Dräger Evita® V800

Iskusite novi nivo rada ventilatora. Evita® V800 kombinuje ventilaciju visokih performansi sa estetskim dizajnom što omogućava brz i efikasan rad. Od prvog pokretanja zaštitne ventilacije za pluća do integracije okruženja intenzivne nege fokusirane na pacijenta.

Princip rada i korisnički interfejs

Brilijantni korisnički interfejs u kombinaciji sa modernom tehnologijom stakla osetljivog na dodir podržava intuitivan rad.

 • Brz i bezbedan za rukovanje čak i u najstresnijim situacijama zahvaljujući intuitivnom pristupu podešavanjima i kliničkim podacima kroz menije.
 • Svi podaci pacijenata, alarmi i trendovi u potpunosti se beleže. Praktičan eksport putem USB interfejsa.
 • Prebacujte između više konfiguracija za prikaz dodirom prsta.
 • Postupne smernice vode vas kroz svaku proceduru.
 • Jednostavan za čitanje i navigaciju zahvaljujući našem novom konceptu boja i ekranu osetljivom na dodir.
 • Svetlo alarma od 360° treperi u boji odgovarajućeg prioriteta alarma i vidi se iz svih pravaca.

Jednostavna mobilizacija i transport pacijenta

Podrška za instant, fleksibilan transport pacijenta putem opcionih hardverskih komponenti i rane mobilizacije.

 • Jedinica za snabdevanje gasom GS500
 • Jedinica za napajanje PS500
 • Spojnica za krevet
 • Jedinica za dovod pri transportu TSU

Neinvazivna i najdugoročnija podrška

Obezbeđuje terapije visokog protoka

 • Podržava nazalne kanile visokog protoka (HFNC) do 80 l/min sa mogućnošću ograničavanja maksimalnog pritiska
 • Obezbeđuje kiseonik visokog protoka čak i uz aktivno vlaženje
 • Bezbedan i brz prelazak sa terapije kiseonikom preko neinvazivne ventilacije (NIV) na invazivnu ventilaciju, i obrnuto

NIV sa automatskom kompenzacijom curenja

 • Neinvazivna ventilacija (NIV) u svim režimima
 • Automatska kompenzacija curenja dopunjuje potrebe pacijenta za protokom gasa kako bi se obezbedilo neprekidno disanje
 • Adaptacija curenja koja je povezana sa okidačem, ciklusom, primenom pritisaka i zapremine
 • Neprimenjivi alarmi ne prikazuju se tokom neinvazivne ventilacije (NIV)
 • Pravilno praćenje ventilacije pacijenta zahvaljujući kompenzovanim vrednostima curenja


Ventilacija sa zaštitom funkcije pluća

Naša sredstva za sveobuhvatno lečenje pružaju podršku vašoj strategiji ventilacije sa zaštitom funkcije pluća.

 • Ventilacija sa zaštitom funkcije pluća za odrasle, decu i novorođenčad: invazivno, neinvazivno i sa O2 terapijom
 • Napredni nadzor pluća i dijagnostičke funkcije (npr. Smart Pulmonary View i Low Flow manevar)
 • Prikaz regionalne distribucije ventilacije uz PulmoVista® 500
 • Alati za selekciju (npr. QuickSet® i PressureLink) i podrška pri određivanju terapije uz trendove od daha do daha (PEEP, EIP, Vt, Cdyn)
 • Fokus na kapacitet pluća na kraju ekspirijuma uz PC-APRV sa AutoRelease®
 • Volumetrijski nadzor CO2 (VCO2, VTCO2, Slope Phase 3, Vds/VTe)


Efektivno odvikavanje

Podrška sinhronizovanog načina za brzo i efikasno odvikavanje.

 • Automatsko odvikavanje uz SmartCare®/PS
 • Povećana varijabilnost kod spontanog disanja putem funkcije Promenljiva podrška pritiskom ili Proporcionalna podrška pritiskom.
 • Omogućavanje spontanog disanja putem „koncepta prostora za disanje” sa npr. AutoFlow® ili funkcijom Volume Guarantee
 • Automatska kompenzacija tubusa (ATC®) kompenzuje veštački otpor kod disajnih puteva
 • Procena odvikavanja putem RSBi, P0.1 i NIF

Kompatibilnost medicinskih uređaja i sajber bezbednost

Vidimo budućnost akutne nege gde su medicinski uređaji povezani kao sistem koji omogućava da se nove, inovativne kliničke metode primenjuju u bezbednom okruženju.

Kompatibilnost medicinskih uređaja olakšava posao medicinskog osoblja u tački nege:

 • Otvoreno povezivanje bez obzira na buduće inovacije zahvaljujući standardizovanoj komunikaciji zasnovanoj na principima ISO/IEEE 11073-SDC standarda*
 • Automatska dokumentacija iz medicinskih uređaja u vašu elektronsku medicinsku dokumentaciju (EMR)**
 • Distribucija alarma: Podržite bezbednost pacijenata tako što ćete obavestiti osoblje pomoću distribuiranog informacionog sistema.
 • Centralno praćenje parametara ventilacije pomoću VentCentral aplikacije na Infinity® CentralStation

* samo uz Connectivity Converter CC300
** samo uz Connectivity Converter CC300 i Infinity® Gateway Suite

Trudimo se da primenimo mere uzimajući u obzir najbolje bezbednosne prakse Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju (NIST).
U skladu sa pet funkcija, ovo obuhvata:

Identifikacija
Za upravljanje rizikom imovine obezbeđeni su namenski dokumenti sa informacijama relevantnim za bezbednost (npr. softverski list materijala, MDS2 obrazac, sveobuhvatna bela knjiga o sajber bezbednosti).

Zaštita

 • Bezbedno pokretanje obezbeđuje integritet softvera koji radi na uređaju
 • Kontrola pristupa za zaštićene funkcije i podatke
 • Stabilan operativni sistem izostavljanjem svih nepotrebnih softverskih komponenti i onemogućavanjem svih neiskorišćenih portova minimizira prostor za napade

Otkrivanje
Bezbednosno relevantni događaji se detektuju, prijavljuju se u datoteku evidencije bezbednosti koja je zaštićena od neovlašćenog pristupa i IT administrator se obaveštava preko SNMP zamki

Rešenje
Monitor zdravlja sistema pažljivo posmatra opterećenje sistema i reaguje u slučaju sumnje na zlonamerne događaje, tj. onemogućava mrežni interfejs ako je opterećenje neuobičajeno veliko.

Oporavak
Sistem se može ponovo pokrenuti u poslednjem dobrom zabeleženom stanju ako se detektuje bezbednosni događaj. Dräger servis može brzo da obnovi hardver i softver, klinička konfiguracija se može preneti sa drugih uređaja preko USB diska.


Dräger usluge su više od popravke opreme

Vaša medicinska oprema radi najbolje kada je pravilno kalibrisana i redovno održavana od strane originalnog servisa proizvođača:

 • TotalCare: Budžetska bezbednost održavanja i popravke.
 • PreventiveCare: Izbegnite neočekivane kvarove.
 • InspectionCare: Redovne inspekcije kako biste osigurali siguran rad vaših uređaja.
 • ExtendedCare: Pokrivenost izvan standardnog garantnog roka.

Povećajte dostupnost svoje medicinske opreme i IT rešenja – održavajte ih ažuriranim i bezbednim pomoću naših ponuda za povezano održavanje:ć

 • Tiket za pomoć
 • Distribucija softvera
 • Upravljanje sertifikatima

Preuzimanja

Dräger Evita® V800 Product Information, sr
Dräger Evita® V800 Product Information, sr

Iskusite novi nivo rada ventilatora. Evita® V800 kombinuje ventilaciju visokih performansi sa estetskim dizajnom što omogućava brz i efikasan rad. Od prvog pokretanja zaštitne ventilacije za pluća do integracije okruženja intenzivne nege fokusirane na pacijenta.

Preuzmi

IfU Transport Supply Unit SR 9053107
IfU Transport Supply Unit SR 9053107

Ova uputstva za upotrebu su data u informativne svrhe. Molimo vas da uvek pročitate i pridržavate se uputstva za upotrebu koja dolaze uz proizvod

Preuzmi

IFU Bed Coupling 9052621 ME
IFU Bed Coupling 9052621 ME

Ova uputstva za upotrebu su data u informativne svrhe. Molimo vas da uvek pročitate i pridržavate se uputstva za upotrebu koja dolaze uz proizvod

Preuzmi

IFU SP Evita V series / Babylog VN series / Batteries 9510324 en, bg me
REIN Reprocessing instructions Evita V series / Babylog VN series 9510391 sr

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger tehnika d.o.o.

Radoja​ ​Dakića​ ​7
11​ ​080,​ ​Beograd,​ ​Zemun

+381 11 3911 222