Dräger accuro

Brzo merenje jednom rukom: Dräger Tube accuro pumpa omogućava da koristite pouzdane Dräger cevčice za merenja u ekstremnim uslovima. Praktične Dräger cevčice već su kalibrisane i čine savršeno jedinstvo sa Dräger Tube pumpom.

Mobilno pojedinačno merenje

Ova ručna pumpa se koristi za pojedinačna merenja kao što je detekcija najviših vrednosti koncentracije, ulaz u ograničen prostor, najnepovoljniji scenariji itd.

Funkcionalna pumpa

Dräger Tube accuro pumpa uvlači 100 ml po pumpanju. Prilikom merenja, telo pumpe (mehur) potpuno se pritiska. Izduvni ventil se zatvara tokom faze otvaranja mehura tako da uzorak gasa prolazi kroz povezanu Dräger cevčicu u pumpu. Nakon potpunog otvaranja tela pumpe u prvobitni položaj, proces usisavanja je završen. Kraj pumpanja se može videti putem pokazatelja kraja pumpanja kontrolisanog pritiskom, koji se nalazi u glavi pumpe.

Uzorkovanje

Tokom procesa uzorkovanja, supstance koje treba da se procene prvo se sakupljaju na odgovarajućem nosećem materijalu, kao što su aktivni ugalj, silika gel i tome slično. Vazduh koji treba da se proceni onda se uvlači preko odgovarajućeg materijala – uz prethodno utvrđenu brzinu protoka i trajanje. Nakon toga, supstance koje su se sakupile na nosećem materijalu putem adsorpcije ili hemisorpcije ispituju se kvalitativno i kvantitativno u laboratoriji koristeći instrumentalnu analizu kao što je gasna hromatografija.

Upotreba jednom rukom

Često je potrebno izvršiti merenja u ekstremnim uslovima, kao što je npr. na merdevinama, u šahtovima ili dok se nosi teška oprema za respiratornu zaštitu. Dräger Tube accuro pumpa može lako da se koristi jednom rukom, a omogućava pouzdano merenje i na mestima teškim za pristup.

Preuzimanja

Dräger accuro, Product Information
Dräger accuro, Product Information

Brzo merenje jednom rukom: Dräger Tube accuro pumpa omogućava da koristite pouzdane Dräger cevčice za merenja u ekstremnim uslovima. Praktične Dräger cevčice već su kalibrisane i čine savršeno jedinstvo sa Dräger Tube pumpom.

Preuzmi

Sampling tubes and systems, Product Information, sr
Sampling tubes and systems, Product Information, sr

Dräger cevčice i sistemi za uzorkovanje veoma su pouzdani za upotrebu čak i sa složenim jedinjenjima i smešama.

Preuzmi

Short Term Tubes Product Information, sr
Short Term Tubes Product Information, sr

Isprobane i testirane nebrojano puta: Dräger cevčice za gasnu detekciju za brzo merenje su se širom sveta pokazale kao ekonomičan i pouzdani metod merenja gasova. Smanjene vrednosti izlaganja na radu, specijalni zahtevi klijenata i novi pravni propisi su doveli do razvoja još osetljivijih cevčica za gasnu detekciju za brzo merenje Dräger-Tubes.

Preuzmi

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger tehnika d.o.o.

Danijelova​ ​12-16
11010​ ​Vozdovac,​ ​Belgrade

+381 11 3911 222