Sprečavanje i kontrola infekcija u bolnicama - Negovatelji koriste sterilnu opremu za sprečavanje infekcije

Sprečavanje i kontrola infekcija u bolnicama

Preuzmite priručnik

Upravljanje i kontrola bolničke infekcije

Bolničke infekcije uzrokuju značajan morbiditet i mortalitet pacijenata. To znači da je sprovođenje pravila za sprečavanje infekcija i odgovarajućih higijenskih mera za održavanje čistoće bolnica i pacijenata apsolutni imperativ. U nekim slučajevima, zamena proizvoda za višekratnu upotrebu proizvodima za jednokratnu upotrebu pomaže u smanjenju stope infekcije. Naši proizvodi se uvek dizajniraju sa minimalnom količinom delova i prevencijom infekcije na umu – što vam pomaže da poboljšate efikasnost toka posla i smanjite rizik od takvih infekcija u vašoj bolnici.

Sprečavanje bolničkih infekcija

U Nemačkoj, svake godine oko 400.000 do 600.000 pacijenata oboli od bolničkih infekcija. Prema podacima Nacionalnog centra za nadzor (NRZ), veliki broj ovih infekcija bi se mogao sprečiti odgovarajućim higijenskim merama. Pogledajte kako bolnica Klinikum Magdeburg u Nemačkoj pristupa sprečavanje infekcija.

Priručnik za preradu i pripremu uređaja

Dräger priručnik: Prerada i priprema uređaja

Da bi se sprečile bolničke infekcije, od ključnog je značaja da se prekine lanac infekcije. Kao vašem specijalisti za akutnu negu, cilj nam je da doprinesemo ovom cilju tako što ćemo vam pružiti smernice o pravilnoj pripremi medicinskih uređaja i upravljanju infekcijama.

Preuzmite priručnik

Studije slučaja: uspešno sprečavanje bolničkih infekcija

Bolnica Klinikum Magdeburg, Nemačka: standardizovani postupci za sisteme anestezije

Optimizovani postupci su važan faktor efikasnosti operacionih sala. Higijenski problemi u operacionoj sali su podjednako važni za anesteziologa kao i za hirurga, zbog toga što je i jednima i drugima potrebno sterilno radno mesto kada rade sa pacijentom.

Bolnica Dr. Sadi Konuk, Istanbul: povećanje stope preživljavanja prevremeno rođenih beba

U nekoliko analiza, 60-70% troškova NICU nege je pripisano dnevnim sobnim troškovima, što čini dužinu boravka najvažnijom varijablom u vezi sa troškovima. Smanjenje stope bolničkih infekcija je dobro poznata metoda za smanjenje prosečne dužine boravka.

Bolnica Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, Francuska: dizajn radnog mesta za različite oblasti akutne nege

Naši sistemi vam pomažu da održite higijenske standarde, smanjite vreme čišćenja i obrade i poboljšate opštu bezbednost na radnom mestu. Sistemi na radnom mestu stvaraju slobodnije radne okvire tako što eliminišu kablove koji slobodno vise i koje je teško očistiti.

Slika sajber bezbednosti

Sajber bezbednost u zdravstvu

Sajber bezbednost medicinskih uređaja u bolnicama je aktuelan problem. Narušavanje bezbednosti može da utiče na dobrobit pacijenata i može da izazove dodatne troškove i zastoje. Pogledajte neke korake koje možete preduzeti da biste zaštitili svoje uređaje i pacijente.

Kontaktirajte nas

contact-us_safety-16-9.jpg

Dräger tehnika d.o.o.

Danijelova 12-16

11010 Vozdovac, Belgrade

+381 11 3911 222