Korporativna kultura - Korporativna kultura

Korporativna kultura

Naša vizija

Dräger predstavlja Tehnologiju za život. Svakodnevno opravdavamo odgovornost stavljajući svu svoju strast, znanje i iskustvo u službu poboljšanja života izvanrednom i inovativnom tehnologijom koja stavlja život na prvo mesto. Radimo to za sve ljude širom sveta koji zavise od naše tehnologije, za životnu sredinu i za bolju budućnost.

„Naš rad ima dubok značaj: posvećeni smo transformisanju tehnologije u „Tehnologiju za život“. Ovaj cilj nas podstiče da postižemo najbolje moguće rezultate. A to je nešto na šta smo ponosni.“

Stefan Dräger

Naše prednosti:

Sve zasnivamo na našim prednostima. One predstavljaju naš čvrsti temelj.

staerke-kundennaehe-3-2-D-6378-2021.jpg

Bliskost sa klijentima

Uspeh naše kompanije predstavlja rezultat naše bliske saradnje i kontinuiranog dijaloga sa klijentima. Naša globalna mreža predstavlja osnovu naše direktne, neprekidne komunikacije sa klijentima. Slušanje i razumevanje su nam jednako važni kao i razvoj i sprovođenje tehnologije. Zbog toga što tačno poznajemo zahteve naših klijenata, možemo da ih ispunimo.

staerke-mitarbeiter-3-2-D-6376-2021.jpg

Zaposleni

Naši zaposleni predstavljaju okosnicu naše kompanije. Njihova stručnost, posvećenost, inventivnost i usmerenost na klijenta znatno su doprineli uspehu kompanije Dräger. Uzajamno poštovanje, kao i otvorena i iskrena komunikacija, neki su od osnovnih načela naše kompanije. Cenimo i poštujemo svoje zaposlene kao pojedince. Zajednička kultura učinka podstiče nas da uspešno iskoristimo tu raznolikost u našim globalnim mrežama.

staerke-innovation-3-2-D-6379-2021.jpg

Inovacija

Naša otvorenost za nove i drugačije pristupe stalno nas podstiče da primenimo najnoviju tehnologiju kreativno i da iskoristimo odlično poznavanje potreba naših klijenata – i na taj način da učinimo da budu još uspešniji u svakodnevnom radu. Štaviše, naše poznavanje tehničkih mogućnosti i onoga što je potrebno za budućnost, otvara potpuno nove perspektive za naše klijente. Zbog naše potrebe za inovacijama, stalno postavljamo standarde i aktivno oblikujemo naša tržišta.

staerke-qualitaet-3-2-D-6377-2021.jpg

Kvalitet

Pouzdanost naših proizvoda predstavlja naš glavni prioritet. Ljudi nam poveravaju svoje živote i zbog toga naši proizvodi ne samo da zadovoljavaju zakonske zahteve, već ih nadmašuju i na taj način pružaju izuzetnost kvaliteta koju korisnici očekuju od kompanije Dräger. Kvalitet se iznad svega odražava u pouzdanosti, dugotrajnosti i funkcionalnosti naših proizvoda i stručnosti i posvećenosti ljudi koji ih proizvode. Pomoću naše mreže usluga, širom sveta, osiguravamo da naši proizvodi nastave da ispunjavaju očekivanja naših klijenata, čak i nakon mnogo godina intenzivne upotrebe.

Porodično vođena kompanija

„Lever Schaden as Schimp“ – bolje gubitak nego sramota – predstavlja vodeće načelo koje je formulisala majka osnivača naše kompanije na narodnom nemačkom jeziku. Kompanija se do današnjeg dana vodi ovim načelom jer prikladno sažima strategiju kompanije Dräger usmerenu na održivost: radije bismo izgubili novac nego da ugrozimo dobar ugled kompanije i ukazano poverenje. To je i dalje naše vodeće načelo i obaveza, naročito u odnosima sa klijentima, kojima želimo da budemo prvi izbor. Svakodnevno preuzimamo odgovornost – za kvalitet naših proizvoda koji štite, održavaju i spasavaju živote. Za našu životnu sredinu, kako bi buduće generacije mogle dobro da žive. Za naše zaposlene, koje podržavamo i kojima osiguravamo bezbednost, kao i našim klijentima. I za društvo, kojem želimo da smo na usluzi.

„Kao porodično vođena kompanija, imamo jedan cilj iznad svega: uspešnu dugovečnost. Za mene to znači da jednoga dana, kada za to dođe vreme, kompaniju ostavim svojim naslednicima u još boljem stanju. Sve što radimo, radimo sa strašću – i radimo za ljudske živote!“

Stefan Dräger

Naša društvena posvećenost širom sveta

Naša društvena posvećenost doprinosi unapređenju bezbednosti i zdravlja širom sveta. Želeli bismo da svakodnevno poboljšavamo život – čak i izvan dometa naše tehnologije. Zbog toga smo uključeni u dobrotvorne akcije, kojima dajemo donacije u novcu i opremi. Kompanija Dräger je posvećena društvenim projektima i aktivnostima širom sveta. Naši medicinska i zaštitna oprema pruža nam priliku da pomognemo ljudima u nevolji, i olakšamo posao spasilaca. Kompanija Dräger uglavnom podržava projekte s fokusom na obrazovanju i društvenim namenama. Takođe pružamo humanitarnu pomoć kriznim područjima i pomažemo našim zaposlenima da se i sami uključe u društvene aktivnosti. Posebno cenimo održivost. U idealnom slučaju, projekti su povezani sa našim poslovnim aktivnostima i našom osnovnom filozofijom „Tehnologija za život“.

Korporativna kultura - Social commitment for the Future for Bisso project
Korporativna kultura - Doc Ensslen

Više o kompaniji Dräger

Our Principles of Business and Conduct—handshake

Naša Načela poslovanja i ponašanja zaposlenih

Načela poslovanja i ponašanja čine osnovu našeg svakodnevnog ponašanja.

Company Profile

Profil kompanije

Osnovana u Libeku 1889. godine, kompanija Dräger je izrasla u renomiranu svetsku kompaniju, koja je u petoj generaciji porodično vođenog poslovanja.

Sustainability at Dräger

Održivost

Mi u kompaniji Dräger smatramo da je održivost od ključnog značaja za naš ekonomski uspeh.

Kontakt Dräger

Envelope

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

There for you 24/7.