1,3,5-trimetilbenzenC9H12

Nr. CAS:
108-67-8
Nr. ONU:
2325
Nr. CE:
203-604-4
Numărul de identificare a pericolului:
30
Simbol avertizare:
 • 30
 • 2325
Simbol pericol
GHS02
GHS07
GHS09
GHS08
Limită de expunere profesională
Grenzwerteverordnung 2018 (AT)
 • TMW-MAK (ppm) 20
 • TMW-MAK (mg/m3) 100
 • KZW-MAK (ppm) 30 [15 min (Miw) 4x]
 • KZW-MAK (mg/m3) 150 [15 min (Miw) 4x]
 • H: 226
  Lichid şi vapori inflamabili.
 • H: 304
  Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
 • H: 315
  Provoacă iritarea pielii
 • H: 319
  Provoacă o iritare gravă a ochilor
 • H: 335
  Poate provoca iritarea căilor respiratorii
 • H: 411
  Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
 • Punct de topire:
  -45 °C
 • Punct de fierbere:
  165 °C
 • Densitate (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  0,87 g/cm3
 • Ionizare:
  8.40 ± 0.01 eV
 • Punct de aprindere:
  44 °C
 • Temperatură de aprindere:
  550 °C
 • Presiune vapori (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  2,69 (20°C) hPa
 • Limita inferioară de explozie:
  0.96 Vol.-%
 • Limita superioară de explozie:
  7.3 Vol.-%
 •  

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Produse potrivite pentru 1,3,5-trimetilbenzen C9H12

Detectoare portabile de gaze, tuburi de detectare a gazelor sau echipament individual de protecție – Dräger oferă un portofoliu cuprinzător pentru a vă proteja atunci când manipulați substanțe periculoase.

Costume de protecție

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Descoperiți mai multe: Dräger VOICE – Instrumentul de găsire a produselor de siguranță pe bază de materiale periculoase

Dvs. știți ce - Noi știm cum! Baza noastră de date vă oferă informații de bază despre mai mult de 1.500 de substanțe periculoase și vă ghidează, în funcție de substanță, către detectoare de gaze și echipamente de protecție adecvate. Încercați!

VOICE Hazmat