Dräger Pac® 8000

Uz pomoć izdržljivog uređaja Dräger Pac® 8000, bićete dobro opremljeni za teške uslove rada: ovaj lični uređaj za detekciju jednog gasa, s višekratnom upotrebom, pouzdan je i precizan instrument koji detektuje opasne koncentracije 29 različitih gasova, uključujući posebne gasove kao što su NO2, O3 ili COCl2. Izmereni podaci mogu se lako poslati u Dräger Gas Detection Connect sistem koristeći Bluetooth®.

Jake performanse za maksimalnu bezbednost

U svakom trenutku možete računati da ćete uz Dräger Pac 8000 dobiti pouzdana i precizna očitavanja, čak i u ekstremnim uslovima. Naši snažni senzori sa kratkim vremenom odziva t-90 osiguravaju brzu reakciju. Pored standardnih alarma, možete definisati dodatne pragove alarma za TLV®/TWA* i STEL*.

*TLV®/TWA = granične vrednosti / vremenski ponderisan prosek, STEL = granica kratkotrajne izloženosti

Senzori za specijalne gasove

Pac 8000 može biti opremljen senzorima za ugljen-dioksid (CO2), hlor (Cl2), cijanovodonik (HCN), amonijak (NH3), azot-dioksid (NO2), fosfin (PH3) i organska isparenja (OV ili OV-A).

Dräger Pac 8000 posebno dobro funkcioniše kada detektuje različite specijalne gasove: može detektovati ozon (O3) niske koncentracije počev od 0,02 ppm i fozgen (COCL2) od 0,01 ppm. Pac 8000 detektuje koncentracije azot-dioksida (NO2) počev od samo 0,04 ppm.

Robustan dizajn – čak i za najteže uslove

Pac 8000 lako izdržava čak i ekstremne uslove. Senzori mogu tolerisati pritisak vazduha između 700 i 1300 mbar. Membranski filter štiti senzor od stranih materija kao što su prašina i tečnost. Kućište otporno na udarce i na hemikalije ispunjava zahteve navedene u standardu IP68.

Jednostavno rukovanje zahvaljujući jasnom korisničkom uputstvu

D-svetlo pokazuje da li je funkcionalnost uređaja ispitana i da li je uređaj spreman za upotrebu. Kućište je takođe dizajnirano imajući u vidu vašu bezbednost: svaka varijanta senzora uređaja Dräger Pac 8000 ima jasno vidljivo kodiranje bojama, čime se smanjuje mogućnost grešaka.

Korisnicima prilagođen ekran sa svim važnim informacijama

Na velikom ekranu ne prikazuju se reči i jasno su naznačene koncentracije određenih gasova. Prikazuju se i ostale važne informacije, kao što su merna jedinica koncentracije i kapacitet baterije. Jako pozadinsko svetlo osigurava da sve vrednosti mogu jasno da se čitaju u mraku.

Alarm od 360° sa različitim funkcijama

Ukoliko uređaj Dräger Pac 8000 izmeri opasne koncentracije gasa, on aktivira zvučni, vizuelni i primetno vibracioni alarm. Dva jaka, trepćuća LED svetla sa gornje i donje strane uređaja obezbeđuju da alarm bude lako vidljiv sa svih strana. Zvučni signal dostiže jačinu od 90 dB. Na ekranu se može prikazati maksimalna koncentracija izmerena u bilo kom trenutku. Alarmi koji su registrovani ranije naknadno se mogu vratiti čak i ako su bili potvrđeni.

Evidencija podataka i evidencija događaja za analize i izveštaje

Pac 8000 evidentira koncentracije gasa i događaje, uz datum i vreme. Podaci se mogu preuzeti na računar preko interfejsa i tamo dalje obrađivati. Uz pomoć novog sistema Gas Detection Connect, a samim tim i integrisanih X-dock stanica, možete pogledati i preuzeti evidenciju sa centralnog sistema za upravljanje podacima, koji je zasnovan na tehnologiji oblaka. Dostupno uvek i svuda.

Bluetooth® komunikacija

Uz pomoć novog Pac uređaja koji koristi Bluetooth® možete bežično i uživo slati izmerene vrednosti u Dräger Gas Detection Connect sistem. Možete lako pratiti lokaciju radnika i njegovog uređaja Pac tako što taj uređaj povežete na Gas Detection Connect aplikaciju mrežnog prolaza. Uređaji Dräger Pac mogu se integrisati u aplikacije trećih strana putem protokola OpenGATT.

Ekonomični operativni troškovi

Sve verzije Dräger Pac 8000 opremljene su izuzetno izdržljivim senzorima DrägerSensors® i snažnom baterijom.

Uređaj Pac 8000 je zaštićen od vode, prašine i drugih stranih tela specijalnim membranskim filterom. Kada se filter zaprlja od upotrebe, možete ga sami brzo i jednostavno zameniti. Uređaj je odmah ponovo spreman za upotrebu.

Brzi test funkcije štedi vreme i novac

​Funkcionalni testovi i kalibracije mogu se posebno efikasno sprovesti u Dräger X-dock® kalibracionoj stanici. Automatski testovi na gas u X-dock stanici su ekonomično i praktično rešenje zahvaljujući kratkom trajanju testa i ekstremno niskoj potrošnji ispitnog gasa. Pac 8000 se jednostavno postavlja u ispitnu stanicu i automatski bira ispravnu postavku.

Preuzimanja

Pac 8000 Product Information, sr
Pac 8000 Product Information, sr

Uz pomoć izdržljivog uređaja Dräger Pac® 8000, bićete dobro opremljeni za teške uslove rada: ovaj lični uređaj za detekciju jednog gasa, s višekratnom upotrebom, pouzdan je i precizan instrument koji detektuje opasne koncentracije 29 različitih gasova, uključujući posebne gasove kao što su NO2,O3 ili COCl2. Izmereni podaci mogu se lako poslati u Dräger Gas Detection Connect sistem koristeći Bluetooth®.

Preuzmi

Dräger-Swissphone cooperation brochure
Dräger-Swissphone cooperation brochure

Preuzmi

IFU SP Pac 6000/6500/8000/8500 - Limited Manufacturer Guarantee - 9300255 de-me
IFU SP Pac 6000/6500/8000/8500 - Limited Manufacturer Guarantee - 9300255 de-me

Ova uputstva za upotrebu su data u informativne svrhe. Molimo vas da uvek pročitate i pridržavate se uputstva za upotrebu koja dolaze uz proizvod

Preuzmi

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger tehnika d.o.o.

Danijelova​ ​12-16
11010​ ​Vozdovac,​ ​Belgrade

+381 11 3911 222