Dräger cevčice za gasnu detekciju

​Isprobane i testirane nebrojano puta: Dräger cevčice za gasnu detekciju za brzo merenje su se širom sveta pokazale kao ekonomičan i pouzdani metod merenja gasova. Smanjene vrednosti izlaganja na radu, specijalni zahtevi klijenata i novi pravni propisi su doveli do razvoja još osetljivijih cevčica za gasnu detekciju za brzo merenje Dräger-Tubes.

Brza i ciljana merenja

​Mogu da otkriju prisustvo više od 500 različitih gasova. Merenje obično traje od 5 sekundi do 15 minuta. Osim toga, lake za korišćenje Dräger cevčice za gasnu detekciju za brzo merenje su već kalibrisane i obrazuju komplementarnu jedinicu sa Dräger-Tube pumpama.

Lako rukovanje

​Dräger cevčice za gasnu detekciju za brzo merenje se koriste ručno sa uređajem Dräger-Tube Pump accuro ili automatski sa uređajem Dräger X-act 5000. Rezultati mogu da se direktno očitaju na kraju postupka merenja.

Polja primene

  • ​ispitivanja vazduha na radnom mestu u opsegu dozvoljenih graničnih vrednosti
  • tehnička analiza gasova u oblastima koncentracija emisije/imisije
  • merenje komprimovanog vazduha/komprimovanih gasova

Prilagodljiva primena

​Dräger cevčice za gasnu detekciju za brzo merenje mogu da izmere veliki broj različitih gasova i isparenja. Dräger cevčice za gasnu detekciju za brzo merenje se koriste npr. za određivanje pikova koncentracije, merenje izlaganja u oblasti inhalacije, određivanje mogućih curenja, kao i analizu vazduha u kanalizaciji, šahtama, rezervoarima i drugim zatvorenim prostorima.

Preuzimanja

Dräger accuro, Product Information
Dräger accuro, Product Information

Brzo merenje jednom rukom: Dräger Tube accuro pumpa omogućava da koristite pouzdane Dräger cevčice za merenja u ekstremnim uslovima. Praktične Dräger cevčice već su kalibrisane i čine savršeno jedinstvo sa Dräger Tube pumpom.

Preuzmi

Dräger-Tubes (classified as dangerous goods, PG II) Product Safety Information, en
Dräger-Tubes (classified as dangerous goods, PG II) Product Safety Information, en

Preuzmi

Dräger-Tubes (classified as dangerous goods, PG III) Product Safety Information, en
Dräger-Tubes (classified as dangerous goods, PG III) Product Safety Information, en

Preuzmi

Dräger-Tubes and MicroTubes (w/o hazardous material classification) Product Safety Information, en
Gas detection for incidents involving vehicles with alternative drive systems, sr
Portfolio Highlight Brochure Fire Services, sr
Short Term Tubes Product Information, sr

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger Tehnika d.o.o.

Danijelova​ ​12-16
11010​ ​Vozdovac,​ ​Belgrade

+381 11 3911 222