Compliance - Compliance

Compliance

Contact

Ovde u kompaniji Dräger, posvećeni smo principu „Tehnologija za život“. Posvećenost takve prirode verodostojna je samo ako se rukovodstvo, kao i svi zaposleni i poslovni partneri u svakoj zemlji u kojoj poslujemo, pridržavaju važećih zakona. Naši proizvodi i usluge mogu ispuniti ono što je obećano samo ako mi, zajedno sa poslovnim partnerima, takođe poštujemo naša Načela poslovanja i ponašanja i pridržavamo se najviših mogućih standarda profesionalnosti i integriteta.

Stefan Dräger, Chairman of the Executive Board

„Moje kolege iz Izvršnog odbora i ja želeli bismo da damo primer kako razumeti usklađenost kao trajnu, neograničenu odgovornost. Važno je da u svakodnevnom kontaktu sa našim klijentima, kolegama, dobavljačima i prodajnim partnerima komuniciramo uz najviši stepen profesionalnosti i pouzdanosti. Svako od nas odgovoran je za očuvanje i poboljšanje slike o kompaniji Dräger širom sveta. Od naših zaposlenih i poslovnih partnera očekujemo da postupaju s apsolutnim integritetom i da poštuju ljude i zakone svih zemalja u kojima poslujemo, kao i da smatraju da kompanija Dräger zastupa kvalitet i vrednosti kako u prošlosti, tako i u budućnosti.“

Stefan Dräger

Predsednik Izvršnog odbora

Upravljanje usklađenošću poslovanja

Kompanija Dräger je uvela sistem upravljanja usklađenošću poslovanja (Compliance Management System – CMS) koji se stalno dalje razvija. Interni okvir za usklađenost poslovanja obuhvata zajedničke standarde sistema upravljanja usklađenošću na osnovu tri stuba – prevencije, otkrivanja i odgovora. Odgovornost snose svi, kako menadžeri tako i zaposleni. Korišćenjem mera našeg sistema upravljanja usklađenošću poslovanja, želimo da smanjimo rizike kršenja regulative vezane za korupciju, privredno krivično pravo (prevara), kako bi se smanjili rizici nepravilnog rešavanja mogućih sukoba interesa i kako bi se brzo prepoznali takvi rizici da bi se sprečili u ranoj fazi. U ovom poduhvatu želimo da podržimo zaposlene u kompaniji Dräger širom sveta u njihovom svakodnevnom radu.
Dodatne informacije o našem Sistemu upravljanja usklađenošću poslovanja mogu se naći u Izveštaju o održivosti i Godišnjem izveštaju. Ostala pitanja usklađenosti poslovanja, poput carinskih i izvoznih kontrola, poreza, sprečavanja pranja novca ili zaštite podataka, rešavaju druge funkcije Grupe.

Recite glasno! Stalo nam je.
Ovde u kompaniji Dräger, jedna stvar nam je važna u tom pogledu: Otvoreno suočavanje sa slabostima i greškama omogućava nam da rano utvrdimo gde možemo da preduzmemo odgovarajuće korake i gde ćemo možda morati da proverimo interne postupke u kompaniji.
„Ne skrećemo pogled – predani smo rešavanju problema i pronalaženju rešenja!“ Stefan Dräger Pomozite nam da rano identifikujemo svaku potencijalnu štetu po ugled i imovinu kompanije Dräger i sprečite ih dojavom.
Sa svim dojavama postupamo poverljivo. Pored toga, ne tolerišemo osvetu protiv uzbunjivača koji nam odgovorno i u dobroj veri prijave potencijalne povrede propisa. Kada istražujemo neku dojavu, takođe štitimo interese onih koji su njome zahvaćeni.

Our Principles of Business and Conduct

Prijavite probleme i primite savet

Osnov efikasne usklađenosti jesu pouzdani i bezbedni komunikacioni kanali za zaposlene i poslovne partnere, ali takođe i za sve ostale zainteresovane strane. Najefikasnija usklađenost se može postići samo ako su svi svesni svoje vlastite odgovornosti ponašanja sa integritetom.

Naša Načela poslovanja i ponašanja zaposlenih

U našim Načelima poslovanja i ponašanja (Kodeks ponašanja) opisujemo svoje vrednosti i odgovornosti kao članova društva, poslovnih partnera, a takođe i na radnom mestu. Definisali smo ove vrednosti u našim priručnicima za radnike i menadžere u obliku kodeksa ponašanja. Svi u kompaniji Dräger – od radnika preko menadžera do člana Izvršnog odbora – moraju da se upoznaju s našim Načelima poslovanja i ponašanja, kao i da ih koriste u određivanju svojih postupaka da bi donosili odgovarajuće odluke.

Saznajte više

Naša kultura „Recite glasno“

Naša kampanja na temu kulture „Recite glasno“ i prijave problema u kompaniji Dräger: možete preuzeti naše postere.

Integrity plakat 1

Nije uvek jednostavno razgovarati o potencijalnim greškama i slabostima, a to je nešto što moramo da prevaziđemo. Imajte hrabrosti da ukažete na potencijalna kršenja Načela poslovanja i ponašanja kompanije Dräger ili na kršenja merodavnog prava.

Integrity plakat 2

Niko ne zna bolje od vas šta se dešava u vašem radnom okruženju. Upravo zbog toga ste potrebni kompaniji Dräger. Samo zato što se nešto „oduvek tako radilo“ ne znači da je to još uvek ispravno.

Integrity plakat 3

U vašim je rukama! Bez obzira koliko vam neka situacija može delovati ozbiljno, treba da prijavite sva kršenja pravila na koja sumnjate, a koja se odnose na Načela poslovanja i ponašanja kompanije Dräger ili na merodavno pravo.

Integrity plakat 4

Kompanija Dräger predano uči iz grešaka zbog toga što je i to deo pravilne usklađenosti. Kompanija Dräger pruža bezbedne, pouzdane mogućnosti prijavljivanja, kako bi se obezbedilo da vaše dojave završe na pravom mestu.

Integrity plakat 5

Ako sumnjate na povredu dužnosti, tu smo da vas podržimo. Recite nam ako se suočite sa potencijalnim kršenjem Načela poslovanja i ponašanja kompanije Dräger ili sa kršenjem merodavnog prava. Odaberite način koji vam najviše odgovara.

Kanal integriteta kompanije Dräger

Kanal integriteta kompanije Dräger je onlajn sistem prijave koji je dostupan zaposlenima u kompaniji Dräger, našim poslovnim partnerima i svima ostalima 24 sata dnevno, bez obzira gde se nalazili. Može se koristiti za izradu dojava o potencijalnim kršenjima Načela poslovanja i ponašanja kompanije Dräger, internih smernica kompanije, važećih zakona ili za dobijanje saveta o takvim pitanjima.
Kako bi se onemogućilo praćenje vašeg pristupa sistemu prijavljivanja, ovde nema linka na koji možete kliknuti da biste stigli do stranice, već postoji samo adresa te stranice.

https://www.bkms-system.net/DRAEGER

Kopirajte ceo link u svom pregledaču.

Na početnoj stranici pronaći ćete informacije o načinu na koji rešavamo primljene dojave.
Više informacija o osnovnom principu i funkcionisanju sistema prijavljivanja naći ćete na početnoj stranici veb-sajta kompanije Business Keeper GmbH, Nemačka.

Želeli bismo da uspostavimo lični kontakt.

Kao radniku u kompaniji Dräger, vaša prva kontakt tačka treba uvek da bude vaš pretpostavljeni. Kao klijent, prodajni partner, dobavljač ili drugi saradnik kompanije Dräger, kontaktirajte odgovarajućeg predstavnika kompanije Dräger. Ako nemate direktni kontakt u kompaniji Dräger, možete poslati pitanja i dojave direktno Kancelariji za korporativnu usklađenost. Pošaljite e-poruku na: compliance@draeger.com.
Svesni smo da se mogu dogoditi situacije u kojima se direktan, otvoren dijalog čini neprimerenim ili biste generalno želeli da ostanete anonimni. U takvim slučajevima, Kanal integriteta kompanije Dräger pruža vam drugi način za prijavu mogućih kršenja usklađenosti – anonimno ili uz navođenje imena.

Povezane teme

Sustainability

Održivost

Company Profile

Profil kompanije

Corporate Culture Product Service Training Krefeld

Korporativna kultura

Kontakt Dräger

Envelope

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

There for you 24/7.