Dräger cevčice i sistemi za uzorkovanje Cevčice za gasnu detekciju

Dräger cevčice i sistemi za uzorkovanje

Kontaktirajte nas

Dräger cevčice i sistemi za uzorkovanje

​Dräger cevčice i sistemi za uzorkovanje veoma su pouzdani za upotrebu čak i sa složenim jedinjenjima i smešama.

Precizni i pouzdani rezultati

​Opasne supstance u vazduhu prikupljaju se koristeći odgovarajući materijal, kao što su aktivni ugalj, silika gel ili molekularno sito. Uzorak se zatim analizira u laboratoriji uz pomoć instrumenata za analizu. Postupak uzorkovanja se sprovodi aktivno pomoću ručne Dräger accuro ili automatske Dräger-Tube pumpe X-act 5000, ili pasivno putem difuzionog uzorkivača.

Odgovarajuće za složene slučajeve

​Dräger cevčice i sistemi za uzorkovanje omogućavaju utvrđivanje i merenje različitih supstanci čak i u teškim uslovima. To se naročito odnosi na veoma složene smeše ili slučajeve kada je prisutno nekoliko sličnih supstanci u isto vreme.

Prednosti pasivnog uzorkovanja

  • ​Niska cena s obzirom da nije potrebna dodatna oprema za uzorkovanje
  • Dugoročno uzorkovanje ne zahteva bilo kakvu pripremu prostorije
  • Niske granice utvrđivanja i detekcije
  • Fluktuacije koncentracije uključene su u rezultat merenja
  • Pregled merenja kao i nadzor graničnih vrednosti

Prednosti aktivnog uzorkovanja

  • ​Prikupljanje supstanci u velikoj količini vazduha u kratkom vremenskom periodu
  • Niske granice utvrđivanja i detekcije

Preuzimanja

Dräger-Tubes and MicroTubes (w/o hazardous material classification) Product Safety Information, en
Dräger-Tubes and MicroTubes (w/o hazardous material classification) Product Safety Information, en

Preuzmi

Portfolio Highlight Brochure  Fire Services, sr
Portfolio Highlight Brochure Fire Services, sr

Preuzmi

Sampling Tubes Product Information, sr
Sampling Tubes Product Information, sr

Preuzmi

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger tehnika d.o.o.

​Radoja​ ​Dakića​ ​7
11​ ​080,​ ​Beograd,​ ​Zemun

+381 11 3911 222