Detektori plamena

Naši detektori plamena našli su široku primenu u petrohemijskoj, naftnoj i gasnoj industriji, i garantuju pouzdanu detekciju požara na bazi ugljovodonika i onih koji nisu. Takođe sve veću primenu nalaze uz opremu za detekciju gasa kao deo bezbednosnih rešenja u postrojenjima. U svojoj ponudi imamo širok spektar visokospecijalizovanih detektora plamena. Pored uspostavljenih IR, UV i UV IR detektora plamena, Drager vam nudi i višekanalne IR vizuelne detektore.