Dräger X-act® 7000

Inovativni Dräger X-act® 7000 sistem za analizu sastoji se od Dräger MicroTubes i opto-elektronskog uređaja za analizu koji vam omogućava precizno merenje gasova u niskom ppb opsegu. Umesto spore i skupe laboratorijske analize dobićete precizne rezultate na licu mesta. Veoma jednostavan za upotrebu: stavite Dräger MicroTubes, započnite merenje, a zatim pročitajte rezultat testa.

Za merenje najnižih koncentracije sa kvalitetom jednakim laboratorijskoj analizi

Koncentracije opasnih materija na radnom mestu u vazduhu nikada ne smeju prelaziti definisane granice. Praćenje ovih ponekad vrlo niskih koncentracija zahteva svu vašu pažnju. Dräger X-act 7000 u kombinaciji sa Dräger MicroTubes je fokusiran na merenje karcinogenih i toksičnih supstanci u malom ppb opsegu. Ovaj osetljivi sistem testiranja je baziran na kolorimetrijskim hemijskim senzorima. Senzori mogu zameniti uobičajene laboratorijske analize i omogućiti precizne rezultate na licu mesta. Ovo štedi vreme i novac.

Više sigurnosti zahvaljujući visokoj selektivnosti

Zahvaljujući reaktivnim slojevima i višestrukom pre-sloju, Dräger MicroTubes može vršiti selektivno testiranje gasa. Na primer, različiti slojevi služe kao filter. Tokom testiranja, oni filtriraju druge supstance koje se javljaju na radnom mestu, tako da rezultat testa pokazuje samo supstancu koju želite da izmerite. Ovo uveliko eliminiše smetnje i smanjuje broj lažno pozitivnih rezultata testiranja i lažnih alarma.

Otporan na eksploziju i spreman za upotrebu

RFID oznake na Dräger MicroTubes sadrže sve podatke o kalibraciji koji se primenjuju tokom njihovog normalnog životnog veka od jedne godine. Ovo eliminiše potrebu za predugim funkcionalnim testovima i ručnom kalibracijom. Pošto radi na osnovu merenja protoka mase, oscilacije vazdušnog pritiska nemaju uticaj na uređaj. Svi uticaji temperature i vlažnosti već su uzeti u obzir tokom fabričke kalibracije. Ovaj sistem za analizu je otporan na eksploziju i sertifikovan je pod ATEX/IECEx za zonu 0. Sistem je takođe otporan na prašinu i prskanje u skladu sa IP54. Takođe, ispunjava zahteve za elektromagnetnu kompatibilnost prema EN 61326-1.

Jednostavan za korišćenje

Nakon automatskog testa, X-act 7000 sistem za analizu je odmah spreman za upotrebu. Pogodan je za testiranje sa svim dostupnim Dräger MicroTubes-ima. Jednostavno, za potrebe testiranja postavite odgovarajući Dräger MicroTubes. Automatski pogon pažljivo uvlači i pozicionira MicroTube. Kontrolišite vaš test pomoću 3 kontrolna tastera i ekrana u boji visine 2,4 inča. Kada se test završi, zelena LED lampica će zasijati i na ekranu će se prikazati poruka. Rezultate testiranja, lokaciju i vreme možete skladištiti u interni zapisivač podataka i kasnije ga pročitati pomoću softvera Dräger CC Vision. Uređaj se napaja sa pet lako zamenljivih standardnih baterija. Životni vek baterije traje više od deset sati testiranja, a nivo napunjenosti baterije se može pročitati na ekranu.

Takođe je pogodan za testiranje uz pomoć pumpe

Pomoću spojnice (konektor), možete prilagoditi pumpu Dräger X-am® uređaju X-act 7000. To vam omogućava da testirate karcinogene i toksične supstance u ppb opsegu, čak i na teško dostupnim mestima kao što su kanali, cevovodi ili rezervoari i to do udaljenosti od 45 metara. Kako je i X-am pumpa sertifikovana za zonu 0, ona je ovim zadacima savršeno prilagođena.

Preuzimanja

X-act 7000 Product Information, sr
X-act 7000 Product Information, sr

Inovativni Dräger X-act® 7000 sistem za analizu sastoji se od Dräger MicroTubes i opto-elektronskog uređaja za analizu koji vam omogućava precizno merenje gasova u niskom ppb opsegu. Umesto spore i skupe laboratorijske analize dobićete precizne rezultate na licu mesta. Veoma jednostavan za upotrebu: stavite Dräger MicroTubes, započnite merenje, a zatim pročitajte rezultat testa.

Preuzmi

Dräger-Tubes and MicroTubes (w/o hazardous material classification) Product Safety Information, en
Dräger-Tubes and MicroTubes (w/o hazardous material classification) Product Safety Information, en

Preuzmi

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger tehnika d.o.o.

Danijelova​ ​12-16
11010​ ​Vozdovac,​ ​Belgrade

+381 11 3911 222