Dräger Pac® 6000

​Jednokratni, lični uređaj za detekciju jednog gasa, Dräger Pac® 6000, meri CO, H2S, SO2 ili O2 pouzdano i precizno, čak i u najtežim uslovima. Robustan dizajn, brzo vreme odziva senzora i snažna baterija osiguravaju maksimalnu bezbednost tokom perioda do dve godine, praktično bez potrebe za održavanjem.

Detektor jednog gasa

  • ​za lični monitoring vazduha
  • detekcija ugljen-monoksida, kiseonika, vodonik-sulfida ili sumpor-dioksida
  • vremenski ograničeno do dve godine

Jake performanse za maksimalnu bezbednost

​Možete računati na Dräger Pac 6000: Lični uređaj za detekciju jednog gasa upozorava precizno i pouzdano na opasne koncentracije ugljen-monoksida, vodonik-sulfida, sumpor-dioksida ili kiseonika.

Snažni senzori sa veoma malim vremenom odziva t-90 obezbeđuju brze reakcije. Pac 6000 ima raznovrsnu primenu zahvaljujući širokom opsegu merenja. Na primer, senzor za CO meri koncentracije od 1 do 1.999 ppm, a senzor za H2S od 0,4 do 100 ppm.

Jednostavno rukovanje zahvaljujući jasnom korisničkom uputstvu

​D-svetlo pokazuje da li je funkcionalnost uređaja ispitana i da li je uređaj spreman za upotrebu. Kućište je takođe dizajnirano tako što smo imali u vidu vašu bezbednost: svaka varijanta senzora uređaja Dräger Pac 6000 ima jasno vidljivo kodiranje boja, čime se smanjuje mogućnost grešaka.

Robustan dizajn – čak i za najteže uslove

​Pac 6000 lako izdržava čak i ekstremne uslove: u zavisnosti od senzora, mogu se tolerisati temperature od -40 °C do 55 °C i pritisci vazduha između 700 i 1.300 mbar.

Membranski filter štiti senzor od stranih materija kao što su prašina i tečnost. Kućište otporno na udarce i na hemikalije ispunjava zahteve navedene u standardu IP68.

Lako razumljiv prikaz na ekranu sa svim važnim informacijama

​Veliki ekran ne predstavlja reči, ali jasno prikazuje koncentracije određenih gasova. Prikazuju se i druge važne informacije, kao što su preostalo vreme rada i kapacitet baterije. Jako pozadinsko osvetljenje obezbeđuje da sve vrednosti mogu jasno da se čitaju u mraku.

Alarm od 360° sa različitim funkcijama

​Ukoliko uređaj Dräger Pac 6000 izmeri opasne koncentracije gasa, on aktivira zvučni, vizuelni i primetno vibracioni alarm. Dva jaka, trepćuća LED svetla sa gornje i donje strane uređaja obezbeđuju da je alarm lako vidljiv sa svih strana. Zvučni alarm dostiže jačinu od 90 dB. Na ekranu se može prikazati maksimalna koncentracija izmerena u bilo kom trenutku. Alarmi koji su registrovani ranije naknadno se mogu otvoriti čak i ako su bili potvrđeni.

Pac 6000 sa senzorom za kiseonik ima dva dodatna praga alarma pored standardnih postavki praga alarma.

Evidencija događaja za analize i izveštaje

​Dräger Pac 6000 evidentira koncentracije gasa i događaje, uz datum i vreme. Podaci se mogu preuzeti na računar preko interfejsa i tamo dalje obrađivati.

Ekonomični operativni troškovi

Sve verzije uređaja Pac 6000 opremljene su izuzetno izdržljivim senzorima DrägerSensors® i snažnom baterijom. Ni senzor ni baterija ne treba da se menjaju tokom dvogodišnjeg veka trajanja verzija za H2S, SO2 i CO, koje ne zahtevaju održavanje. Vek trajanja uređaja Dräger Pac 6000 počinje kada se prvi put aktivira. Uređaj se automatski isključuje nakon dve godine. Da bi se produžio radni vek, dostupan je model licenciranja.

Uređaj Pac 6000 je zaštićen od vode, prašine i drugih stranih tela specijalnim membranskim filterom. Kada se filter zaprlja, možete ga sami brzo i jednostavno zameniti. Uređaj je odmah ponovo spreman za upotrebu.

Brzi test funkcije štedi vreme i novac

​Testovi funkcije i kalibracija mogu se izvršiti posebno efikasno pomoću kalibracione stanice Dräger X-dock®. Automatska funkcionalna ispitivanja u stanici X-dock predstavljaju ekonomično i praktično rešenje zahvaljujući kratkom trajanju ispitivanja i izuzetno maloj potrošnji ispitnog gasa. Dräger Pac 6000 jednostavno se postavlja u stanicu za funkcionalno ispitivanje i automatski bira ispravnu postavku.

Preuzimanja

Pac 6000 Product Information, sr
Pac 6000 Product Information, sr

Jednokratni, lični uređaj za detekciju jednog gasa, Dräger Pac® 6000, meri CO, H2S, SO2 ili O2 pouzdano i precizno, čak i u najtežim uslovima. Robustan dizajn, brzo vreme odziva senzora i snažna baterija osiguravaju maksimalnu bezbednost tokom perioda do dve godine, praktično bez potrebe za održavanjem.

Preuzmi

IFU SP Pac 6000/6500/8000/8500 - Limited Manufacturer Guarantee - 9300255 de-me
IFU SP Pac 6000/6500/8000/8500 - Limited Manufacturer Guarantee - 9300255 de-me

Ova uputstva za upotrebu su data u informativne svrhe. Molimo vas da uvek pročitate i pridržavate se uputstva za upotrebu koja dolaze uz proizvod

Preuzmi

Pac 6000 Product Information, sr
Pac 6000 Product Information, sr

Preuzmi

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger tehnika d.o.o.

Danijelova​ ​12-16
11010​ ​Vozdovac,​ ​Belgrade

+381 11 3911 222