Gas Detection Connect

​Dräger Gas Detection Connect predstavlja vašu vezu sa digitalnom budućnošću bezbednosti na radu. Sistem povezuje pojedinačne Dräger uređaje putem pametnog softverskog rešenja. Zahvaljujući pristupu nezavisnom od lokacije i vremena, upravljate opremom na optimalan način i uvek imate na raspolaganju položaj i status radnika i opreme za detekciju gasa. Tako možete da zaštitite zaposlene i istovremeno povećate efikasnost postrojenja.

Najbolji mogući pregled – uvek i svuda

​Preko veb aplikacije možete da pregledate položaj i kretanje ljudi nezavisno od vremena i lokacije – na osnovu GPS podataka korišćenih pametnih telefona. Podaci dobijeni uživo iz uređaja Dräger Pac- i X-am-2800, kao što su izmerene vrednosti i status uređaja, takođe se mogu proveriti putem veb aplikacije. U slučaju alarma, bićete odmah obavešteni. A najbolji deo: plaćate samo ono što koristite. Naplaćuju se samo sati tokom kojih se podaci uživo šalju u bekend u oblaku.

Efikasno upravljanje opremom

​U veb aplikaciji Dräger Gas Detection Connect možete jednostavno i brzo da pregledate informacije o uređajima. Podaci, sertifikati i rezultati ispitivanja detektora za gas skladište se u bekendu u oblaku putem Dräger X-dock stanica. Upravljanje podacima i skladištenje podataka sa uređaja, informacije o ispitivanjima, podatke o merenju i druge informacije vodi Azure Cloud bekend, koji prima podatke iz povezanih ispitnih stanica. Međutim, moguć je i obrnut smer: ažuriranja firmvera mogu se distribuirati ispitnim stanicama putem bekenda. Pošto su vaše X-dock stanice uvek povezane, nudimo vam fiksne, fer cene.

Idealno korišćenje prikupljenih podataka

​Dizajn prilagođen korisniku vam omogućava da optimalno pregledate i koristite podatke. Događaji uživo i prošli događaji koji su poslati i dokumentovani u bekendu u oblaku putem aplikacije na pametnom telefonu ili Dräger X-dock stanica mogu da se pregledaju i izvezu u svakom trenutku. Svi vaši podaci o događajima i podaci s uređaja mogu se suziti pomoću filtera i funkcija pretrage i tako se mogu objediniti u obliku izveštaja u formatu Excel.

Fleksibilna funkcionalnost

​Zahvaljujući sofisticiranom sistemu za upravljanje ulogama i pravima, možete lako da prilagodite sistem svojim potrebama. Sami odlučujete smeju li korisnici da vide ljude na mapi ili ne, smeju li da vide imena u tekstualnom obliku ili samo identifikacione oznake i mogu li da pristupe X-dock stanici. Navedena prava omogućavaju vam kreiranje posebnih uloga i pojedinačno dodeljivanje korisnika.

Zaštita i bezbednost podataka

​Niz mera osigurava zaštitu i bezbednost vaših podataka, čije rezervne kopije se šalju u oblak barem na svakih šest sati: Uloge i prava vam omogućavaju da podesite ko može da pregleda koje lične podatke. Profili lokacija se odvajaju od ličnih podataka posle jednog sata ukoliko nije bilo alarma. Naravno, visoki bezbednosni standardi primenjuju se na opcije pristupa, šifrovanje i stavljanje uređaja na rasplaganje.

Mogućnost planiranja IT troškova

​Dräger Gas Detection Connect je sistem spreman za upotrebu koji, sa vaše strane, ne zahteva nikakvu IT podršku. Softver može da se koristi ubrzo posle naručivanja putem veb aplikacije. Troškove IT infrastrukture za softver u potpunosti pokriva Dräger. Drugim rečima: korišćenje sistema Microsoft® Azure Cloud, hostovanje podataka, ažuriranja softvera i funkcije podrške, sve to je uključeno u licencu. Pomoću našeg centralnog rešenja softvera kao usluge (Software-as-a-Service, SaaS), možete značajno da smanjite napore svojih internih IT resursa.

Najviši standardi bezbednosti podataka

​Kibernetička bezbednost za nas ima ključnu ulogu u svakoj fazi ciklusa razvoja. U ovoj oblasti, naši proizvodi takođe zadovoljavaju najviše standarde. Da bismo mogli da kontrolišemo, održavamo i neprekidno poboljšavamo bezbednost informacija, mi u kompaniji Dräger radimo sa sistemom za upravljanje bezbednošću informacija (Information Security Management System, ISMS).

Preuzimanja

Fact Sheet - SaaS, en global
Fact Sheet - SaaS, en global

Preuzmi

Gas Detection Assist links for app stores
Gas Detection Assist links for app stores

Preuzmi

Gas Detection Connect Product Information, sr
Gas Detection Connect Product Information, sr

Preuzmi

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger Tehnika d.o.o.

Danijelova​ ​12-16
11010​ ​Vozdovac,​ ​Belgrade

+381 11 3911 222