Dräger FireGround

​Komandantu incidenta su potrebne informacije uživo od svih korisnika aparata za disanje (SCBA) na svim tačkama ulaska kako bi mogao da ih prati u svakoj situaciji. Dräger FireGround sistem za praćenje ovo postiže brzim režimom primene, smanjuje potrebu za glasovnom komunikacijom putem radija i omogućava daljinski nadzor uz izveštavanje o incidentima.

Precizno praćenje uz nezavisan prenos podataka u realnom vremenu

​Dräger FireGround Accountability System napravljen je tako da prenosi vitalne informacije u realnom vremenu, pružajući vama, kao komandantu incidenta više vremena za donošenje taktičkih odluka. Ova prednost značajno povećava ukupnu bezbednost tima tokom raspoređivanja. Dräger FireGround kreira samostalnu mrežu nezavisnu od dostupne mrežne i energetske infrastrukture. Pored toga, naše rešenje takođe nudi Cloud usluge za prilagođeno izveštavanje i daljinsko nadgledanje.

SAFETY+

Automatsko aktiviranje i prijavljivanje
Za bezbedno i brzo raspoređivanje: Dizajnirali smo naš Dräger PSS® AirBoss Connect da automatski aktivira radio prenos nakon otvaranja ventila cilindra. Svi relevantni vitalni podaci i alarmi iz aparata za aktivno disanje sada se lako mogu pregledati na vašem pametnom uređaju. Možete da uključite ličnu komunikaciju sa vatrogascem ako to zahteva vaša standardna operativna procedura (SOP), čineći celokupan postupak pouzdanijim i bezbednijim za vaš tim tokom incidenta.

Prenos u realnom vremenu sa širokim spektrom upozorenja
Neophodno je imati na umu sve informacije tokom kritičnih situacija. Dräger PSS AirBoss Connect je projektovan sa širokim spektrom upozorenja:

  • Pritisak u cilindru, uzbuna za nedostatak vazduha i vreme za povlačenje
  • Ručni signal za opasnost, upozorenje prilikom izostanka pokreta i termičko upozorenje
  • Upozorenja i potvrde o komunikaciji, npr. univerzalna poruka o evakuaciji
Uvek ste informisani usled kritične situacije. Upozorenja, koja se prenose u realnom vremenu, daju vam prednost da pouzdano identifikujete vatrogasca kome je potrebna pomoć i odmah ga kontaktirate.

Neverbalna komunikacija omogućava manje radio saobraćaja
Dräger FireGround Accountability System pojednostavljuje kontinuiranu razmenu podataka smanjenjem potrebe za verbalnim ažuriranjima statusa. Ovo u suštini oslobađa upotrebu kopnenog mobilnog radija (LMR) za taktičke poruke, što daje vama i vašem timu više vremena da se koncentrišete na glavni zadatak. Upozorenja o komunikaciji, npr. univerzalna poruka o evakuaciji, primaju se na elektronsku kontrolnu jedinicu sa zvučnim upozorenjem. Tačno vidite ko je potvrdio alarm, a ko nije, tako da možete da ga kontaktirate konkretno pomoću kopnenog mobilnog radija.

UPOTREBA

Brzo raspoređivanje tima
Aplikacija Dräger FireGround App je dizajnirana uzimajući u obzir upotrebljivost specifičnu za vatrogasce, neprimetno se integrišući u standardne operativne postupke. FireGround prikazuje sve aktivne SCBA aparate dodeljivanjem prilagođenog ID-a opreme ili imena nosioca. Posle toga, svaki SCBA aparat ili vatrogasac mogu da se dodaju u tim pomoću drag’n’drop - a. Na ovaj način, unapred definisani timovi se mogu bez napora kreirati i automatski dodati, na primer, motor 26, napad 1.

Praćenje
Pored toga što može da nadgleda vatrogasce na mestu događaja, FireGround App vam takođe pomaže da pratite kako se incident razvija. Možete ga koristiti za crtanje rasporeda nezgoda, pravljenje glasovnih snimaka i dodavanje fotografija. Svaki unos je označen vremenom kako bi vam pomogao da napišete izveštaj. Pomoću FireGround Web App-a imate pregled ulaznih tačaka, što omogućava trenutno informisanje viših nivoa komandi ako se dogode kritični događaji.

Intuitivni interfejs
Glavni ekran FireGround aplikacije vam daje detaljan pregled svakog korisnika SCBA aparata na prvi pogled. Oni koji dostignu kritični nivo pritiska ili prikazuju posebna upozorenja se prikazuju na vrhu. Naš sistem vam pruža mogućnost da kontinuirano nadgledate svoj tim na lokaciji i sve probleme sa kojima se oni suočavaju.

Jednostavno podešavanje
Da biste pristupili Dräger FireGround Webu, potrebni su vam samo uređaj i internet pregledač. Dräger postupak registracije i konfiguracije zasnovan na QR šifri čini registrovanje u FireGround Webu i konfigurisanje svih FireGround aplikacija i čvorišta naročito efikasnim i jednostavnim.

POVEZIVANJE

Daljinski nadzor
Opcionalni Dräger FireGround Web omogućava komandnom osoblju, rukovodstvu, kao i osoblju u radionici da koriste podatke kreirane na licu mesta gde god se nalazili. Sve što je potrebno je da se FireGround HUB poveže sa Dräger Cloudom preko LTE-a. Možete u svakom trenutku daljinski nadgledati više incidenata i dobiti kompletnu evidenciju incidenta, jednako unapređujući bezbednost u velikim i kompleksnim situacijama. Dostupne su iste informacije kao i na licu mesta, kao što su očitavanja pritiska, alarmi i svi ostali podaci koje deli korisnik FireGround Appa. Putem direktne veze sa beleškama ili slikama, centralna komanda uvek ima jasnu predstavu o tome šta se dešava u svakoj situaciji.

Prilagođeno izveštavanje o incidentima i sveobuhvatna analiza
Kao dodatnu pogodnost možete lako prilagoditi izveštavanje za više svrha od istorije korisnika ili uređaja do sinhronizovanih pregleda kompletnih incidenata. Sposobnost kreiranja izveštaja o incidentima na dokaznom i taktičkom nivou daje vam sveobuhvatnu i vrednu analizu. Dräger vam nudi višestepeni sistem evidentiranja podataka - u SCBA elektronskoj upravljačkoj jedinici, FireGround App-u i Dräger Cloud-u - koji obezbeđuje dostupnost podataka u svakom slučaju i u bilo koje vreme.

Izvanredna propagacija
Dräger FireGround Accountability System ima pouzdan sistem bežične komunikacije koji vam omogućava da ostanete u kontaktu u dometu do 1,5 km, čime se u velikoj meri poboljšava linija komunikacije čak i ako niste direktno na mestu incidenta. Međutim, na ovaj opseg utiče vrsta konstrukcije i zgrade (npr. tipični porodični stanovi, standardna skladišta ili tuneli). Zajedno sa svojim korisnicima, sproveli smo ispitivanja raspona između korisnika SCBA i jednog FireGround HUB-a, postižući izvanredne rezultate. Pored toga, kada više SCBA korisnika uđe u zgradu, to se FireGround signal bolje deli između mrežnih komponenti. Svaki PSS AirBoss Connect i svako čvorište automatski deluju kao repetitor – povećavajući celokupno širenje signala sa svakim korakom.

Preuzimanja

FireGround Product Information, sr
FireGround Product Information, sr

Komandantu incidenta su potrebne informacije uživo od svih korisnika aparata za disanje (SCBA) na svim tačkama ulaska kako bi mogao da ih prati u svakoj situaciji. Dräger FireGround sistem za praćenje ovo postiže brzim režimom primene, smanjuje potrebu za glasovnom komunikacijom putem radija i omogućava daljinski nadzor uz izveštavanje o incidentima.

Preuzmi

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger tehnika d.o.o.

Danijelova​ ​12-16
11010​ ​Vozdovac,​ ​Belgrade

+381 11 3911 222