Trimetilamină (anhidră)C3H9N

Nr. CAS:
75-50-3
Nr. ONU:
1083
Nr. CE:
200-875-0
Numărul de identificare a pericolului:
23
Simbol pericol
GHS02
GHS04
GHS05
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limită de expunere profesională
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 10
 • STEL (ppm) 15
 • TWA (mg/m3) 24
 • STEL (mg/m3) 36
 • H: 220
  Gaz extrem de inflamabil.
 • H: 280
  Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire
 • H: 315
  Provoacă iritarea pielii
 • H: 318
  Provoacă leziuni oculare grave.
 • H: 332
  Nociv în caz de inhalare
 • H: 335
  Poate provoca iritarea căilor respiratorii

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Punct de topire:
  -117.1 °C
 • Punct de fierbere:
  2.9 °C
 • Densitate (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  0,00258 (0°C) g/cm3
 • Ionizare:
  7.85 ± 0.05 eV
 • Punct de aprindere:
  -7 °C
 • Temperatură de aprindere:
  190 °C
 • Presiune vapori (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  1887 hPa
 • Limita inferioară de explozie:
  2 Vol.-%
 • Limita superioară de explozie:
  11.6 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Produse potrivite pentru Trimetilamină (anhidră) C3H9N

Detectoare portabile de gaze, tuburi de detectare a gazelor sau echipament individual de protecție – Dräger oferă un portofoliu cuprinzător pentru a vă proteja atunci când manipulați substanțe periculoase.

Masks and Filters

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Descoperiți mai multe: Dräger VOICE – Instrumentul de găsire a produselor de siguranță pe bază de materiale periculoase

Dvs. știți ce - Noi știm cum! Baza noastră de date vă oferă informații de bază despre mai mult de 1.500 de substanțe periculoase și vă ghidează, în funcție de substanță, către detectoare de gaze și echipamente de protecție adecvate. Încercați!

VOICE Hazmat