TricloroetenaC2HCl3

Nr. CAS:
79-01-6
Nr. ONU:
1710
Nr. CE:
201-167-4
Numărul de identificare a pericolului:
60
Simbol avertizare:
 • 60
 • 1710
Simbol pericol
GHS07
GHS08
Limită de expunere profesională
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 10
 • STEL (ppm) 40
 • TWA (mg/m3) 54
 • STEL (mg/m3) 216
 • H: 315
  Provoacă iritarea pielii
 • H: 317
  Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
 • H: 319
  Provoacă o iritare gravă a ochilor
 • H: 336
  Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
 • H: 341
  Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
 • H: 350
  Poate provoca cancer.
 • H: 412
  Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
 • Punct de topire:
  -86 °C
 • Punct de fierbere:
  87 °C
 • Densitate (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  1,46 g/cm3
 • Ionizare:
  9.46 ± 0.02 eV
 • Temperatură de aprindere:
  410 °C
 • Presiune vapori (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  77,6 hPa
 • Limita inferioară de explozie:
  7.9 Vol.-%
 • Limita superioară de explozie:
  100 Vol.-%
 • Efecte periculoase:
  C, Ss, M
 •  

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Produse potrivite pentru Tricloroetena C2HCl3

Detectoare portabile de gaze, tuburi de detectare a gazelor sau echipament individual de protecție – Dräger oferă un portofoliu cuprinzător pentru a vă proteja atunci când manipulați substanțe periculoase.

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Descoperiți mai multe: Dräger VOICE – Instrumentul de găsire a produselor de siguranță pe bază de materiale periculoase

Dvs. știți ce - Noi știm cum! Baza noastră de date vă oferă informații de bază despre mai mult de 1.500 de substanțe periculoase și vă ghidează, în funcție de substanță, către detectoare de gaze și echipamente de protecție adecvate. Încercați!

VOICE Hazmat