Naše razumevanje održivosti

Održivost i stalni razvoj kompanije Dräger u osnovi su same kompanije i predstavljaju važan deo naše korporativne istorije. Kako mi to vidimo, naša osnovna filozofija – „Tehnologija za život“ – znači preuzimanje odgovornosti. Naši proizvodi na mnogo načina imaju pozitivan doprinos za ljude i životnu sredinu. Prilikom razvoja naših sistema i procesa, vodimo računa o očuvanju resursa i sprečavanju potencijalnih rizika koji proizlaze iz naših poslovnih aktivnosti. Mi u kompaniji Dräger smatramo da je održivost od ključnog značaja za naš ekonomski uspeh. Ako želimo da opstanemo, moramo se ponašati odgovorno na svim svojim međunarodnim lokacijama i u celom našem lancu snabdevanja. Uvereni smo da poštovanje pravnih i regulatornih zahteva, kao i slobodno i pošteno tržišno nadmetanje, moraju predstavljati osnovu svih poslovnih aktivnosti – i da se moramo boriti protiv korupcije i štititi ljudska prava.

Ključne tačke održivog delovanja

Cilj našeg celokupnog rada je uspešna dugovečnost kompanije. To se može postići samo održivim delovanjem i održivim ekonomskim uspehom, uz stalno zadovoljne kupce, dobavljače, finansijere i susede u zajednicama i zemljama u kojima živimo. To je temelj na kojem smo utvrdili četiri ključne tačke održivog delovanja. Postavili smo strateške i specifične ciljeve, koje nameravamo dalje da razvijamo narednih godina. Važnost smo dali ne samo poboljšanjima unutar kompanije, već i svojoj sposobnosti da damo merljiv doprinos trenutnim društvenim izazovima:

1. Poboljšavamo zdravstvenu zaštitu ljudi širom sveta.

Healthcare

I broj i prosečna starost pacijenata na intenzivnoj nezi nastaviće da raste u narednim dekadama, što će predstavljati dodatne izazove za intenzivnu negu u bolnicama. Kao cilj smo sebi postavili smanjenje fizičkog i psihološkog opterećenja doktora i medicinskih sestara na intenzivnoj nezi automatizacijom rutinskog posla i postupaka terapija, kao i pružanjem podrške u donošenju kliničkih odluka. To postižemo pomoću rešenja koja se zasnivaju na umrežavanju i inteligentnoj interakciji medicinske tehnologije u intenzivnoj nezi.
Cilj: Do 2030. godine svi relevantni medicinski uređaji u našem asortimanu treba da budu opremljeni mrežnim interfejsom za novi standard interoperabilnosti ISO/IEEE 11073 SDC.
U isto vreme, u kompaniji Dräger radi oko 15.000 zaposlenih, čije nam je zdravlje i dobrobit pri srcu. Kao takvi, definisali smo dalje ciljeve koje treba da ostvarujemo odgovarajućim merama u 2021. godini. Glavni cilj je održavanje i unapređenje zdravlja naših zaposlenih i obezbeđenje zdravih uslova rada i organizacionih oblika.

2. Stremimo budućnosti u kojoj je svima zagarantovano zdravlje i bezbednost na radu.

Future

Naši proizvodi i usluge svakodnevno štite stotine hiljada ljudi na poslu. Zahvaljujući Pametnoj bezbednosti – umrežavanju naših uređaja za upozorenje na prisutnost gasa i respiratornu zaštitu i analizi podataka izvedenih iz toga – omogućićemo svojim klijentima da ranije otkriju opasne situacije i efikasnije upravljaju njima. Upravo je to razlog što već neprestano radimo na umreženim rešenjima za budućnost.
Cilj: Cilj je da više od 80 procenata našeg asortimana uređaja za upozorenje na prisutnost gasa i respiratornu zaštitu nudi pametnu dodatu vrednost na bazi podataka do 2025. godine.
Zdravlje i bezbednost svih naših zaposlenih nam je na prvom mestu. Verujemo da se svaka nezgoda na radu može sprečiti. Neprestano širimo kulturu bezbednosti kako bismo postigli svoj cilj Vision Zero – svet bez nezgoda na radu.
Cilj: Želimo da smanjimo stopu izgubljenog vremena prilikom incidenta (LTIR3) u Dräger grupi sa 5,6 u 2019. godini na ispod 4,0 u 2025. godini.
Stopa izgubljenog vremena prilikom incidenta: broj nezgoda izgubljenog vremena na milion radnih sati.

3. Ne samo da mi štitimo životnu sredinu, već pomažemo i svojim klijentima da rade to isto.

Environment

Svojim proizvodima i uslugama zaštitne tehnologije pomažemo u sprečavanju emisija zagađivača i štetnih događaja. U budućnosti takođe želimo da se pozicioniramo kao kompetentni partner po pitanju zaštite životne sredine. Da bismo to omogućili, proširićemo svoj asortiman tako da, na primer, obuhvata proizvode i usluge za merenje emisija metana koje su vrlo štetne za životnu sredinu. U budućnosti takođe vidimo dalja poslovna područja u budućoj ekonomiji zasnovanoj na vodoniku.
Postoje i značajne poluge za rad u bolnicama na način pogodan za životnu sredinu. Želimo da podržimo svoje klijente u sprovođenju strategije zelene bolnice. Kako bismo to obezbedili, razvijamo proizvode i digitalna rešenja koja će, na primer, svesti na minimum emisije anestetičkih gasova štetnih po klimu. Radimo i na uspostavljanju partnerstava koja bi nam omogućila postizanje ovog strateškog cilja. Zaštita klime na vrhu je liste internih strateških ciljeva Grupe u upravljanju životnom sredinom. Kompanija Dräger radi na zadatku dugoročne dekarbonizacije u skladu sa ciljevima Ujedinjenih nacija po pitanju zaštite životne sredine, i to sa sledećim ciljem:
Cilj: Smanjenje emisija CO2 za 33 procenta do 2025. godine u odnosu na baznu 2015. godinu. Ovaj cilj treba da se postigne bez kupovine sertifikata.

4. Kroz lanac snabdevanja, pažljivo biramo svoje dobavljače i sarađujemo s njima da bismo realizovali svoju viziju.

Suppliers

Dajemo vredan doprinos održivom poslovanju tako što pažljivo biramo dobavljače. Pritom pridajemo veliki značaj visokim standardima kvaliteta kada je u pitanju Tehnologija za život. U budućnosti će se izbor novih dobavljača i dodela novih narudžbina odvijati pod većom proverom na osnovu različitih kriterijuma održivosti.
Cilj: Počevši od 2022. godine, sve nove dobavljače ćemo pre odobrenja proveravati na osnovu procene održivosti.
Naš lanac snabdevanja igra ključnu ulogu u našem procesu proizvodnje proizvoda. Kao takvi, osiguravamo da i naši dobavljači uzimaju u obzir kriterijume održivosti.
Cilj: Za 2022. godinu cilj nam je da povećamo stopu pokrivenosti direktne nabavke materijala sa kodeksom ponašanja dobavljača sa 81 procenta na 83 procenta.

Spoljno priznanje našeg učinka po pitanju održivosti

Dräger je revidiran od strane renomiranih agencija za rejting. To znači da možemo zadržati našu ›Prime‹ oznaku u ISS ESG Corporate Rating-u. Naša ocena nam obezbeđuje vrhunsko mesto u industriji ›Health Care Equipment & Supplies‹. Dräger je 2023. godine dobio ocenu A od MSCI ESG rejtinga. Ocena se zasniva na skali od AAA (Lider) do CCC (Zaostajanje), u zavisnosti od izloženosti ESG rizicima specifičnim za industriju i sposobnosti upravljanja ovim rizicima u poređenju sa drugima. MSCI ESG Research daje ocene za globalne javne i nekoliko privatnih kompanija. U 2023. godini, Institut EcoVadis nas je uvrstio u najboljih 1% branše u svojoj proceni društveno odgovornog poslovanja sa statusom ›Zlato‹, što nas izdvaja kao održivog dobavljača.

EcoVadis2023
MSCI-Rating-2023
QualityScore-Badge_Environmental-Logo_3-2-2021.png
Prime-Label-ISS-logo-3-2-2021.png
Izveštaj o održivosti 2022

Izveštaj o održivosti 2022

Preuzmite

Izveštaj o održivosti 2021

Izveštaj o održivosti 2021

Preuzmite

Izveštaj o održivosti 2020

Izveštaj o održivosti 2020

Preuzmite

Izveštaj o održivosti 2019

Izveštaj o održivosti 2019

Preuzmite

Izveštaj o održivosti 2018

Izveštaj o održivosti 2018

Preuzmite

Izveštaj o održivosti 2017

Izveštaj o održivosti 2017

Preuzmite

Certifikate

Naša slika o sebi uključuje izuzetan kvalitet proizvoda i netaknuto okruženje. Tako obezbeđujemo, kroz naše sisteme menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom, da se naši procesi kontinuirano unaošte. Sledeći certifikati dokumentuju naš uspeh:

Argentina

Australija

Belgija

Brazil

Bugarska

Danska

Nemačka

Finska

Francuska

Grčka

Indija

Indonezija

Italija

Kanada

Kolumbija

Koreja

Hrvatska

Malezija

Meksiko

Holandija

Novi Zeland

Norveška

Austrija

Filipinima

Poljska

Portugal

Republike Slovenije

Rumunija

Rusija

Saudijska Arabija

Švajcarska

Švedska

Srbija

Singapur

Slovačka

Španija

Južna Afrika

Tajland

Češka

Turska

Mađarska

Sjedinjene Američke Države

Ujedinjeno Kraljevstvo

Vijetnamu

Povezane teme

draeger-corporate-company-profile-3-2

Profil kompanije

corporate-compliance-olga-3-2

Usaglašenost sa korporativnim procedurama

Kontakt Dräger

Envelope

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

There for you 24/7.