Cevčice za gasnu detekciju

Cevčice za gasnu detekciju su najklasičnija merna metoda koja se i dan danas koristi za analizu gasova. Ova metoda se može koristiti u brojnim primena u industriji, prilikom gašenja požara, laboratorijama, u zaštiti životne sredine, i mnogim drugim. U Dräger portfoliju postoji preko 500 cevčica za gasnu detekciju, manuelne i automatske pumpe za detekciju. Takođe u ponudi imamo i detektore protoka vazduha i različite setove za cevčice za gasnu detekciju.