Dräger Babyroo TN300

​Babyroo® TN300 je podesivi topli sto otvorene nege sa najsavremenijim mogućnostima termoregulacije. Njegove napredne integrisane tehnologije podržavaju hitnu reanimaciju i negu sa fokusom na porodicu. Babyroo® TN300 ima višestruku primenu u različitim bolničkim okruženjima tokom boravka pacijenta – od porođajne sale i neonatalne jedinice intenzivne nege do konačnog izlaska iz bolnice.

Konstantno održavanje temperature

​Babyroo održava temperaturu novorođenčeta stabilnom dok smanjuje gubitak toplote na najmanju meru nudeći dva kombinovana izvora toplote: zračni grejač i opcionalni gel dušek s grejanjem. Uređaj je dizajniran da kontinuirano obezbedi ravnomernu distribuciju toplote na celu površinu dušeka čak i kada je krevet nagnut za kliničke procedure. Opcionalni poklopac i gel dušek s grejanjem pomažu da se obezbedi efikasno i stabilno snabdevanje toplotom tokom transfera pacijenta. U režimu kože, temperatura uređaja se reguliše na osnovu temperature kože novorođenčeta kako bi se omogućilo optimalno zagrevanje. Funkcija predzagrevanja omogućava brzo zagrevanje – dušek je već zagrejan kada novorođenče stigne. Štaviše, naš uređaj prati centralne i periferne temperaturne razlike kroz integrisani termomonitoring kako bi pomogao u otkrivanju toplotnog stresa.

Podržava zaštitu pluća tokom tranzicije

​Babyroo TN300 dolazi sa opcionalnim modulom za respiratornu podršku sa AutoBreath® funkcijom i opcijama za mešanje gasa. Interfejs za respiratornu podršku zahteva minimalna podešavanja. Takođe vam omogućava standardizaciju protokola i praćenje smernica za reanimaciju u oblasti neonatalne nege. Modul za respiratornu podršku zajedno sa AutoBreath® funkcijom predstavlja novu definiciju podrške za reanimaciju automatskom isporukom željenih nivoa FiO2, protoka, maksimalnog pritiska, brzine i PEEP. Da biste optimizovali podešavanja reanimacije, dostupna su vam merenja SpO2 i pulsa. Babyroo vam pomaže da brzo procenite stanje novorođenčeta pomoću ciljane preduktalne referentne tabele SpO2 sinhronizovane sa integrisanim APGAR tajmerom. Kada je vašim kritičnim pacijentima potrebna dalja respiratorna podrška nakon inicijalne stabilizacije, funkcija AutoBreath® vam pomaže da premostite respiratornu podršku dok vaš kritični pacijent ne stigne na jedinicu intenzivne nege. Automatskom isporukom željene brzine disanja, Babyroo vam omogućava da obavljate druge zadatke u porođajnoj sali i tokom transfera unutar bolnice.

Stvaranje negujućeg okruženja

​Dizajnirali smo Babyroo kako bi osoblje imalo lak pristup za redovnu negu, hitne slučajeve i operacije. Istovremeno podržavamo negu sa fokusom na porodicu u jedinicama neonatalne intenzivne nege. Uređaj podržava kengursku negu sa posvećenim režimom za što manje oglašavanje alarma, zajedno sa skupom kompatibilnih dodataka i funkcija kao što je podešavanje visine. Ima ugrađen sistem za upravljanje alarmima koji pojačava alarme vizuelnim indikacijama i što više smanjuje uznemiravanje bukom. Babyroo je dizajniran u skladu sa potrebama porodice i stvara pozitivno okruženje za roditelje i osoblje. Štaviše, prolazna kaseta za rendgenske snimke omogućava snimanje bez uznemiravanja bebe.

Podrška efikasnim procesima rada

​Babyroo integriše nekoliko opcija kako bi se pružila podrška procesima rada u jedinicama neonatalne nege. Veliki grafički displej, namenjen porođajnim salama i jedinicama intenzivne nege, sa namenskim i podesivim prikazima ekrana prikazuje sve vitalne parametre. Modul za reanimaciju zahteva minimalna podešavanja i može se lako konfigurisati kako bi pratio smernice programa neonatalne reanimacije/ILCOR. Takođe smo integrisali indikator nagiba kreveta koji omogućava osoblju da precizno i dosledno prati bolničke protokole za hranjenje i lečenje. Pored toga, konstruisali smo Babyroo sa integrisanom vagom sa automatskim podešavanjem težine kako bismo izbegli prenošenje novorođenčeta radi merenja. Kao podrška osoblju u automatizaciji procedura, Babyroo dolazi sa opcionalnim AutoThermo paketom koji uključuje kontrolu hlađenja i zagrevanja. Ove funkcije vam omogućavaju da provodite manje vremena rukujući uređajem i posvetite više vremena nezi novorođenčeta.

Prekid lanca infekcije

​Babyroo poseduje glatke površine bez oštrih ivica kako bi se sprečio nastanak infekcija. Dizajn kompaktnog zračnog grejača obezbeđuje optimalno grejanje i ima za cilj da otkloni potrebu za njegovim podešavanjem ili kontaktom s njim. Uređaj možete lako rastaviti zbog malog broja delova, što smanjuje vreme obrade uređaja. Opcije kao što su prolazna kaseta za rendgenske snimke i integrisana vaga takođe smanjuju potrebu za preuređivanjem uređaja i tako prekidaju lanac infekcije.

Lak i bezbedan transfer

​Klinički transport novorođenčeta je kritičan tokom njegovog boravka u bolnici. Zato Babyroo obezbeđuje bezbedan transport unutar bolnice. U samo jednom uređaju moguć je transport od porođajne do operacione sale i neonatalne jedinice intenzivne nege. Štaviše, naš uređaj je kompatibilan sa različitom Dräger opremom i omogućava njihov besprekoran zajednički rad. Lak je za prenos i rukovanje i čuva novorođenče u stabilnom okruženju.

Za kompletne i prilagođene usluge

​Posedovanje pouzdanih uređaja imperativ je u neonatalnoj nezi, a mi vam nudimo efikasna rešenja za vaše mnogobrojne potrebe. Vršimo godišnju inspekciju i preventivno održavanje prema specifikacijama proizvođača. Naši obučeni inženjeri koriste sertifikovanu opremu za testiranje koja vam pruža visoke performanse uređaja i besprekornu dokumentaciju, uključujući istoriju ispitivanja u skladu sa standardima kvaliteta i ispitivanja. Modularna strategija popravke omogućava ekonomičnu i brzu zamenu originalnih Dräger rezervnih delova od strane naših iskusnih servisera. Pored toga, naš Babyroo ne zahteva rutinsku zamenu glavnih komponenti čime vam obezbeđuje optimizaciju troškova.

Preuzimanja

BabyRoo TN300 Product Information, SR
BabyRoo TN300 Product Information, SR

Preuzmi

Babyroo TN300 Brochure, rs
Babyroo TN300 Brochure, rs

Preuzmi

Neonatal and pediatric accessories catalogue, en
Neonatal and pediatric accessories catalogue, en

Suitable for a wide range of clinical applications, we supply you with over 2,000 accessory item solutions. From breathing masks to flow sensors to disposable and reusable breathing circuits, we design and develop all our products according to your specific requirements.

Preuzmi

Accessory Catalogue 2024, en
IFU Babyroo TN300 - SW1.1n - 9511199 sr
IFU Disposable Breathing Circuit - mu00746 de-me

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger Tehnika d.o.o.

Danijelova​ ​12-16
11010​ ​Vozdovac,​ ​Belgrade

+381 11 3911 222