Dräger cevčice za gasnu detekciju

​Isprobane i testirane nebrojano puta: Dräger cevčice za gasnu detekciju za brzo merenje su se širom sveta pokazale kao ekonomičan i pouzdani metod merenja gasova. Smanjene vrednosti izlaganja na radu, specijalni zahtevi klijenata i novi pravni propisi su doveli do razvoja još osetljivijih cevčica za gasnu detekciju za brzo merenje Dräger-Tubes.

Brza i ciljana merenja

​Mogu da otkriju prisustvo više od 500 različitih gasova. Merenje obično traje od 5 sekundi do 15 minuta. Osim toga, lake za korišćenje Dräger cevčice za gasnu detekciju za brzo merenje su već kalibrisane i obrazuju komplementarnu jedinicu sa Dräger-Tube pumpama.

Lako rukovanje

​Dräger cevčice za gasnu detekciju za brzo merenje se koriste ručno sa uređajem Dräger-Tube Pump accuro ili automatski sa uređajem Dräger X-act 5000. Rezultati mogu da se direktno očitaju na kraju postupka merenja.

Polja primene

  • ​ispitivanja vazduha na radnom mestu u opsegu dozvoljenih graničnih vrednosti
  • tehnička analiza gasova u oblastima koncentracija emisije/imisije
  • merenje komprimovanog vazduha/komprimovanih gasova

Prilagodljiva primena

​Dräger cevčice za gasnu detekciju za brzo merenje mogu da izmere veliki broj različitih gasova i isparenja. Dräger cevčice za gasnu detekciju za brzo merenje se koriste npr. za određivanje pikova koncentracije, merenje izlaganja u oblasti inhalacije, određivanje mogućih curenja, kao i analizu vazduha u kanalizaciji, šahtama, rezervoarima i drugim zatvorenim prostorima.

Preuzimanja

Dräger accuro, Product Information
Dräger accuro, Product Information

Brzo merenje jednom rukom: Dräger Tube accuro pumpa omogućava da koristite pouzdane Dräger cevčice za merenja u ekstremnim uslovima. Praktične Dräger cevčice već su kalibrisane i čine savršeno jedinstvo sa Dräger Tube pumpom.

Preuzmi

Dräger-Tubes (classified as dangerous goods, PG II) Product Safety Information, en
Dräger-Tubes (classified as dangerous goods, PG II) Product Safety Information, en

Preuzmi

Dräger-Tubes (classified as dangerous goods, PG III) Product Safety Information, en
Dräger-Tubes (classified as dangerous goods, PG III) Product Safety Information, en

Preuzmi

Dräger-Tubes and MicroTubes (w/o hazardous material classification) Product Safety Information, en
Portfolio Highlight Brochure Fire Services, sr
Short Term Tubes Product Information, sr

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger tehnika d.o.o.

​Radoja​ ​Dakića​ ​7
11​ ​080,​ ​Beograd,​ ​Zemun

+381 11 3911 222