MetCam kamera za gas

​MetCam kamera za gas neprekidno nadzire velike oblasti zbog mogućeg curenja metana. Omogućava vidljivost izvora i intenziteta curenja. Kamera može da detektuje čak i neznatne emisije.

Vizuelizuje curenje gasa

​U industriji ulja i gasa oblasti postrojenja su često prostrana ili u obliku lavirinta i teško su pristupačna ili njihovi gasni cevovodi imaju mnogo spojeva. Ovde tipični sistemi za detekciju gasa nailaze na ograničenja. Međutim, čak i u tim uslovima, optička kamera za detekciju gasa omogućava vidljivost curenja gasa u pogledu izvora i intenziteta. Idealna dopuna vašeg sistema za detekciju gasa za precizniju i bržu procenu potencijalne opasnosti.

Povećana bezbednost i efikasnost

​MetCam automatski prati stanje u objektu tokom čitavog dana. Za razliku od tačkastog detektora, izvor gasa ne mora da bude u neposrednoj blizini kamere za gas. Dovoljno je da izvor bude u vidnom polju kamere. Detekcija je tako nezavisna od uticaja vetra ili sličnih uticaja. MetCam detektuje curenja gasa u ranim fazama i može da vas upozori na njih. Na taj način možete brže da primenite protivmere. To podrazumeva veću bezbednost za vaš objekat, kao i veću efektivnost.

Jednostavno tumačenje događaja i višenamenska upotreba

​Kamera za gas vizuelizuje oblak gasa kao obojeni sloj na crnoj ili beloj slici video-zapisa i nezavisno određuje količinu koncentracije. Zahvaljujući tome, jednostavno možete da tumačite događaj sa bezbedne udaljenosti, na primer iz kontrolne prostorije. Takođe možete da koristite MetCam za merenje emisija ili kao nadzornu kameru sa slikom u boji.

Manje lažnih alarma, veoma mali zahtevi održavanja

​Kamera nezavisno prepoznaje da li je optika zaprljana ili zaklonjena i adekvatno vas upozorava. Tako se smanjuje broj lažnih alarma i obezbeđuje se da sistem bude spreman za upotrebu. Sa ciljem prilagođavanja promenljivim vremenskim uslovima, MetCam redovno obavlja samokalibraciju. Nisu potrebni posebno održavanje ili kalibracija i zahtevi održavanja su mali.

Različite opcije komunikacije

​MetCam pruža različite interfejse za komunikaciju i podržava odgovarajuće protokole za prenos podataka i video-prikaza. Analogni interfejs jačine struje od 4 do 20 mA povezan sa HART® može se koristiti za prenos alarma i statusa uređaja. Prenos video-prikaza obavlja se preko Ethernet interfejsa pomoću LAN-a. Istovremeno su dostupna dva različita radna režima. Jedan režim je prenos crno-belog video-sadržaja sa obojenim slojem detektovanog oblaka gasa u slučaju curenja. Drugi režim je video-prikaz u boji za oblast praćenja bez prikaza koncentracije gasa.

Dokumentovana bezbednost

​Svi događaji i izmereni događaji skladište se automatski, omogućavajući vam da ih razumete i procenite naknadno. Takođe uz minimalan napor možete da kreirate evidenciju emisija.

Preuzimanja

MetCam Gas Camera Product Information, sr
MetCam Gas Camera Product Information, sr

MetCam kamera za gas neprekidno nadzire velike oblasti zbog mogućeg curenja metana. Omogućava vidljivost izvora i intenziteta curenja. Kamera može da detektuje čak i neznatne emisije.

Preuzmi

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger tehnika d.o.o.

​Radoja​ ​Dakića​ ​7
11​ ​080,​ ​Beograd,​ ​Zemun

+381 11 3911 222