Sulfat de hidrogenH2S

Nr. CAS:
7783-06-4
Nr. ONU:
1053
Nr. CE:
231-977-3
Numărul de identificare a pericolului:
263
Simbol pericol
GHS02
GHS04
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limită de expunere profesională
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 10
 • TWA (mg/m3) 14
 • STEL (ppm) 15
 • STEL (mg/m3) 21
 • H: 220
  Gaz extrem de inflamabil.
 • H: 280
  Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire
 • H: 330
  Mortal în caz de inhalare.
 • H: 335
  Poate provoca iritarea căilor respiratorii
 • H: 400
  Foarte toxic pentru mediul acvatic

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Punct de topire:
  -85.7 °C
 • Punct de fierbere:
  -60.2 °C
 • Densitate (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  0,0015359 (0°C) g/cm3
 • Ionizare:
  10.457 ± 0.012 eV
 • Temperatură de aprindere:
  270 °C
 • Presiune vapori (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  18190 hPa
 • Limita inferioară de explozie:
  3.9 Vol.-%
 • Limita superioară de explozie:
  50.2 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Produse potrivite pentru Sulfat de hidrogen H2S

Detectoare portabile de gaze, tuburi de detectare a gazelor sau echipament individual de protecție – Dräger oferă un portofoliu cuprinzător pentru a vă proteja atunci când manipulați substanțe periculoase.

Senzori și detectoare de gaz portabile

Masks and Filters

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Descoperiți mai multe: Dräger VOICE – Instrumentul de găsire a produselor de siguranță pe bază de materiale periculoase

Dvs. știți ce - Noi știm cum! Baza noastră de date vă oferă informații de bază despre mai mult de 1.500 de substanțe periculoase și vă ghidează, în funcție de substanță, către detectoare de gaze și echipamente de protecție adecvate. Încercați!

VOICE Hazmat