ClorCl2

Nr. CAS:
7782-50-5
Nr. ONU:
1017
Nr. CE:
231-959-5
Numărul de identificare a pericolului:
265
Simbol pericol
GHS03
GHS04
GHS05
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Limită de expunere profesională
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 1 Peak limitation
 • TWA (mg/m3) 3 Peak limitation
 • H: 270
  Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant.
 • H: 280
  Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire
 • H: 315
  Provoacă iritarea pielii
 • H: 319
  Provoacă o iritare gravă a ochilor
 • H: 330
  Mortal în caz de inhalare.
 • H: 335
  Poate provoca iritarea căilor respiratorii
 • H: 410
  Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Punct de topire:
  -100.98 °C
 • Punct de fierbere:
  -34.1 °C
 • Densitate (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  0,0032149 (0°C) g/cm3
 • Ionizare:
  11.481 ± 0.003 eV
 • Presiune vapori (la 20 °C, dacă nu se notifică altfel):
  6800 hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Produse potrivite pentru Clor Cl2

Detectoare portabile de gaze, tuburi de detectare a gazelor sau echipament individual de protecție – Dräger oferă un portofoliu cuprinzător pentru a vă proteja atunci când manipulați substanțe periculoase.

Senzori și detectoare de gaz portabile

Masks and Filters

Costume de protecție

Contactați Dräger

Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare pentru selectarea produsului sau dacă nu ați găsit încă ceea ce doriți, contactați-ne, vom găsi o soluție pentru dvs.

Descoperiți mai multe: Dräger VOICE – Instrumentul de găsire a produselor de siguranță pe bază de materiale periculoase

Dvs. știți ce - Noi știm cum! Baza noastră de date vă oferă informații de bază despre mai mult de 1.500 de substanțe periculoase și vă ghidează, în funcție de substanță, către detectoare de gaze și echipamente de protecție adecvate. Încercați!

VOICE Hazmat