Model rukovođenja u grupi Dräger

Budite rukovodilac kakvog biste i sami poštovali.

Model rukovođenja grupe Dräger, WeLEAD, odražava osnovna načela rukovođenja i saradnje u grupi Dräger. Model WeLEAD je razvijen sa usmerenjem na zaposlenog. U osnovi ovog modela je načelo izgradnje poverenja. U grupi Dräger odnosimo se sa poštovanjem jedni prema drugima. Ukazano nam je poverenje koje i dalje traje, jer mi uvek stojimo iza svojih reči. Model WeLEAD objedinjuje očekivanja naših menadžera i omogućava da uspešnije sarađujemo, zahvaljujući tome što jedni drugim omogućavamo ostvarivanje rezultata kojima se stvara vrednost za naše korisnike, pri čemu uvažavamo različitosti.

Uprava grupe Dräger

Ljudi koji rade u grupi Dräger imaju brojne talente i odgovornosti. Svako se ovde razvija – kako lično tako i profesionalno. Uvažavanje usmerenja ka korisnicima, orijentacije ka rezultatima, poverenja i različitosti – to su teme u grupi Dräger kojima se bavi celokupno osoblje, a ne samo rukovodstvo.

Zbog toga smo vodili detaljne razgovore sa svojim zaposlenima širom sveta, kako bi smo sastavili izjavu o svojoj misiji za upravljanje i timski rad:

„WeLEAD“.

Вођство WеЛеад

Poverenje i poštovanje

Ovo podrazumeva poverenje kao našu osnovnu vrednost. To je karakteristika našeg stila upravljanja i način na koji radimo zajedno kao tim – otvoreno i sa poštovanjem. Za nas upravljanje podrazumeva stvaranje takvog radnog okruženja za naše zaposlene u kome oni mogu da obavljaju svoje zadatke na najbolji mogući način. Ovo podrazumeva da im se omogući sloboda da rade na sopstvenu inicijativu i obezbedi jasna strateška orijentacija.

Prilikom izbora rukovodećeg osoblja, nastojimo da ono bude otvorenog uma i da može da radi sa ostalima na ravnopravnim osnovama. Tražimo rukovodioce koji će omogućiti da njihovi zaposleni pruže svoj doprinos grupi Dräger koristeći u potpunosti svoje potencijale. Zato što je dobro upravljanje od ključnog značaja za naš zajednički uspeh i stvaranje vrednosti za naše korisnike.

Ovim oblastima se svi aktivno bavimo, jer se upravljanje i timski rad ne razvijaju na papiru – oni proističu iz naših svakodnevnih interakcija.

Sa zadovoljstvom ćemo poželeti dobrodošlicu novim kolegama koji mogu da se identifikuju sa ovim načelom i spremni su da preuzmu odgovornost.

Kontaktirajte nas

слика пријатељских насмејаних мушкараца

Dräger tehnika d.o.o.

Danijelova 12-16

11010 Vozdovac, Belgrade

+381 11 3911 222