Dräger Atlan® A350/A350 XL

​Zamislite fleksibilnost koju biste imali da u svakoj operacionoj sali imate jednu anesteziološku platformu sa najvišim nivoom bezbednosti. Sveobuhvatni set kliničkih funkcija i dokazani kvalitet ventilacije čine Atlan idealnom anesteziološkom radnom stanicom za sve pacijente i hirurške procedure. Dizajn platforme pruža potpunu fleksibilnost za većinu prostornih uslova. Uređaj A350/A350 XL ima elektronski mešač gasa sa automatskom kontrolom sastava svežeg gasa.

Bezbednost pacijenta

​Atlan nudi širok spektar funkcija koje pomažu da postupak anestezije bude što bezbedniji za pacijente i kliničko osoblje. Prvo, prilagodljivi rasporedi ekrana u kombinaciji sa Dräger monitorima pružaju bezbedan pregled statusa pacijenata na način koji vam je potreban. Pored toga, alati za podršku u donošenju odluka pomažu da donesete utemeljene i bezbedne odluke.

RFID bezbednosne funkcije pomažu da se izbegne povezivanje pogrešnih creva za disanje na uređaj za anesteziju , što bi dovelo do nemogućnosti ventiliranja pacijenta. One vas takođe podsećaju da na vreme promenite pribor kome ističe rok upotrebe. Pametne bezbednosne rezervne opcije, kao što je rezervni ručni režim, pružaju bezbednosnu opciju u kritičnim situacijama i osiguravaju potpunu kontrolu nad sistemom u bilo kom trenutku.

Fleksibilnost

Atlan je anesteziološka radna stanica koja „može sve” za sve vaše pacijente, procedure i prostorne uslove. Podešavanje radne stanice može da se prilagodi vašim konkretnim potrebama a kasnije i nadogradi, ukoliko neke funkcije ne možete da priuštite prilikom prve kupovine. Ovo dovodi do mogućnosti da imate istu anesteziološku stanicu sa jednobraznim korisničkim interfejsom u svim sobama, i tako smanjite potrebu za stalnom obukom zaposlenih (nauči jedan, znaju svi) i napore tehničkog osoblja u upravljanju uređajima.

Zaštita funkcije pluća

​Pokazalo se da pristupi perioperativne ventilacije za Zaštita funkcije pluća smanjuju rizik od postoperativnih pulmonarnih komplikacija. Atlan nudi veliki broj funkcija za podršku anesteziolozima za Zaštita funkcije pluća pacijenta tokom operacije. Pored ostalih, ventilacija sa performansama kao u ICU je standardna, uključuje precizno isporučivanje tidalnog volumena (čak i nezavisno od protoka svežeg gasa), aktivni PEEP i visoku osetljivost okidača za spontano disanje. Atlan takođe podržava bezbednu i efikasnu primenu anestezije niskog i minimalnog protoka korišćenjem opcije Ekonometra, kako bi korisnik bio obavešten o nedovoljnom ili prevelikom protoku svežeg gasa. Osim toga, dobijate sistem za disanje koji je veoma otporan na curenje kao i funkciju recirkulacije uzorka gasa. Na kraju, Atlan ima sistem za disanje sa grejanjem koji smanjuje kondenzaciju.

Podrška za odluke

​U principu, radna mesta za anesteziju pružaju bogate informacije i podatke koji često nisu dobro raspoređeni i zbog toga se mogu koristiti ograničeno. Atlan pruža značajnu podršku za pomoć kliničarima da brzo donesu utemeljene odluke. Počev od Ekonometra koji vam obezbeđuje grafičke informacije o tome da li je tok svežeg gasa dovoljan ili ne tokom minimalnog protoka anestezije, pa do nadzora unosa kiseonika i anestetika. Pored toga, IACS monitoring sistem kompanije Dräger daje korisniku mogućnost da analizira efikasnost "rekrutment manevara", dok prikaz SmartPilot® podržava titraciju anestezije što pruža dodatnu bezbednost u kompleksnim kliničkim odlukama. Neke od gore pomenutih funkcija su opcione i za njih može biti potreban dodatni hardver.

Sprečavanje infekcija

​Atlan je dizajniran tako da čišćenje bude jednostavno ali efikasno. Rasklapanje sistema za disanje bez alata kao i jednostavne i zaobljene površine olakšavaju postupak čišćenja i poboljšavaju usklađenost sa standardima za čišćenje. Delovi i materijali su dizajnirani za efikasno čišćenje uz standardne procedure, i uz obezbeđivanje izdržljivosti materijala. Pored toga, širok spektar testiranog potrošnog pribora kompanije Dräger pruža efikasan način za dalje sprečavanje infekcija uz obezbeđivanje najboljih performansi vaše Atlan radne stanice za anesteziju.

Povezane tehnologije

​Kontinualni, umreženi monitoring uz Dräger Infinity® sistem za akutnu negu (IACS) pruža neprekidni nadzor pacijenata sa prilagođenim, dobro organizovanim relevantnim parametrima. Podaci mogu bez prekida da se prenose u bolnički informacioni sistem (HIS).

RFID tehnologija obezbeđuje napredne bezbednosne funkcije kao što su alarm u slučaju pogrešno povezanih creva za disanje (kontrola nepoklapanja) i alarmi nakon isteka roka upotrebe neophodnog pribora, kao što su natronski kreč i čašice za vodu.

Informaciona bezbednost

​Napadi na informacioni sistem su sve veća pretnja za bolnice i negativno se odražavaju na kvalitet nege i bolničke finansije.

U kompaniji Dräger se stoga trudimo da u svoje razvojne procese temeljno ugradimo najbolje prakse za informacionu bezbednost. Sarađujemo sa vodećim stručnjacima za bezbednost kako bismo svojim uređajima obezbedili najbolju zaštitu. Nezavisni stručnjaci za bezbednost sprovode profesionalna testiranja prodora, a stručnjaci za internu bezbednost obavljaju procene slabosti i analize pretnji kada je primenljivo. Naš tim za bezbednost proizvoda procenjuje nove pretnje i pravovremeno objavljuje korisne savete.

Sveobuhvatne usluge

Kompletan spektar usluga tokom celog radnog veka proizvoda
Kompanija Dräger nudi širok spektar rešenja za servis. Kao dizajner i proizvođač medicinske opreme visokog kvaliteta,  posedujemo ekskluzivno znanje, iskustvo i veštine za instalaciju i održavanje vaših  Dräger sistema tako da tokom svog radnog veka ostvare svoj maksimum.

Mi u kompaniji Dräger posvećeni smo tome da Vam pružimo usluge u skladu sa posebnim potrebama u vašoj bolnici kako bismo Vas na najbolji način podržali u naporima da pružite što bolju negu pacijentima i ostvarite svoje poslovne ciljeve.

Zbog toga, naša ponuda ide mnogo dalje od klasičnog održavanja uređaja. Ona sadrži sveobuhvatne usluge pre, tokom i nakon instalacije kupljenog uređaja.

  • Servisiranje proizvoda: tj. održavanje uređaja
  • Profesionalna usluga: npr. IT konsultacije i integracija sistema
  • Obuka za naše proizvode i usluge: npr. obuka za aplikacije
  • Usluge za opremu različitih proizvođača: održavanje vaše celokupne medicinske opreme bez obzira na proizvođača
  • Digitalne usluge: npr. usluge zasnovane na mreži i analizi podataka za uređaj

Preuzimanja

Dräger Atlan® A350/A350 XL Product Information, sr
Dräger Atlan® A350/A350 XL Product Information, sr

Zamislite fleksibilnost koju biste imali da u svakoj operacionoj sali imate jednu anesteziološku platformu sa najvišim nivoom bezbednosti. Sveobuhvatni set kliničkih funkcija i dokazani kvalitet ventilacije čine Atlan idealnom anesteziološkom radnom stanicom za sve pacijente i hirurške procedure. Dizajn platforme pruža potpunu fleksibilnost za većinu prostornih uslova. Uređaj A350/A350 XL ima elektronski mešač gasa sa automatskom kontrolom sastava svežeg gasa

Preuzmi

Atlan Declaration of Conformity, en
Atlan Declaration of Conformity, en

Preuzmi

Atlan Family Brochure Insert Page Brochure, sr
Atlan Family Brochure Insert Page Brochure, sr

Preuzmi

IFU Connectivity Converter CC300 - Protocol converter SW 1.n 9055953 sr
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056619 sr
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL SW1.0n 9510692 de-me
IFU SP Atlan A300, A350 ceiling-mounted versions and wall-mounted version 9056465 sr
IFU SP Integrated system 9055922 sr

Kontaktirajte nas

Contact

Dräger tehnika d.o.o.

Radoja Dakića 7
11 080, Beograd, Zemun

+381 11 3911 222