Obaveštenja

Verzija 2021


Informacije predstavljene na Drager veb lokacijama zasnovane su na sledećim uslovima korišćenja. U određenim okolnostima, oni mogu biti izmenjeni ili zamenjeni dodatnim izjavama ili uslovima. Prijavljivanjem ili u slučaju da nije potrebna individualna prijava, pristupanjem i korišćenjem Drager veb lokacija, prihvatate i prihvatate pravna obaveštenja koja su važeća u vreme korišćenja.


Autorsko pravo i vlasnička prava

Drager veb stranice kao i Drager bilteni, njihov dizajn, tekstovi, slike, grafički elementi, baze podataka, animacijske datoteke i preuzimanja bilo koje vrste (u daljem tekstu „Drager sadržaj”) zaštićeni su autorskim pravima. Drager sadržaj ili njegovi delovi se ne smeju umnožavati, menjati, preuzimati ili koristiti na bilo kojoj drugoj internet stranici. Drager zadržava sva prava, a posebno potraživanja autorskih prava, konkurencije i vlasničkih prava koja proističu iz nezakonite upotrebe Drager sadržaja ili njegovih delova, kao i registrovanog žiga.


Sadržaj
Drager sadržaj je samo u informativne svrhe. Sva obaveštenja, preporuke i drugi sadržaji su isključivo u informativne ili reklamne svrhe i ni na koji način nisu obavezujući. Opis proizvoda ni na koji način nije namenjen da zameni pažljivo čitanje uputstva za upotrebu. Sve informacije, posebno uputstvo za upotrebu, nisu obavezujuće. Znanje sadržano u izveštajima podložno je stalnim promenama kroz istraživanje i razvoj. Autori su uložili najveću pažnju da obezbede da pružene informacije, posebno u pogledu primene i funkcije, budu zasnovane na najnovijim informacijama dostupnim u vreme obelodanjivanja. Ovo ni na koji način ne znači vaše oslobađanje od obaveze preuzimanja odgovornosti za sopstvene odluke.


Drager ne preuzima nikakvu odgovornost za potpunost i tačnost informacija sadržanih u Drager sadržaju, osim ako Drager nije jasno izrazio nameru da garantuje za takav sadržaj. Drager zadržava pravo da promeni ili ažurira informacije date u Drager sadržaju u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Ovo se takođe odnosi na poboljšanja i/ili izmene u opisu proizvoda.


Drager Contents ne sadrži nikakvu garanciju za svojstva ili garancije bilo koje vrste.


Drager je odgovoran za sadržaj trećih lica u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama. Ukoliko link omogućava pristup veb lokacijama trećih strana, Drager skreće pažnju na činjenicu da nemamo nikakav uticaj, niti smo odgovorni za sadržaj ili strukturu takvih veb lokacija koje održavaju treća lica, niti tvrdimo da smo vlasništvo nad njima. Ovo uključuje poštovanje politike privatnosti na veb lokacijama trećih strana.


Bezbednost i dostupnost
Vaša je odgovornost da obezbedite da aplikacije koje koristite za pristup Drager sadržaju ne sadrže viruse. Pristupajući Drager sadržaju i svim povezanim veb lokacijama, svesni ste i prihvatate rizike koji proističu iz javnog pristupa i mogućnosti neovlašćenog uticaja treće strane na sadržaj. Drager neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu usled realizacije takvih rizika prilikom korišćenja Drager sadržaja ili bilo koje povezane veb stranice, osim ako je Drager direktno odgovoran za takav rizik i njegovu realizaciju. Konkretno, Drager nije odgovoran za zastoje, gubitak programa ili drugih podataka u vašim informacionim sistemima.


Drager nastoji da održava Drager veb stranice kako bi omogućio kontinuirano korišćenje i pristup. Međutim, Drager neće biti odgovoran za takvo ograničeno korišćenje ili pristup iz bilo kog razloga ili vremenskog perioda. Drager posebno zadržava pravo da ugasi Drager veb lokaciju bez prethodne najave.


Merodavno pravo i razno
Nemački zakon će biti primenljiv na sve pravne aspekte u vezi sa korišćenjem Drager sadržaja i koji proizilaze iz njega.

Drager uglavnom nudi svojim kupcima samo opcije isporuke ili preuzimanja unutar Nemačke.

Pitanja u vezi sa ovim pravnim obaveštenjima treba poslati e-poštom na info@draeger.com. Nakon čega ćemo rado dati odgovore na sva ovakva pitanja.