Ester etenilic al acidului aceticC4H6O2

Nr. CAS:
108-05-4
Nr. ONU:
1301
Nr. CE:
203-545-4
Numărul de identificare a pericolului:
339
Simbol pericol
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limită de expunere profesională
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 10
 • STEL (ppm) 20
 • TWA (mg/m3) 35
 • STEL (mg/m3) 70
 • H: 225
  Lichid şi vapori foarte inflamabili
 • H: 332
  Nociv în caz de inhalare
 • H: 335
  Poate provoca iritarea căilor respiratorii
 • H: 351
  Susceptibil de a provoca cancer.
 • H: 412
  Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Punct de topire:
  -100 °C
 • Punct de fierbere:
  72 °C
 • Densitate (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  0,93 g/cm3
 • Ionizare:
  9.2 eV
 • Punct de aprindere:
  -8 °C
 • Temperatură de aprindere:
  385 °C
 • Presiune vapori (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  120 hPa
 • Limita inferioară de explozie:
  2.6 Vol.-%
 • Limita superioară de explozie:
  13.4 Vol.-%
 • Efecte periculoase:
  C

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Produse potrivite pentru Ester etenilic al acidului acetic C4H6O2

Detectoare portabile de gaze, tuburi de detectare a gazelor sau echipament individual de protecție – Dräger oferă un portofoliu cuprinzător pentru a vă proteja atunci când manipulați substanțe periculoase.

Senzori și detectoare de gaz portabile

Masks and Filters

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Descoperiți mai multe: Dräger VOICE – Instrumentul de găsire a produselor de siguranță pe bază de materiale periculoase

Dvs. știți ce - Noi știm cum! Baza noastră de date vă oferă informații de bază despre mai mult de 1.500 de substanțe periculoase și vă ghidează, în funcție de substanță, către detectoare de gaze și echipamente de protecție adecvate. Încercați!

VOICE Hazmat