Dräger X-pid® 9500

​Selektivni PID uređaj za merenje gasa je idealan za korisnike koji često testiraju opasne toksične supstance. Benzen, butadien i druga isparljiva organska jedinjenja (VOC) su kancerogena čak i u najmanjim koncentracijama. Selektivno merenje je neophodno jer su često prisutni i drugi gasovi i isparenja. Uređaj za merenje gasa omogućava kratko vreme testiranja i rezultate laboratorijskog kvaliteta.

Dva načina za efikasnu strategiju merenja

Režim „Seeker“ je efikasan način merenja za predtestiranje i lokalizaciju mernih tačaka. Omogućava kontinuirano, direktno očitavanje merenja ukupne koncentracije svih prisutnih isparljivih organskih jedinjenja. Režim „Seeker“ je sličan korišćenju uređaja za merenje gasa sa jednim PID-om.

Režim „Analysis“ omogućava selektivno merenje za praćenje specifičnih toksičnih jedinjenja. Prethodno definisana ciljna jedinjenja mogu se u sekundama precizno meriti. Režim „Analysis“ je sličan analizama gasne hromatografije koje se izvode u laboratoriji.

Ušteda vremena i do 90%

Dräger X-pid 9500 ne zahteva nikakvu pripremu i spreman je za upotrebu nakon kratke faze pokretanja. Selektivno merenje u režimu „Analysis“ traje samo nekoliko sekundi. Merenje benzena počinje pritiskom na dugme i završava se za samo 30 sekundi. Nakon još 60 sekundi, uređaj je spreman za ponovno merenje benzena. U poređenju sa drugim detekcionim sistemima, Dräger X-pid 9500 štedi dosta vremena i omogućuje dalja praćenja. Istovremeno merenje drugih jedinjenja, kao što su benzen i butadien, dodatno smanjuje vreme testiranja.

Ušteda troškova

Operativni troškovi se mogu smanjiti budući da se za merenje ne koriste potrošni materijali. Za korisnike koji imaju česte potrebe za merenjem, Dräger X-pid 9500 se brzo isplati. Na primer, nije potrebna pred-cev, što olakšava upotrebu i sprečava korisničke greške. Na osnovu 200 merenja godišnje, Dräger X-pid 9500 se pokazao kao generalno isplatljiviji u poređenju sa drugim mernim sistemima.

Visoka selektivnost za veću sigurnost

Selektivni režim merenja „Analysis“ se oslanja na tehnologiju koja razdvaja pojedinačna jedinjenja prisutna u mešanim gasovima. Ovo omogućava sprovođenje merenja specifičnih za benzen, čak i ako su u visokim koncentracijama prisutna i druga isparljiva jedinjenja, kao što su toluen i ksilen. Smetnje za benzen su svedene na minimum. Ovo smanjuje broj lažno pozitivnih rezultata i lažnih alarma.

Pouzdan učinak čak i u teškim uslovima

Uticaji na rezultate usled faktora okoline, kao što su promenljiva temperatura ili visoka vlažnost, svedeni su na minimum. Senzor održava konstantnu temperaturu višu od temperature okolnog vazduha i razdvaja vodenu paru od ciljnih jedinjenja. Ovo osigurava pouzdana merenja i u teškim uslovima.

Niske granice detekcije

Koncentracije toksičnih jedinjenja u vazduhu na radnim mestima ne smeju prelaziti granične vrednosti. Srednje vrednosti izlaganja kancerogenim isparenjima kao što je benzen treba izračunati u niskom opsegu od ppb do ppm. Dräger X-pid 9500 je optimizovan za merenje u ovom rasponu koncentracija i detektuje benzen počevši od 50 ppb.

Intuitivno rukovanje mobilnom aplikacijom

Senzorska jedinica se kontroliše, a obrada mernih podataka se sprovodi pomoću mobilne aplikacije instalirane na pametnom telefonu zaštićenom od eksplozije (isporuka uključuje i jedno i drugo). Veliki ekran osetljiv na dodir i prepoznatljivi elementi korisničkog interfejsa su jednostavni za upotrebu. Ovo čini sofisticiranu tehnologiju dostupnu širokoj grupi korisnika. Ne zahteva se prethodno znanje ili obimna obuka.

Rezultati merenja laboratorijskog kvaliteta

Uređaj za merenje gasa je baziran na gasnoj hromatografiji (GC) i detekciji fotoionizacije (PID). Ove tehnologije, koje se široko koriste u laboratorijama, imaju visoku prihvatljivost zbog svojih odličnih analitičkih performansi. Dräger X-pid 9500 prenosi ove tehnologije direktno u opasnu zonu bilo koje proizvodne lokacije.

Jednostavno funkcionalno ispitivanje i kalibracija

Funkcionalni testovi sa gasovima izobutilen i toluen se vrše za samo dva minuta, i Dräger X-pid 9500 je spreman za upotrebu. Tokom testiranja korisnik se vodi kroz korisnički interfejs korak po korak. Kalibracija je završena za oko četiri minuta.

Interfejsi softvera

​Softver GasVision 7 je softver zasnovan na Windowsu sa kojim možete profesionalno da vizuelizujete i procenite dnevnik podataka vašeg uređaja Dräger X-pid. Takođe je moguće kreirati izveštaj zasnovan na Excelu za dalje analize. 

Softversko rešenje Dräger CSE Connect digitalizuje razmenu informacija tokom procedura merenja autorizacije pristupa. Prenos podataka između aplikacije za pametni telefon i veb aplikacije odvija se preko cloud konekcije. Dräger X-pid 9500 komunicira direktno sa aplikacijom. Ovo vam pomaže da upravljate svojim zadacima merenja bezbedno i u isto vreme ekonomično.

Preuzimanja

Dräger X-pid® 9000/9500 Product Information, sr
Dräger X-pid® 9000/9500 Product Information, sr

Selektivni PID uređaj za merenje gasa je idealan za korisnike koji često testiraju opasne toksične supstance. Benzen, butadien i druga isparljiva organska jedinjenja (VOC) su kancerogena čak i u najmanjim koncentracijama. Selektivno merenje je neophodno jer su često prisutni i drugi gasovi i isparenja. Uređaj za merenje gasa omogućava kratko vreme testiranja i rezultate laboratorijskog kvaliteta.

Preuzmi

X-pid 9500, Product Information, sr
X-pid 9500, Product Information, sr

Selektivni PID uređaj za merenje gasa je idealan za korisnike koji često testiraju opasne toksične supstance. Benzen, butadien i druga isparljiva organska jedinjenja (VOC) su kancerogena čak i u najmanjim koncentracijama. Selektivno merenje je neophodno jer su često prisutni i drugi gasovi i isparenja. Uređaj za merenje gasa omogućava kratko vreme testiranja i rezultate laboratorijskog kvaliteta.

Preuzmi

Kontaktirajte nas

Contact

Dräger tehnika d.o.o.

​Radoja Dakića 7
11 080, Beograd, Zemun

+381 11 3911 222