Zeus® Infinity® Empowered

Funkcije ventilacije sa zaštitom pluća, tehnologija isporuke gasa koja smanjuje troškove, alati za podršku u odlučivanju i sveobuhvatni monitoring. Zeus IE sve to integriše u jednu naprednu anesteziološku radnu stanicu. Zato može da poboljša klinički ishod, efikasnost toka rada i smanji troškove tokom procesa anestezije.

Isporuka gasa koja štedi troškove i količinu anestezije

​Zeus IE može da radi u konvencionalnom režimu sa svežim gasom i u režimu automatske kontrole (Target Control Anesthesia – TCA (kontrola ciljne anestezije)).

Režim automatske kontrole (TCA):

 • Potrebno je manje interakcija sa korisnikom jer lekar postavlja samo ciljeve za FiO2 ekspiratorni anestetik
 • Potrebna količina kiseonika i anestetika se isporučuje automatski prema postavljenim ciljevima
 • Drugi gasni analizator nadzire merenje gasnog analizatora pacijenta kako bi se izbegla prevelika doza (suviše duboka anestezija) i nedovoljno doziranje kiseonika i anestetika
Kvantitativna anestezija (režim preuzimanja):
 • U pripremnom periodu i u stabilnom stanju, sistem ostaje zatvoren (metabolički tok). To znači da se pacijentovo preuzimanje kiseonika i anestetika zamenjuje i zato skoro da nema gubitka gasova
 • Najniža moguća potrošnja anestetika i kiseonika radi uštede troškova po proceduri anestezije
 • Potpuno ponovno udisanje gasova pacijenta za optimizovanu aklimatizaciju gasova za disanje koje može da smanji postoperativne plućne komplikacije
 • Smanjena emisija isparljivih anestetika (gasova sa efektom staklene bašte) što značajno smanjuje ekološki otisak cele bolnice

Tehnologija ventilacije sa turbinom

​Turbina ventilatora je izvor pritiska koji ne zahteva pogonski gas za rad. Aktivno smanjuje otpor udisaja kako bi se omogućilo spontano disanje i samim tim energija potrebna za disanje, čak i u režimu Man/Spont. Praktično neograničen protok omogućava veoma brzo vreme reakcije čak i na najslabiji napor spontanog disanja. Turbina ventilatora stvara kružni protok koji značajno smanjuje mrtvi prostor na Y-delu, što je posebno važno kod ventilacije novorođenčadi:

 • Olakšava i uvek podržava pacijentovo spontano disanje na oba nivoa pritiska (BiPAP)
 • Omogućava primenu kontinuiranog pozitivnog pritiska u disajnim putevima (CPAP) tokom režima Man/Spont da bi pluća čak i gojaznih i kritično bolesnih pacijenata bila otvorena
 • Održava podešeni nivo pozitivnog pritiska na kraju izdisaja (PEEP) stabilnim čak i u slučaju curenja

Primene ventilacije sa zaštitom pluća

​Pored svih tradicionalnih i sofisticiranih režima ventilacije, Zeus IE može biti opremljen sledećim opcijama koje mogu da poboljšaju primene za zaštitnu ventilaciju pluća u operacionoj sali. Ventilacija sa zaštitom pluća može da doprinese smanjenju oštećenja pluća izazvanih ventilatorom koje mogu da dovedu do postoperativnih plućnih komplikacija:

Pametna kontrola ventilacije (SVC)

 • Ciljana ventilacija koju podešava lekar, npr. kontrolisano, podržano spontano disanje ili spontano disanje
 • Automatski i glatki prelaz sa kontrolisane ventilacije na spontano disanje tokom trajanja anestezije
 • Smanjenje interakcije korisnika pomoću automatizovane adaptacije podrške ventilatora dok pacijent ne bude spreman za ekstubaciju
 • U skladu sa preporukama odgovarajućih zdravstvenih udruženja o zaštiti pluća hirurških pacijenata (npr. respiratorni volumen je podešen u ml po kg idealne telesne težine)
 • Podešavanje ciljanog etCO2 opsega da bi se izbegla hipokapnija i hiperkapnija
 • Brz i lak početak ventilacije samo podešavanjem visine pacijenta i cilja ventilacije
Alat za regrutaciju pluća
 • Dve automatizovane metode: Manevri regrutacije u jednom koraku i više koraka radi poboljšanja oksigenacije i izbegavanja atelektaze izazvane anestezijom
 • Manevar u jednom koraku primenjuje podešeni pritisak za definisano vreme i upoređuje vrednosti plućne usaglašenosti pre i posle manevra da bi se procenio rezultat regrutacije
 • Manevar u više koraka primenjuje postepeno povećavanje i smanjivanje pritiska na osnovu podešavanja lekara
 • Funkcija kursora za određivanje optimalnog PEEP-a tokom faze postepenog smanjivanja kod regrutovanja u više koraka
 • Automatsko podešavanje alarma visokog pritiska da bi se izbegli suvišni alarmi tokom regrutacije
 • Funkcija podsetnika omogućava periodičnu primenu manevara
 • Tokom manevra u više koraka, lekar može ručno da započne fazu postepenog smanjivanja da bi sprečio dalje povećanje pritiska u disajnim putevima što može negativno uticati na hemodinamiku pacijenta
 • Funkcije i parametri (npr. petlje volumenskog pritiska i trendovi usklađenosti) pomažu da se proceni da li i kada treba primeniti manevre regrutovanja

Optimizovana primena lekova

​Integrisani SmartPilot® View je softverska opcija za simulaciju i vizuelizaciju kombinovanih dejstava analgetika i hipnotika. Osim što prikazuje trenutnu dubinu anestezije, pruža predviđanje toka anestezije za 20 minuta. To pomaže lekarima da u skladu sa tim optimizuju intraoperativnu primenu lekova. Može da izbegne predoziranje i vreme mamurluka nakon završetka operacije.

 • Zasnovano na farmakokinetičkim i farmakodinamičkim modelima pacijenata
 • Izobolne linije u 2D dijagramu koje predstavljaju oblasti verovatnoće kako će pacijenti reagovati na definisani stimulus bola i ukazuju na nivo anestezije, npr. TOL 90, TOL 50, TOSS
 • Komunicira sa modulom DIVA (direktno ubrizgavanje isparljivog agensa) kako bi omogućio funkciju „šta ako” da prikaže izračunati efekat podešavanja isparljivog agensa pre nego što se čak i potvrdi
 • Prikazuje se kao aplikacija za podeljeni ekran na glavnom ekranu

Efikasan dizajn radnog mesta

​Tokom razvoja Zeus IE bio je cilj da se poboljša efikasnost procesa rada i lakoća korišćenja kako bi se povećalo zadovoljstvo osoblja. U tom pogledu nudi mnogo opcija i funkcionalnosti:

 • Korisnički interfejs od 20" za podešavanje i praćenje parametara ventilacije, isporuke svežeg gasa i doziranja agensa. Opciona integracija Dräger modula monitora pacijenata za prikaz vitalnih parametara na istom ekranu:
  • Lako vidljivi svi parametri za podršku pri donošenju odluka
  • Jedan izvor za izlaz podataka u HIS (bolnički informacioni sistem)
  • Jedan interfejs za upravljanje alarmom (podešavanje i tišina)
  • Prijem podataka o pacijentu i odabir profila samo jedanput
 • Standardizovana filozofija rada kompanije Dräger
 • Automatsko samotestiranje zasnovano na tajmeru ne zahteva prisustvo i može da uštedi vreme ujutro pre nego što počne radni dan na hirurškom odeljenju
 • Asistent prilikom curenja trenutno obaveštava korisnika o količini curenja i pomaže da se utvrdi mogući izvor curenja u kratkom roku bez izvođenja kompletnog testa curenja
 • Digitalno korisničko uputstvo je u svakom trenutku dostupno preko glavnog ekrana
 • Do 16 korisničkih profila (uključujući početna podešavanja, alarme i izgled ekrana) može se sačuvati i preneti preko USB-a
 • Automatsko prilagođavanje letnjeg računanja vremena

Pregled 360°

Draeger Zeus Infinity Empowered 360

Preuzimanja

IFU Halux N30-1 P S0 Dräger - doc0981 de-me
IFU Halux N30-1 P S0 Dräger - doc0981 de-me

Ova uputstva za upotrebu su data u informativne svrhe. Molimo vas da uvek pročitate i pridržavate se uputstva za upotrebu koja dolaze uz proizvod

Preuzmi

IFU Smart Ventilation Control - Zeus IE - SW2.n 9056177 sr
IFU Smart Ventilation Control - Zeus IE - SW2.n 9056177 sr

Ova uputstva za upotrebu su data u informativne svrhe. Molimo vas da uvek pročitate i pridržavate se uputstva za upotrebu koja dolaze uz proizvod

Preuzmi

IFU SP Zeus IE - SW 2.n 9055131 sr
IFU SP Zeus IE - SW 2.n 9055131 sr

Ova uputstva za upotrebu su data u informativne svrhe. Molimo vas da uvek pročitate i pridržavate se uputstva za upotrebu koja dolaze uz proizvod

Preuzmi

IfU SP Zeus IE C500 SW 1.10 SR 9054408
IfU SP Zeus IE SW 1.03 SR 9053948
IfU SP Zeus IE SW 1.n SR 9052912
IfU SP Zeus IE SW 1.n SR 9053124
IFU SP Zeus IE SW 2.n - Hygiene 9510466 sr
IFU SP Zeus IE SW2.01 "EMV" 9056563 sr
IFU SP Zeus IE SW2.n 9055484 sr
IFU SP Zeus/Zeus IE -Flexible arm for the breathing bag 9056582 sr
IFU SP Zeus/Zeus IE Service intervals 9039529 ME
IFU Zeus IE - Smart Ventilation Control - SW 2.n 9055149 sr
IFU Zeus IE - SW2.n 9054921 sr
IfU Zeus IE SW 1.n SR 9052874
IFU Zeus IE SW2.n 9510815 sr
LOA Zeus/Zeus IE - Retrofit kit C500 SW 2.n 9055111 sr
Zeus IE Product Information, sr

Kontaktirajte nas

Man with grey hair

Dräger tehnika d.o.o.

Radoja​ ​Dakića​ ​7
11​ ​080,​ ​Beograd,​ ​Zemun

+381 11 3911 222