Monitoring pacijenata

Sistemi za monitoring pacijenata koji pružaju i kliničku i ekonomsku vrednost su neophodni u današnjem zdravstvenom okruženju. Naši uređaji za monitoring pacijenata su dizajnirani da stvore efikasnost radnog mesta i radnog toka širom bolnice. Uz pristup kliničara punom spektru podataka o pacijentima, naša tehnologija opreme za monitoring pacijenata pomaže u donošenju odluka i uštedi vremena provedenog u potrazi za informacijama. Zauzvrat, pomaže da se smanji potencijal za medicinske greške. Iskusite snagu i svestranost naših opcija pored kreveta, vitalnih znakova, transporta i radnih stanica.

Monitoring pacijenata Brojanje proizvoda: 8