Usklađenost - draeger-compliance-2022-16-6.jpg

Usklađenost

Poverenje – Transparentnost – Integritet – Zaštita – Pouzdanost

Dräger predstavlja Tehnologiju za život. Ovo je naše obećanje: Poštovaćemo narode i zakone svih zemalja, ophodićemo se pravedno jedni prema drugima i pridržavaćemo se najviših mogućih standarda integriteta i profesionalizma. Naš glavni cilj je da uradimo sve u svojoj moći kako bismo sprečili opasnosti koje bi mogle da ugroze poverenje koje u nas imaju naši klijenti, akcionari, poslovni partneri i opšta javnost. Naši proizvodi i usluge mogu ispuniti ovo obećanje samo ako se svi zajedno (ne samo naši zaposleni, već i poslovni partneri) pridržavamo našeg Kodeksa ponašanja.

Sistem upravljanja usklađenošću

Usklađenost je mnogo više od običnog poštovanja pravila. Usklađenost je osnov svega što radimo. Naš sistem upravljanja usklađenošću (Compliance Management System – CMS), koji je u skladu sa zakonom o zaštiti konkurencije, predviđen je za sprečavanje korupcije i prevare i za rešavanje potencijalnih sukoba interesa. Podeljen je u tri oblasti.

✋ Prevencija

Npr. upravljanje rizikom usklađenosti, naš Kodeks ponašanja, obuka i savetovanje zaposlenih.  

🕵 Detekcija

Npr. kanali komunikacije kao što je Kanal integriteta kompanije Dräger, koji olakšavaju bezbedno i anonimno prijavljivanje prekršaja.

👉 Reagovanje

Npr. interna istraga moguće povrede dužnosti, nakon čega slede jasne konsekventne mere. Objektivno, pošteno i transparentno.

Mi smo usklađeni.

Usklađenost je sastavni deo kulture naše kompanije i naše rukovodstvo, direktori i zaposleni se toga pridržavaju. Veoma smo svesni svoje odgovornosti i postupamo odgovorno. Naša je obaveza da uradimo ispravnu stvar, bez obzira da li se to odvija iza zatvorenih vrata ili u javnosti.

Usklađenost - corporate-compliance-inken-3-2.jpg
Inken Brand, šefica Kancelarije za korporativnu usklađenost u Libeku, Nemačkoj:

Usklađenost ide ruku pod ruku sa transparentnošću i doslednošću, a za to je često potrebna hrabrost. Dugoročno razmišljanje, koje obuhvata više generacija, predstavlja ključnu odliku porodičnih kompanija kao što je naša. Taj način razmišljanja doprinosi tome da postupamo dosledno i u skladu sa našim vrednostima. Za mene je to snažna motivacija. Sve nas objedinjuje naše vodeće načelo, Tehnologija za život, bez obzira u kom odeljenju ili zemlji radimo.

Usklađenost - corporate-compliance-olga-3-2.jpg
Olga Malec (Olga Maletz), menadžerka za regionalnu usklađenost za Afriku, Aziju i Australiju:

Za mene, usklađenost znači biti složan sa mojim kolegama po pitanju svih problema ili tema vezanih za usklađenost. Partnerstvo se zasniva na osećaju poverenja, podrške i razumevanja da je usklađenost posao svih nas, bez obzira na zvanje ili zemlju u kojoj se radi. Mi svi doprinosimo usklađenosti i deo smo njenog uspeha.

Usklađenost - corporate-compliance-alan-3-2.jpg
Alan Hernandez, menadžer za pitanja prava, usklađenosti i privatnosti podataka u Meksiku:

Po mom mišljenju, usklađenost se prvenstveno odnosi na integritet. Možete da tumačite integritet kao poštenje, poštovanje prema drugima, dolično ponašanje, odgovornost, emotivnu umerenost, samopoštovanje, odanost, disciplinu, doslednost i pravičnost na delu. Osoba sa integritetom je osoba kojoj možete verovati.

Usklađenost - corporate-compliance-sumiti-3-2.jpg
Sumiti Multani, regionalni stručnjak za usklađenost u Africi, Aziji i Australiji:

Kad govorimo o usklađenosti, ono što je po meni najvažnije je zaštita. Ta zaštita javlja se u tri različita oblika – zaštita brenda Dräger, zaštita naših zaposlenih i zaštita naših klijenata. Važni su prevencija i rana detekcija. Zaštita interesa naših akcionara i brenda Dräger predstavlja naš najvažniji prioritet i zbog toga je ovde tim za usklađenost. Zaštita takođe znači pametno ulaganje naših resursa, da bismo zaštitili interese naših akcionara. To nam pomaže da zaslužimo i zadržimo poverenje ljudi i svoj integritet, što je od najveće vrednosti.

Usklađenost - corporate-compliance-ildiko-3-2.jpg
Ildiko Sabados (Ildiko Szabados), finansijska menadžerka i osoba zadužena za usklađenost u Mađarskoj:

Za mene, usklađenost znači poverenje zasnovano na mojim vrednostima. Poverenje igra važnu ulogu u svim oblastima života. Takođe je ključno za uspostavljanje i održavanja dobrih odnosa sa klijentima. Kad poštujemo pravila, uspostavlja se opšte poverenje, čiji značaj nikad ne može previše da se istakne.

Usklađenost - corporate-compliance-carolina-3-2.jpg
Karolina Siniskalki (Carolina Siniscalchi), menadžerka za pitanja prava, usklađenosti, privatnosti podataka i regulative u Brazilu:

Za mene, usklađenost znači raditi ispravnu stvar, pa čak i ako niko ne gleda. Zbog toga sam izabrala reč „integritet”.

Usklađenost - corporate-compliance-chayakot-3-2.jpg
Čajakot Sirigul (Chayakot Sirigul), menadžerka za kvalitet i regulatorna pitanja, osoba zadužena za usklađenost, Kancelarija za privatnost podataka na Tajlandu:

Za mene, usklađenost znači prvo uraditi ispravnu stvar. To gradi poverenje. Zbog toga je, za mene, usklađenost sinonim za pouzdanost.

Usklađenost - draegerheft-409-story-interview-DSC9200-3-2-2021.jpg
Štefan Dreger (Stefan Dräger), predsednik izvršnog odbora

Ne odvraćati pogled, već pristupiti rešavanju problema. To je ono čemu težimo.

Bezbedni, pouzdani kanali komunikacije

Nama je veoma važno da budemo otvoreni o tome kako rešavamo nedostatke i greške. To je jedini način da preduzmemo ispravne korake i testiramo procese naše kompanije. Efikasna usklađenost zahteva bezbedne, pouzdane kanale komunikacije – kako za zaposlene, tako i za poslovne partnere i sve akcionare. Čak i najbolja politika usklađenosti funkcioniše samo ako su svi svesni svoje pojedinačne odgovornosti da postupaju sa integritetom.  

Svi zaposleni mogu da upute pitanja svojim menadžerima i timovima zaduženim za nadgledanje usklađenosti, kao što su Kancelarija za korporativnu usklađenost i drugi kontakti u našoj mreži usklađenosti širom kompanije. Isto važi i ako neko od nas otkrije slabu tačku ili situaciju koja bi mogla da dovede do nezakonitog postupanja.

Prijavite ako ste zbog nečega zabrinuti

Kanal integriteta kompanije Dräger

Svesni smo toga da može doći do situacija u kojima direktan, otvoren dijalog možda nije dobar pravac delovanja ili pojedinac radije želi da ostane anoniman. U takvim slučajevima, Kanal integriteta kompanije Dräger pruža mogućnost da se prijavi eventualno kršenje usklađenosti – bilo anonimno ili uz davanje punog imena. Kanal integriteta kompanije Dräger je kanal za prijavu na mreži. Dostupan je 24 sata dnevno i širom celog sveta. On omogućava prijavu eventualnog kršenja Kodeksa ponašanja kompanije Dräger, internih kompanijskih smernica ili merodavnog prava ili omogućava način da se zatraži savet o tome šta preduzeti.

Kanal integriteta kompanije Dräger

Kontaktiranje Kancelarije za korporativnu usklađenost elektronskom poštom

Želite li da kontaktirate našu Kancelariju za korporativnu usklađenost? Možete postavljati pitanja i podeliti razloge zabrinutosti direktno sa nama. Pošaljite nam elektronsku poštu na: compliance@draeger.com.

Tačka kontakta za Dräger zaposlene

Ako ste zaposleni u kompaniji Dräger i zabrinuti ste zbog mogućeg kršenja usaglašenosti, preporučujemo da prvo kontaktirate svog direktnog menadžera. Međutim, ako to nije odgovarajuća opcija u vašoj situaciji, uvek možete da prijavite problem putem nekog od naših kanala za prijavu.

Recite glasno! Stalo nam je.

corporate-integrity-poster-1-3-2

Odgovornost zahteva jak karakter.

Nije uvek jednostavno razgovarati o potencijalnim greškama i slabostima, ali to je nešto što moramo da prevaziđemo. Imajte hrabrosti da ukažete na potencijalna kršenja Načela poslovanja i ponašanja kompanije Dräger ili na kršenja merodavnog prava. Deo vaše odgovornosti je da postupate sa integritetom. Razgovarajte o tome sa svojim menadžerom ili menadžerom za usklađenost. U suprotnom, slobodno iskoristite Kanal integriteta kompanije Dräger. Možete mu pristupiti odakle hoćete (anonimno, ako tako više želite).

corporate-integrity-poster-2-EN-3-2

Posmatrajte. Postavite pitanja. Recite glasno.

Niko ne zna bolje od vas šta se dešava u vašem radnom okruženju. Upravo zbog toga ste potrebni kompaniji Dräger. Samo zato što se nešto „oduvek tako radilo“ ne znači da je to i dalje najbolji način. Postoji li nešto što eventualno krši Načela poslovanja i ponašanja kompanije Dräger ili što krši merodavno pravo? Ako nešto primetite, razgovarajte sa svojim menadžerom ili menadžerom za usklađenost. U suprotnom, iskoristite Kanal integriteta kompanije Dräger. Možete mu pristupiti odakle hoćete (anonimno, ako tako više želite).

corporate-integrity-poster-3-EN-3-2

Nikad nije previše kasno.

U vašim je rukama. Bez obzira koliko vam neka situacija može delovati ozbiljno, treba da prijavite sva kršenja pravila na koja sumnjate, a koja se odnose na Načela poslovanja i ponašanja kompanije Dräger ili na merodavno pravo. Na taj način pomažete da se otkrije moguće narušavanje reputacije i dobrobiti kompanije Dräger, a možda i da se to spreči pre nego što bude isuviše kasno. Ako sumnjate da je došlo do kršenja pravila, idite pravo kod svog menadžera ili menadžera za usklađenost. U suprotnom, iskoristite Kanal integriteta kompanije Dräger. Možete mu pristupiti odakle hoćete (anonimno, ako tako više želite). 

corporate-integrity-poster-4-EN-3-2

Dostupno u svakom trenutku, sa svakog mesta.

Kompanija Dräger predano uči iz grešaka zbog toga što je i to deo pravilne usklađenosti. Kompanija Dräger pruža bezbedne, pouzdane mogućnosti prijavljivanja, kako bi se obezbedilo da vaše dojave završe na pravom mestu. Ako primetite neka kršenja Načela poslovanja i ponašanja kompanije Dräger ili kršenja merodavnog prava, uvek se možete obratiti svom menadžeru ili svojoj kontakt osobi u kompaniji Dräger. Kanal integriteta kompanije Dräger, kanal prijave na mreži, predstavlja mesto gde svi, bilo da su to zaposleni, klijenti, partneri prodajnog kanala ili dobavljači kompanije Dräger, mogu da prijave sumnjive aktivnosti u svakom trenutku. Bez obzira gde se nalazili, možete da pristupite bezbednom poštanskom sandučetu i komunicirate sa stručnjacima za usklađenost, bilo anonimno ili koristeći svoje ime. 

corporate-integrity-poster-5-EN-3-2

Prava mogućnost.

Ako sumnjate na povredu dužnosti, tu smo da vas podržimo. Recite nam ako se suočite sa potencijalnim kršenjem Načela poslovanja i ponašanja kompanije Dräger ili sa kršenjem merodavnog prava. Odaberite način koji vam najviše odgovara. Iznad svega, Dräger želi da vam omogući da razgovarate otvoreno sa svojim menadžerom ili kontakt osobom iz kompanije Dräger. Ako smatrate da takav razgovor ne bi bio prikladan, upotrebite naš kanal za prijavu na mreži, Kanal integriteta kompanije Dräger. Ovaj način prijave je dostupan svima, 24 sata dnevno, kako zaposlenima u kompaniji Dräger, tako i klijentima, partnerima prodajnog kanala i dobavljačima. Bez obzira gde se nalazili, možete da pristupite bezbednom poštanskom sandučetu i komunicirate sa stručnjacima za usklađenost, bilo anonimno ili koristeći svoje ime.  

Česta pitanja

1. Kako da prijavim moguće kršenje usklađenosti? Koji kanali prijavljivanja su dostupni?

Možete odabrati kanal prijavljivanja koji želite, bez obzira na vašu vezu sa kompanijom Dräger. Ako ste zaposleni u kompaniji Dräger i zabrinuti ste zbog mogućeg kršenja usklađenosti, preporučujemo da ovo prvo prijavite svom direktnom menadžeru ili menadžeru za usklađenost.

2. Koje probleme po pitanju usklađenosti mogu da prijavim?

Možete da dostavite informacije o mogućem kršenju Kodeksa ponašanja kompanije Dräger, internih kompanijskih smernica ili merodavnog prava.

3. Mogu li se obratiti odeljenju za usklađenost sa pitanjima?

Možete tražiti savet ako niste sigurni u vezi sa nekom situacijom, pošto će to pomoći da se zaštite kompanija Dräger i zaposleni u njoj, i da se spreče ili svedu na minimum protivpravna ponašanja, nedoslednosti ili prekršaji. Ako imate pitanja, pošaljite ih na compliance@draeger.com.

4. Koje informacije treba da obezbedim kad prijavljujem mogući problem u vezi sa usaglašenošću?

Što više informacija možete da nam date, bolje ćemo reagovati i preduzimati naredne korake. Pet pitanja dobra su za početak (posebno kada se prijavljuju prekršaji ili se sumnja na incidente): Ko? Šta? Kada? Zašto? Gde? Slobodno nam se obratite, čak i ako ne možete da obezbedite sve detalje.

5. Koja je procedura podnošenja prijave preko Kanala integriteta kompanije Dräger?

Ta procedura je detaljno opisana na veb-sajtu Kanala integriteta kompanije Dräger pod čestim pitanjem br. 4: Kanal integriteta kompanije Dräger

6. Želim da zadržim anonimnost, ali ipak da dobijem povratne informacije o prijavi koju podnosim. Kako to funkcioniše?

Iskoristite Kanal integriteta kompanije Dräger i postavite zaštićeno elektronsko sanduče za poštu nakon što podnesete prijavu. To omogućava da vam zaduženi ispitivač pruži povratne informacije i postavi neka naknadna pitanja koja se mogu javiti dok se dati slučaj obrađuje.

7. Zašto da postavljam poštansko sanduče za anonimnu prijavu i kako da to uradim?

Želeli bismo da ostanemo u kontaktu sa vama za sva pitanja koja bi nam mogla pomoći da razjasnimo slučaj koji ste prijavili. Ako želite da ostanete anonimni, ova bezbedna komunikacija prolazi kroz zaštićeno poštansko sanduče. Iskreno verujemo da je ovo i u vašem interesu i preporučujemo vam da koristite poštansko sanduče. U suprotnom se može desiti da nam nedostaju neke informacije i onda ne bismo mogli da obradimo prijavu ako ne možemo da stupimo u kontakt sa vama zbog dodatnih pitanja. 

Postavljate svoje lično zaštićeno elektronsko sanduče za poštu kad ste dostavili sve informacije za prijavu. Ako već imate zaštićeno elektronsko poštansko sanduče, možete mu pristupiti preko dugmeta „Prijava“. Da biste se prijavili, prvo morate da odgovorite na svoje sigurnosno pitanje. 

Dokle god ne unesete neke podatke koji bi mogli da otkriju vaš identitet, vaša anonimnost je zaštićena u Kanalu integriteta pomoću sistema BKMS®. Sistem BKMS® je kanal za prijavu na internetu koji su testirale i koristile mnoge velike kompanije i organizacije, kao i organi za sprovođenje zakona, i on se odlikuje najvišim standardima bezbednosti. Ovo onemogućava praćenje identiteta podnosioca prijave ili porekla anonimne prijave. Da biste više saznali o tome kako funkcioniše sistem BKMS®, posetite: https://www.business-keeper.com/en/

8. Plašim se osvete ili kazne ako podnesem prijavu. Kako da se od toga zaštitim?

Svaka prijava se tretira kao strogo poverljiva. Osim toga, ne tolerišemo prisilne mere protiv osoba koje nam odgovorno i u dobroj veri prijave moguće kršenje usklađenosti. Kad ispitujemo neku prijavu, takođe vodimo računa da zaštitimo legitimne interese osobe(a) u pitanju.

„U dobroj veri“ znači da podnosilac prijave veruje da je njegov/njen izveštaj o situaciji istinit ili vrlo verovatan, bez obzira da li se njegova/njena sumnja kasnije potvrdi kao osnovana. Strogo je zabranjeno koristiti Kanal integriteta kompanije Dräger za namerno dostavljanje lažnih ili klevetničkih dojava ili informacija.

9. Ko obrađuje poruke koje pošaljem na compliance@draeger.com ili putem Kanala integriteta kompanije Dräger?

Menadžer za usklađenost nadležan za Kancelariju za korporativnu usklađenost (Corporate Compliance Office – CCO) u Nemačkoj pregleda vašu prijavu kako bi razumeo situaciju i procenio njen značaj. Ako se vaša prijava odnosi na slučaj izvan nadležnosti Kancelarije za korporativnu usklađenost (CCO) u Nemačkoj ili menadžera za usklađenost u datim regionima, CCO šalje tu prijavu odgovarajućem odeljenju (na primer, kadrovskoj službi ili carini i izvozu).

Ako se vaša prijava odnosi na slučaj koji je relevantan samo na lokalnom nivou, obrađuje se lokalno ili od strane nadležnih regionalnih stručnjaka, sve dok se to smatra najprikladnijim pravcem delovanja. Direktna obrada od strane CCO bila bi prikladna, na primer, u slučaju eventualnog sukoba interesa.

CCO direktno obrađuje prijavu u slučaju prijava koje se odnose na nemačke Dräger kompanije i prijava koje se klasifikuju kao relevantne za grupu u skladu sa internim standardima.

Ako dostavite prijavu putem Kanala integriteta kompanije Dräger, obradiće je naš tim stručnjaka. Samo član tima stručnjaka će vas kontaktirati putem Kanala integriteta. U slučajevima kada je neophodno proslediti vašu prijavu na dalju obradu (vidi prethodno), to se, ako je moguće, radi u konsultaciji sa vama. Ako to nije moguće, prijava se prosleđuje što je dalje dozvoljeno i, naravno, pod uslovom da se sve informacije o vašem identitetu tretiraju kao strogo poverljive. 

Naši principi

menschenrechte-3-2-IMG_4608n_sibirienlinie.jpg

Naš Kodeks ponašanja

U našem Kodeksu ponašanja (Načela poslovanja i ponašanja), opisujemo naše vrednosti i odgovornosti kao članova društva, poslovnih partnera, i naše vrednosti i odgovornosti na radnom mestu. Svi u kompaniji Dräger – od radnika preko menadžera do članova izvršnog odbora – moraju da se upoznaju sa našim Kodeksom ponašanja (Načelima poslovanja i ponašanja), kao i da ih koriste u određivanju svojih postupaka da bi donosili odgovarajuće odluke.

D-6568-2021_Website-3-2-780-x-520px.jpg

Naš Kodeks ponašanja za poslovne partnere

Nama je veoma važno da delimo ista načela i vrednosti sa svojim poslovnim partnerima kako bismo postupali usklađeno jedni sa drugima. Naš Kodeks ponašanja za poslovne partnere opisuje šta očekujemo od svojih poslovnih partnera.

compliance-3-2-D-23262-2017

Deklaracija o principima o poštovanju ljudskih prava

Naša "Deklaracija o principima o poštovanju ljudskih prava" objašnjava naša očekivanja zaposlenih i poslovnih partnera. Ne samo da želimo da formulišemo naše vrednosti, već i da obezbedimo njihovu primenu u našem svakodnevnom radu. Opisujemo kako identifikujemo rizike i koje mere preduzmemo da sprečimo kršenje ljudskih prava."

Više informacija

Company history of Dräger

Naš istorijat

draeger-corporate-company-profile-3-2

Profil kompanije

Sustainability at Dräger

Naše razumevanje održivosti

Stupite u kontakt sa kompanijom Dräger

Envelope

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55

23558 Libek, Nemačka

+49 451 882 0

Tu smo za vas 24 sata dnevno.