters

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Descoperiți mai multe: Dräger VOICE – Instrumentul de găsire a produselor de siguranță pe bază de materiale periculoase

Dvs. știți ce - Noi știm cum! Baza noastră de date vă oferă informații de bază despre mai mult de 1.500 de substanțe periculoase și vă ghidează, în funcție de substanță, către detectoare de gaze și echipamente de protecție adecvate. Încercați!

VOICE Hazmat