Dräger Evita® V800

​Iskusite novi nivo rada ventilatora. Evita® V800 kombinuje ventilaciju visokih performansi sa estetskim dizajnom što omogućava brz i efikasan rad. Od prvog pokretanja zaštitne ventilacije za pluća do integracije okruženja intenzivne nege fokusirane na pacijenta.

Princip rada i korisnički interfejs

​Brilijantni korisnički interfejs u kombinaciji sa modernom tehnologijom stakla osetljivog na dodir podržava intuitivan rad.

 • Brz i bezbedan za rukovanje čak i u najstresnijim situacijama zahvaljujući intuitivnom pristupu podešavanjima i kliničkim podacima kroz menije.
 • Svi podaci pacijenata, alarmi i trendovi u potpunosti se beleže. Praktičan eksport putem USB interfejsa.
 • Prebacujte između više konfiguracija za prikaz dodirom prsta.
 • Postupne smernice vode vas kroz svaku proceduru.
 • Jednostavan za čitanje i navigaciju zahvaljujući našem novom konceptu boja i ekranu osetljivom na dodir.
 • Svetlo alarma od 360° treperi u boji odgovarajućeg prioriteta alarma i vidi se iz svih pravaca.

Jednostavna mobilizacija i transport pacijenta

​Podrška za instant, fleksibilan transport pacijenta putem opcionih hardverskih komponenti i rane mobilizacije.

 • Jedinica za snabdevanje gasom GS500
 • Jedinica za napajanje PS500
 • Spojnica za krevet
 • Jedinica za dovod pri transportu TSU

Ventilacija zaštitom funkcije pluća

​Naša sredstva za sveobuhvatno lečenje pružaju podršku vašoj strategiji ventilacije sa zaštitom funkcije pluća.

 • Ventilacija sa zaštitom funkcije pluća za odrasle, decu i novorođenčad: invazivno, neinvazivno i sa O2 terapijom
 • Napredni nadzor pluća i dijagnostičke funkcije (npr. Smart Pulmonary View i Low Flow manevar)
 • Prikaz regionalne distribucije ventilacije uz PulmoVista® 500
 • Alati za selekciju (npr. QuickSet® i PressureLink) i podrška pri određivanju terapije uz trendove od daha do daha (PEEP, EIP, Vt, Cdyn)
 • Fokus na kapacitet pluća na kraju ekspirijuma uz PC-APRV sa AutoRelease®
 • Volumetrijski nadzor CO2 (VCO2, VTCO2, Slope Phase 3, Vds/VTe)

Efektivno odvikavanje

​Podrška sinhronizovanog načina za brzo i efikasno odvikavanje.

 • Automatsko odvikavanje uz SmartCare®/PS
 • Povećana varijabilnost kod spontanog disanja putem funkcije Promenljiva podrška pritiskom ili Proporcionalna podrška pritiskom.
 • Omogućavanje spontanog disanja putem „koncepta prostora za disanje” sa npr. AutoFlow® ili funkcijom Volume Guarantee
 • Automatska kompenzacija tubusa (ATC®) kompenzuje veštački otpor kod disajnih puteva
 • Procena odvikavanja putem RSBi, P0.1 i NIF

Povezivanje

​Predviđamo budućnost akutne nege gde će medicinski uređaji biti povezani kao sistem. Interoperabilnost između različitih uređaja može da pomogne u izbegavanju medicinskih grešaka i potencijalno ozbiljnih neefikasnosti koje se mogu sprečiti. Novi standardizovani mrežni protokol pod nazivom SDC omogućava bezbedno i dinamičko povezivanje u bolnici koje će omogućiti interoperabilnost medicinskih sredstava u budućnosti.

Naš prvi korak će biti povezivanje putem CC300:

 • Kompletan eksport podataka HL7 u HIS: pouzdana razmena podataka visokog kvaliteta u standardiovanom formatu između medicinskih uređaja i EMR-a.
 • Otvorena povezivost koja neće zastariti: standardizovana i bezbedna komunikacija između medicinskih uređaja uz visok nivo sajber bezbednosti.

Sveobuhvatne usluge

​Sveobuhvatne usluge obuhvataju širok opseg rešenja i usluga pre, tokom i nakon instalacije kupljenih uređaja.

 • Usluga tj. Održavanje proizvoda
 • Profesionalna usluga: npr. IT konsalting i integracija sistema
 • Obuka za naše proizvode i usluge: npr. obuka za aplikaciju
 • Usluga za više dobavljača: održavanje celokupne medicinske opreme bez obzira na proizvođača
 • Digitalne usluge: npr. mrežne usluge i analiza podataka sa uređaja

Preuzimanja

Dräger Evita® V800 Product Information, sr
Dräger Evita® V800 Product Information, sr

Iskusite novi nivo rada ventilatora. Evita® V800 kombinuje ventilaciju visokih performansi sa estetskim dizajnom što omogućava brz i efikasan rad. Od prvog pokretanja zaštitne ventilacije za pluća do integracije okruženja intenzivne nege fokusirane na pacijenta.

Preuzmi

IfU Transport Supply Unit SR 9053107
IfU Transport Supply Unit SR 9053107

Ova uputstva za upotrebu su data u informativne svrhe. Molimo vas da uvek pročitate i pridržavate se uputstva za upotrebu koja dolaze uz proizvod

Preuzmi

IFU Bed Coupling 9052621 ME
IFU Bed Coupling 9052621 ME

Ova uputstva za upotrebu su data u informativne svrhe. Molimo vas da uvek pročitate i pridržavate se uputstva za upotrebu koja dolaze uz proizvod

Preuzmi

IFU SP Evita V series / Babylog VN series / Batteries 9510324 en, bg me
REIN Reprocessing instructions Evita V series / Babylog VN series 9510391 sr

Kontaktirajte nas

Contact

Dräger tehnika d.o.o.

Radoja Dakića 7
11 080, Beograd, Zemun

+381 11 3911 222