HI-Flow Star

​HI-Flow Star – nazalni sistem za primenu kiseonika za odrasle pacijente. Terapija kiseonikom visokog protoka efektivno može da doprema više kiseonika do pacijenata od sistema sa Venturi vetnilom uz viši nivo udobnosti. Pored toga, može pomoći pacijentima da se brže oporave i da izbegnu invazivnu respiratornu terapiju.1,3

Sistem HI-Flow Star za poboljšanu bezbednost i udobnost pacijenta

​Novo projektovani okretni konektor pomaže u sprečavanju nepotrebnih razdvajanja, čime se osigurava neprekidna terapija.

Zatezanje creva može da dovede do osećaja vezanosti kod pacijenta. Integrisane klipse, jedna za nazalno crevo i jedna za crevo, pružaju efektivno oslobađanje zategnutosti kola za disanje. Time se povećava udobnost kod pacijenata i olakšava pokretnost i fizikalna terapija. Voda koja se prikuplja u kolu često predstavlja problem kod grejanog i navlaženog vazduha. Fleksibilno crevo za disanje smanjuje internu kondenzacijuKomplet ventila HI-Flow Star obuhvata ventil za oslobađanje pritiska i konektor komore ovlaživača. Prethodno podešeni ventil za oslobađanje pritiska se koristi za sprečavanje prekomernog povećanja pritiska u sistemu. Komplet ventila se može koristit za terapiju visokog protoka kod odraslih (opciono).

Udobnost kod pacijenta je centralni problem kod bilo kog kanilu. Da bi bio efektivan, mora da se nosi neprekidno više sati. Trake za glavu su napravljene od mekih laganih materijala koje drže kanilu čvrsto, ali udobno na mestu. Može se slobodno podešavati tako da omogući ispravno prijanjanje.

Nozdrva je veoma osetljiva oblast. Jedinstveni dizajn i meki materijali koji su korišćeni za piskove nazalne kanile pomažu u smanjenju pojave kožnih lezija i unapređuju udobnost kod pacijenta.

Zahvaljujući njenom simetričnom dizajnu, nazalna kanila se može povezati na levoj ili desnoj strani kreveta. To pomaže negovateljima da uštede vreme i napor. Nije potrebno pomerati krevet ili opremu da bi se povezala nazalna kanila sa pacijentom.

Nazalna kanila za pacijenta kod sistema HI-Flow Star je namenjen za jednokratnu upotrebu čime se smanjuje mogućnost da dođe do unakrsne kontaminacije.

Sprečite smetnje, stabilizujte funkciju i ubrzajte oporavke

​Istraživanja su pokazala da terapija kiseonikom visokog protoka može uspešno da se koristi da bi se izbegla standardna neinvazivna i invazivna ventilacijska terapija uz korišćenje maske kod pacijenata sa ugroženom respiratornom funkcijom i takođe im može pomoći da se brže oporave nakon ekstubacije1. To dovodi do unapređenih ishoda i kraćeg boravka u jedinici za intenzivnu negu2.

Pozitivni uticaj na funkcionalne parametre

​Kiseonik visokog protoka može da učini više toga od samog povećanja nivoa zasićenosti O2. Klinička posmatranja su otkrila da takođe može da unapredi uklanjanje sluzi4,11 dok povećava disajni i ekspiratorni volumen pluća5,6.

Unapređena udobnost kod pacijenta

Terpija kiseonikom visokog protoka je udobnija kod pacijenata u poređenju sa NIV7. Meki piskovi nazalne kanile sistema HI-Flow Start osiguravaju udobno prijanjanje. Lezije na koži i drugi neželjeni efekti povezani sa maskom su smanjeni. Grejanje i ovlaživanje mešavine gasa dodatno unapređuje podnošljivost i efikasnost terapije kod i efikasnost terapije kod pacijenta8,9,10.

Kompatibilnost i jednostavnost

​Sistem HI-Flow Star je kompatibilan sa različitim ventilatorima kompanije Dräger, uključujući porodice proizvoda Savina i Evita. Izvor komprimovanog vazduha i kiseonika, kao i mešač gasa, kao što je Oxymixer kompanije Dräger, potrebni su za rad. Negovatelji će ceniti jednostavnost sistema. Brzo podešavanje i jednostavna primena dovode do smanjenja radnog opterećenja.

Literatura

1 Nasal high-flow versus Venturi mask oxygen therapy after extubation. Effects on oxygenation, comfort, and clinical outcome, Maggiore SM, Idone FA, Vaschetto R, Festa R, Cataldo A, Antonicelli F, Montini L, De Gaetano A, Navalesi P, Antonelli M., Am J Respir Crit Care Med. 2014 Aug 1;190(3):282-8. doi: 10.1164/rccm.201402-0364OC.

2 Can high-flow nasal cannula reduce the rate of reintubation in adult patients after extubation? A meta-analysis, BMC Pulm Med. 2017; 17: 142. Yue-Nan Ni, Jian Luo, He Yu,Dan Liu, Bin-Miao Liang, Rong Yao, and Zong-An Clinical

3 Nasal high-flow oxygen therapy in patients with hypoxic resp. failure: effect on functional and subjective resp. parameters comp. to conventional oxygen therapy and non-invasive ventilation, Schwabbauer N, Berg B, Blumenstock G, Haap M, Hetzel J, Riessen R, BMC Anesthesiol. 2014 Aug 7;14:66. doi: 10.1186/1471-2253-14-66. eCollection 2014.

4 Domiciliary humidification improves lung mucociliary clearance in patients with bronchiectasis. Chron Respir Dis. 2008;5(2):81-6. Hasani A1, Chapman TH, McCool D, Smith RE, Dilworth JP, Agnew JE.

5 High-flow nasal cannula therapy for adult patients Jian Zhang, Ling Lin, Konghan Pan, Jiancang, Zhou, Xiaoyin Huang: Journal of International Medical Research 2016, Vol. 44(6) 1200–1211

6 Oxygen delivery through high-flow nasal cannulae increase end-expiratory lung volume and reduce respiratory rate in post-cardiac surgical patients Corley A, Caruana LR, Barnett AG, Tronstad O, Fraser JF: Br J Anaesth. 2011;107(6):998–1004

7 High-flow nasal oxygen therapy and noninvasive ventilation in the management of acute hypoxemic failure Frat JP, Coudroy R, Marjanovic N, Thille AW: Ann Transl Med. Jul;5(14):297

8 Physiologic Effects of High-Flow Nasal Cannula Oxygen in Critical Care Subjects, Vargas F, Saint-Leger M, Boyer A, Bui NH, Hilbert G, Respir Care. 2015 Oct;60(10):1369-76. doi: 10.4187/respcare.03814. Epub 2015 May 5.

9 Current evidence for the effectiveness of heated and humidified high flow nasal cannula supportive therapy in adult patients with respiratory failure, Roca O, Hernández G, Díaz-Lobato S, Carratalá JM, Gutiérrez RM, Masclans JR; Crit Care. 2016 Apr 28;20(1):109. doi: 10.1186/s13054-016-1263-z.

10 Heated and humidified high-flow oxygen therapy reduces discomfort during hypoxemic respiratory failure, Cuquemelle E, Pham T, Papon JF, Louis B, Danin PE, Brochard L., Respir Care. 2012 Oct;57(10):1571-7. Epub 2012 Mar 12.

11 A Systematic Review of the High-flow Nasal Cannula for Adult Patients. Critical Care201822:71 Published: 20 March 2018

Preuzimanja

HI-Flow Star product information, sr
HI-Flow Star product information, sr

HI-Flow Star – nazalni sistem za isporuku kiseonika za odrasle pacijente. Terapija visokim protokom efektivno može da doprema više kiseonika do pacijenata od sistema sa Venturi vetnilom uz viši nivo udobnosti. Pored toga, može pomoći pacijentima da se brže oporave i da izbegnu invazivnu respiratornu terapiju

Preuzmi

Accessory Catalogue 2024, en
Accessory Catalogue 2024, en

Preuzmi

IFU HI-Flow Star Kit Aquapor A - 9511055 de-me
IFU HI-Flow Star Kit Aquapor A - 9511055 de-me

Ova uputstva za upotrebu su data u informativne svrhe. Molimo vas da uvek pročitate i pridržavate se uputstva za upotrebu koja dolaze uz proizvod

Preuzmi

IFU HI-Flow Star System 9055539 ME

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger Tehnika d.o.o.

Danijelova​ ​12-16
11010​ ​Vozdovac,​ ​Belgrade

+381 11 3911 222