Infinity® Acute Care System Pacijent monitori

Infinity® Acute Care System

Kontaktirajte nas

Infinity® Acute Care System

​Transformišite vaš klinički tok rada pomoću sistema Infinity® Acute Care System. Njegov višeparametarski monitor je integrisan sa umreženom medicinskom radnom stanicom, čime dobijate podatke o vitalnim znacima u realnom vremenu, pristup kliničkim bolničkim sistemima i aplikacijama za upravljanje podacima kako biste pristupali širokom spektru informacija o pacijentu i moćnim alatima za analizu dostupnim na lokaciji pružanja nege.

Kontinuirani nadzor bez prekida

​Povežite monitor Infinity M540 sa mrežom za monitoring putem ožičene bazne stanice koja se nalazi pored pacijenta. Kada je potrebno transportovati pacijenta, uklonite M540 sa bazne stanice. Monitor će bežično prenositi podatke u monitoring mrežu i tu im se može pristupiti pomoću uređaja Infinity CentralStation (opciono).

Kada se monitor postavi na novo mesto, on preuzima snimljene podatke iz prethodne medicinske kabine, uključujući i do 96 sati neprekidnih trendova, i popunjava trenutnu kabinu podacima prikupljenim tokom transporta.

Jedna platforma za monitoring čitave bolnice

​Jedan skalabilni Infinity M540 monitor prati pacijenta tokom čitavog puta nege, od prijema do otpusta. Po potrebi aktivirajte parametre povezivanjem mernih modula MPod i MCable. Prekinite parametre, isključivanjem modula kako se stanje pacijenta poboljšava i ta merenja više nisu potrebna.

Interoperabilnost sistema

​Posmatrajte regrutaciju pluća i pregledajte trendove disanja i fiziološke reakcije na terapije tako što ćete integrisati Dräger respirator sa sistemom Infinity Acute Care System. Prikažite respiratorne informacije zajedno sa hemodinamčkim podacima na medicinskoj kabini.

U operacionoj sali, Infinity Acute Care System dopunjuje anesteziološku radnu stanicu, dodajući monitoring vitalnih znakova u realnom vremenu i pristup elektronskom kartonu pacijenta, pored umreženih i veb-aplikacija.

Unapred konfigurisani i prilagodljivi prikazi na ekranu

​Izaberite do osam unapred konfigurisanih prikaza i prilagodite čak osam dodatnih prikaza na ekranu kako biste uskladili svoj proces rada. Prilagodite ograničenja alarma i postavke parametara kliničkim potrebama pacijenata u jedinici nege. Zadržite merenja u realnom vremenu vidljivim, dok polovinu ekrana koristite za pregled trendova i podataka o događajima iz mreže ili integrisanih uređaja sa funkcijom podeljenog prikaza na ekranu.

Podrška odlučivanju

​Sastavite sveobuhvatne kliničke informacije na mestu nege i koristite alat za analizu kako biste procenili uticaj terapija i lekova. IT funkcije medicinske kabine omogućavaju vam preuzimanje podataka iz Dräger informacionih sistema.

Primenite alat za merenje varijacije pulsnog pritiska (PPV) sistema Infinity Acute Care System kao dinamičko sredstvo za procenu reakcije pacijenta na tečnost u zapremini.

Koristite Internet Explorer® 11 veb-pregledač sa njegovom HTML5 funkcijama i sistemskim IT prozorima da biste konfigurisali ulaze za analizu. Podeljeni ekran omogućava vam prikaz podataka monitoringa u realnom vremenu zajedno sa informacijama prikupljenim iz bolničkih sistema i intranet aplikacija. Pokrenite veb-aplikacije zasnovane na mogućnostima Citrix® medicinske kabine.

Skladištenje trendova, događaja i alarma

​Pristupite trendovima prikupljenim u poslednjih 96 sati kroz medicinsku kabinu i u poslednjih 72 sata na Infinity M540. Trendovi i događaji prikupljeni tokom transporta automatski su dostupni po dolasku u tabelarnim i grafičkim formatima u kabini.

Pogledajte značajne incidente u istoriji nege pacijenta. Sistem čuva do 150 događaja, uključujući alarme za sve nadgledane parametre, i prikazuje ih u trakama od 20 sekundi.

Preuzimanja

Accessory Catalogue 2023, en
Accessory Catalogue 2023, en

Preuzmi

IFU Connectivity Converter CC300 - Protocol converter SW 1.n 9055953 sr
IFU Connectivity Converter CC300 - Protocol converter SW 1.n 9055953 sr

Ova uputstva za upotrebu su data u informativne svrhe. Molimo vas da uvek pročitate i pridržavate se uputstva za upotrebu koja dolaze uz proizvod

Preuzmi

IFU IACS - VG7.1 Accessories 3703363 sr
IFU IACS - VG7.1 Accessories 3703363 sr

Ova uputstva za upotrebu su data u informativne svrhe. Molimo vas da uvek pročitate i pridržavate se uputstva za upotrebu koja dolaze uz proizvod

Preuzmi

IFU IACS - VG7.1 M540 3703362 sr
IFU IACS - VG7.1 Monitoring Applications 3703361 sr
IFU Infinity Medical Cockpit (Third Generation) MS34343 SR
IFU SP IACS - SW VG7.1.1 - Release Notes - 3715008 sr
IFU SP IACS - VG7.1 Cata Captor 3703569 sr
IFU SP IACS - VG7.1 System Integration 3703364 sr
IfU Workstation Neonatal Care SR 9052961
Infinity Acute Care System Product Information, sr
Infinity M540 Product Information, sr
Medical device interoperability in perioperative care brochure, sr

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger tehnika d.o.o.

Radoja​ ​Dakića​ ​7
11​ ​080,​ ​Beograd,​ ​Zemun

+381 11 3911 222