Dräger X-am® 5600

​Uz ergonomski dizajn i inovativnu tehnologiju infracrvenog senzora, Dräger X-am® 5600 jedan je od najmanjih instrumenata za detekciju gasa, za merenje do 6 gasova. Idealan kod primene ličnog monitoringa, ovaj izdržljiv i vodonepropusan detektor pruža precizna, pouzdana merenja zapaljivih i toksičnih gasova i isparenja, kao i kiseonika.

Mali, a izdržljiv

​Mali, lagan i jednostavan za upotrebu – izdržljiv i vodonepropusan detektor gasa X-am 5600 osmišljen je za rukovanje jednom rukom u teškim industrijskim uslovima. Otporan na vodu i prašinu u skladu sa IP 67, a uz integrisanu gumenu oblogu, ovaj uređaj obezbeđuje optimalnu funkcionalnost čak i u teškim uslovima.

Izdržljiva infracrvena tehnologija

​Zahvaljujući visokoj stabilnosti i otpornosti na kontaminaciju, Dräger infracrveni senzori mogu da se koriste i do osam godina. Ova napredna tehnologija znatno smanjuje troškove za korisnike jer je potrebno manje zamenskih senzora. Pored toga, kalibracija IR senzora neophodna je samo na svakih 12 meseci, što smanjuje troškove održavanja.

Jedan ili dva senzora – precizni rezultati merenja

​Infracrveni senzor IR Ex omogućava merenje zapaljivih ugljovodonika u opsegu donje granice eksplozivnosti. Infracrveni senzor IR CO2, sa rezolucijom merenja od 0,01 zapr.%, pruža bezbedna i precizna merenja, kao i upozorenje na toksične koncentracije ugljen-dioksida u ambijentalnom vazduhu. U primenama u kojima je posebno neophodno pouzdano merenje zapaljivih supstanci i CO2 obe pogodnosti se mogu postići uz pomoć dvostrukog senzora (Dual IR CO2/Ex).

Takođe u kombinaciji sa vodonikom

​Pored ugljovodonika, vodonik takođe može da bude zapaljivi gas. Pošto senzori bazirani na infracrvenoj tehnologiji ne upozoravaju na opasnosti od eksplozije vodonika, detektor gasa X-am 5600 kombinuje dva signala senzora (infracrveni Ex i elektrohemijski H2 HC) za pouzdanu detekciju vodonika. X-am 5600 pruža prednosti tehnologije bez otrova koja će se koristiti u oblastima gde su, do sada, korišćeni samo katalitički Ex senzori.

Različite mogućnosti monitoringa

​Zahvaljujući kombinaciji inovativne infracrvene tehnologije i najnovijih elektrohemijskih minijaturnih senzora Dräger XXS, ovaj detektor od 1 do 6 gasova pouzdano detektuje zapaljive i štetne koncentracije O2, Cl2, CO, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2, O3, amina, odoranata, COCl2 i organskih isparenja. Uz računarski softver Dräger CC-Vision, senzori mogu jednostavno da se zamene, kalibrišu ili konvertuju da bi ispunili potrebe različitih primena.

Fleksibilna primena

​Opciona eksterna pumpa koja se može koristiti sa crevima dužine do 45 m savršeno je rešenje za merenja u rezervoarima ili cevovodima pre ulaska. Za monitoring celokupnih oblasti, može se koristiti detektor gasa X-am 5600 u kombinaciji sa inovativnim monitorom za vazduh Dräger X-zone 5500.

Prikladno za Ex-Zonu 0

​Mali i pouzdani detektor gasa pogodan je za primenu u oblastima koje su klasifikovane kao zona 0, a to su oblasti u kojima uvek treba očekivati eksplozivne atmosfere – takođe sa pumpom Dräger X-am® i Dräger X-zone 5500.

Monitoring oblasti

​U kombinaciji sa Dräger X-zone 5500 detektor gasa može se koristiti za monitoring u raznim oblastima. Do 25 jedinica Dräger X-zone 5500 može se automatski međusobno povezati da bi se formirala bežična barijera. Međusobno povezivanje uređaja za monitoring omogućava brzo obezbeđivanje većih oblasti, npr. cevovoda ili industrijskih rezervoara – čak i u okviru zaustavljanja postrojenja.

Preuzimanja

IFU SP X-am 2500/2800/3500/5000/5100/5600/5800/8000 - Limited Manufacturer Guarantee - 9033743 af-me
IFU SP X-am 2500/2800/3500/5000/5100/5600/5800/8000 - Limited Manufacturer Guarantee - 9033743 af-me

Ova uputstva za upotrebu su data u informativne svrhe. Molimo vas da uvek pročitate i pridržavate se uputstva za upotrebu koja dolaze uz proizvod

Preuzmi

X-am 5600 Product Information, sr
X-am 5600 Product Information, sr

Uz ergonomski dizajn i inovativnu tehnologiju infracrvenog senzora, Dräger X-am® 5600 jedan je od najmanjih instrumenata za detekciju gasa, za merenje do 6 gasova. Idealan kod primene ličnog monitoringa, ovaj izdržljiv i vodonepropusan detektor pruža precizna, pouzdana merenja zapaljivih i toksičnih gasova i isparenja, kao i kiseonika.

Preuzmi

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger tehnika d.o.o.

Danijelova​ ​12-16
11010​ ​Vozdovac,​ ​Belgrade

+381 11 3911 222