Mehanička ventilacija i respiratorni put

Individualizujte terapiju mehaničkom ventilacijom

Mehanička ventilacija: Neinvazivnau najvećoj mogućoj meri, a invazivna onoliko koliko je potrebno. Kao vaš specijalista za akutnu negu, mi znamo da je pacijentima u jedinici intenzivne nege (ICU) koji zavise od mehaničke ventilacije potrebna najbolja nega od prijema do otpusta – i nakon toga. Međutim, različiti alati mogu biti potrebni za različite faze terapije. Varijabilnost i raznovrsnost alata za lečenje jasno poboljšava donošenje odluka u kliničkoj praksi – i lečenju.

Respiratorni put – Podrška kad god vam je potrebna

NIV-Scene-4-3-D-10135-2018.JPG

Sprečite intubaciju što je duže moguće jer…

• Pacijenti sa mehaničkom ventilacijom mogu razviti pneumoniju povezanu sa ventilatorom (VAP)

• Pacijenti sa VAP-om bi mogli da imaju znatno duži boravak U ICU i duži boravak u bolnici

• Lečenje VAP-a može da čini skoro polovinu svih antibiotika koji se daju u ICU

NIV je često moguć pre nego što intubacija bude potrebna. To vam pomaže u izbegavanju potencijalne komplikacije u invazivnoj ventilaciji, koje mogu da smanje dužinu boravka i smrtnost u ICU.

Mechanical-Ventilation-Scene-4-3-D-11155-2019.jpg

Stabilizujte pacijenta i zaštitite pluća jer…

• Pacijenti mogu razviti povredu pluća povezanu sa ventilatorom (VALI)

• VALI se može pretvoriti u akutnu povredu pluća (ALI) ili sindrom akutnog respiratornog distresa (ARDS)

• Otkazivanje više organa i stopa smrtnosti povezani sa ALI ili ARDS mogu da se povećaju

Ako je intubacija neophodna, prvi cilj može biti poboljšanje razmene gasova i mehanike pluća. Pokretanje strategije zaštitne ventilacije pluća i optimizacija podešavanja ventilatora mogu biti ključni elementi tokom ove faze. Ventilator se mora prilagoditi pacijentu, a ne obrnuto.

Mechanical-Ventilation-Scene-4-3-D-2718-2019.jpg

Odvojite pacijenta brzo i bezbedno jer…

• Incidenca akutnih povreda pluća (ALI) ili sindroma akutnog respiratornog distresa (ARDS) može odložiti početak postupka odvajanja

• Odložena indukcija odvikavanja može da dovede do neuspeha odvajanja

• Rano otkrivanje faktora rizika može da doprinese uspešnom odvajanju i da skrati dužinu boravka u ICU

Mehanička ventilacija bi trebalo da traje samo onoliko koliko je potrebno. U suprotnom se povećava rizik od komplikacija i oštećenja pluća, kao i dužina boravka u ICU. Ključni faktori za uspešno odvajanje i ekstubaciju su interdisciplinarna strategija i tačna procena pacijenta.

Mechanical-Ventilation-Recover-4-3-DRAGER_FINLAND_243.jpg

Oporavite se da biste zagarantovali uspeh odvajanja, jer…

• Pacijenti mogu razviti akutnu respiratornu insuficijenciju nakon ekstubacije i mogu zahtevati reintubaciju

• Stopa smrtnosti može da se poveća sa neuspehom ekstubacije

• Neuspeh ekstubacije može biti povezan sa produženom brigom o pacijentu i značajno povećanim troškovima neuspeha ekstubacije

Sprečavanje reintubacije i brzi oporavak pacijenta je od najveće važnosti. Ventilator dizajniran da omogući slobodno spontano disanje kroz respiratorni put, može olakšati ranu mobilizaciju pacijenta.

Preuzimanja

Draeger-Ventilation_Story-Detailed-Respiratory-pathway-4-3-170925.jpg

Vaš izbor za svaku fazu terapije

Da li biste želeli da saznate više o našem skupu alata za lečenje koji podržavaju individualnu ventilacionu terapiju duž celog respiratornog puta?

Preuzmite ceo grafikon

Režimi ventilacije u intenzivnoj nezi
Ventilation-Modes-in-intensive-care-9-11-9066477.JPG

Naš uvid u to kako su razumevanje i klinička upotreba NIV-a evoluirali tokom vremena.

Knjižica za zaštitu pluća
protective-ventilation-booklet-lit-9-11-9066355.jpg

Saznajte više o zaštitnoj ventilaciji

Krive i petlje u mehaničkoj ventilaciji
fibel-curves-loops-en-9-11-9097421.jpg

Saznajte više o standardima nege za akutnu neinvazivnu ventilaciju kod odraslih

Mini ručna ventilacija
Ventilation-Mini-Manual- 9-11-9069812.JPG

Saznajte više o ventilaciji pomoću našeg mini priručnika

Više rešenja za akutnu negu

Nudimo razna rešenja za podršku vašem okruženju akutne nege.

medicinska sestra proverava medicinski ventilator za pacijente u ICU

Medicinski ventilatori i praćenje funkcije pluća

Draeger-Evita800-KeyVisual-Ventilation-3-2-D-12161-2019.jpg

Ventilacija visokih performansi sa Evitom

the-pulmovista-500-allows-you-to-visualise-the-distribution-of-ventilation-in-the lungs-3-2

Dräger PulmoVista® 500

Kontaktirajte nas

contact-us_safety-16-9.jpg

Dräger tehnika d.o.o.

Danijelova 12-16

11010 Vozdovac, Belgrade

+381 11 3911 222