Ulazak u ograničen prostor - Dräger rešenja po pitanju bezbednosti i spasavanja prilikom ulaska u ograničen prostor

Ulazak u ograničen prostor

Pitajte stručnjaka

Ulazak u ograničen prostor – ostanite bezbedni uz planiranje, monitoring i zaštitu

Dräger nudi rešenja i podršku za rad u ograničenim prostorima. Smernice za procenu rizika po pitanju ulaska u ograničen prostor pomažu vam da se pripremite uz procedure, dozvole za rad i opremu neophodnu za bezbednost u ograničenom prostoru. Naši stručnjaci nude profesionalne savete i praktičnu obuku vezanu za rad u ograničenom prostoru kako bi vam pomogli da sledite ispravne procedure za rad, ili da smireno primenite proceduru spasavanja u ograničenom prostoru. Proizvodi, kao što je oprema za monitoring u ograničenom prostoru, uključujući pouzdane detektore gasa i ličnu zaštitnu opremu za ulazak u ograničen prostor, pomažu da svi zaposleni u postrojenju budu bezbedni.

spasavanje na ulasku u ograničen prostor

Nesreće u ograničenom prostoru – zbog čega se dešavaju?

Ograničen prostor spada u potencijalno najopasnija mesta za rad i ulazak u ograničen prostor postavlja mnoge izazove. Uprkos strogim bezbednosnim merama, i dalje se dešava mnogo nesreća širom sveta, a to su uglavnom gušenje, izloženost opasnim materijama ili traumatske povrede. Prema tome, prilikom rada u ograničenim prostorima, bezbednost uvek dolazi na prvo mesto. Na pitanje šta prouzrokuje nesreću, ima više od jednog odgovora.

Česti uzroci nesreća u ograničenim prostorima

 • Nedostajuća ili nedovoljna identifikacija opasnosti i procena rizika
 • Nedovoljna svest o ugroženosti
 • Nedostatak ili pogrešan izbor opreme za detekciju gasa
 • Upotreba neodgovarajuće lične zaštitne opreme ili
 • Izostanak obuke radnika koji su predviđeni za ulazak u ograničen prostor

Prepoznavanje ograničenih prostora

Shvatanje ograničenih prostora može se razlikovati. Ako pogledate galeriju, videćete neke očigledne primere, ali i neke manje poznate izvore opasnosti.

confined-spaces-holds-3-2.jpg
confined-spaces-manholes-3-2.jpg
confined-spaces-tanks-3-2.jpg
confined-spaces-shafts-3-2.jpg
confined-spaces-pits-3-2.jpg
confined-spaces-ducts-3-2.jpg
confined-spaces-silos-3-2.jpg
confined-spaces-vaults-3-2.jpg
confined-spaces-pipes-3-2.jpg

Kako izbeći nesreće u ograničenom prostoru

Što je bolje pripremljen ulazak u ograničen prostor, to je rizik niži. U nastavku sledi spisak važnih pitanja na koja se mora unapred pružiti odgovor – pre nego što se uđe u ograničen prostor. 

 • Koji pravni propisi važe za određeni radni zadatak?
 • Da li su dostupni sertifikovani radnici i odgovarajuća oprema?
 • Da li svi znaju svoje odgovornosti? 
 • Da li je dostupno neophodno uputstvo za rad?
 • Da li su vaši zaposleni obučeni za svoje pojedinačne aktivnosti? 
 • Da li su obučeni po pitanju upotrebe lične zaštitne opreme?
 • Da li imate plan upozoravanja i spasavanja za ovaj određeni zadatak? 
 • Da li su predložene mere dosledno osmišljene?

Neke kompanije nisu ni svesne da u njihovim postrojenjima postoje ograničeni prostori. To znači da nema procene rizika zbog toga što opasnost nije ni prepoznata. Informisanost i konsultovanje treba da budu prvi korak. Kada je ovo rešeno, na red dolazi obuka za ulazak u ograničen prostor. Pravilna obuka predstavlja važan preduslov za sprečavanje nesreća i bezbednosti radnika. Obuke simuliraju stvarni scenario rada i počinju tako što se demonstrira pravilan način merenja u cilju odobravanja pristupa i pravilan način korišćenja lične zaštitne opreme, nakon čega slede vežbe ulaska i izlaska.

Saveti stručnjaka po pitanju bezbednog ulaska u ograničen prostor

Šta je tačno ograničen prostor?
Zbog čega su ograničeni prostori toliko opasni?
Šta se često radi pogrešno u kritičnim situacijama?
Koje greške se obično prave tokom ulaska u ograničen prostor?
Šta karakteriše dobru obuku za ulazak u ograničen prostor
Procena rizika

Procena rizika – upravljanje opasnostima, rizicima i potencijalnim opasnostima

Rizik ili opasnost – koja je razlika? Šta podrazumeva procena rizika vezana za ograničen prostor? Matrica procene rizika vam pomaže da procenite izazove vezane za ulazak u ograničen prostor. Utvrdite koja oprema prilikom ulaska u ograničen prostor je potrebna za detekciju svih opasnih materija koje su prisutne i kako sprovesti bezbedan sistem prilikom rada u ograničenom prostoru.

Procena rizika za ograničene prostore
Risk-Assessment-wp-9.11.jpg

Razumevanje i prevazilaženje povezanih rizika čini bezbednim rad u ograničenim prostorima, rezervoarima i kontejnerima.

Matrica procene rizika
Risk-Assessment-Matrix-Image-9-11.jpg

Matrica je koristan instrument za procenu rizika. Ona olakšava sistematsko definisanje i procenu opasnosti i rizika. Naš primer predstavlja kako to može da izgleda.

Opasnost ili rizik: u čemu je razlika?

Kad se pristupa rešavanju opasnosti po pitanju bezbednosti na radnom mestu, neophodno je napraviti razliku između „opasnosti” i „rizika”. 

„Opasnosti” su svi aspekti i okvirni uslovi koji bi mogli ugrožavati ljude, životnu sredinu i bezbednost postrojenja u pogledu određene situacije koja može nastupiti u toku rada. Kao što je ulazak u ograničen prostor. 

„Rizici”, kako ih razumeju stručnjaci za bezbednost na radnom mestu, predstavljaju procenu verovatnoće da će se ova opasnost dogoditi upravo u ovoj situaciji i opisuju specifični potencijal opasnosti.

Hazardous-substances-may-cause-damages-3-2.jpg

Opasne materije mogu prouzrokovati veliku štetu

 • Eksplozije: pokrenute varnicama, visokim temperaturama ili nestabilnim ponašanjem supstanci
 • Telesne povrede: kontakt sa otrovnim gasovima, isparenjima, tečnostima ili kaustičnim supstancama
 • Telesne povrede sa posledicama: posledice toksičnih supstanci – kancerogene ili štetne za reproduktivni sistem
 • Nekontrolisane reakcije hemijskih supstanci: kontakt sa određenim katalizatorima
Typical-risks-for-workplace-health-and-safety-on-a-chemical-plant-3-2.jpg

Tipični rizici po zdravlje i bezbednost na radnom mestu

 • Zapaljivi gasovi i isparenja
 • Toksične tečnosti i gasovi: kao što su hlor (Cl2), amonijak (NH3), hlorovodonična kiselina (HCl)
 • Toksične organske supstance: naročito benzen, metan, etilen, butadien
 • Čestice: naročito one koje se mogu udisati
 • Dodatne opasnosti i rizici: koji se javljaju u određenim procesima rada

„Bezbedan sistem rada” – šta to znači u smislu ulaska u ograničen prostor?

Cilj „bezbednog sistema rada” je da se trajno svedu na minimum rizici određenih procesa rada. To podrazumeva navođenje metoda i procedura koje treba sprovesti na praktičnom nivou kada se radi u ograničenom prostoru. Postoji pet koraka za bezbedan sistem rada:

1. korak

Izbegavanje rizika eliminisanjem zadataka

2. korak

Zamena bezopasnim ili manje opasnim procesima

3. korak

Izolovanje opasnosti preventivnom interakcijom u procesu (isključivanje mehaničkih funkcija, prekidanje dovoda električne energije, ventilacije itd.)

4. korak

Prateće kontrolne mere (merenje otrovnih ili eksplozivnih gasova pre ulaska, procena opcija za ulazak itd.)

5. korak

Upotreba lične zaštitne opreme (aparata za disanje, opreme sa filterima, hemijskih zaštitnih odela itd.)

bezbednost pri ulasku u ograničen prostor

LZO – izaberite i koristite zaštitnu opremu

Lična zaštitna oprema je neophodna za bezbednost celokupnog osoblja koje radi u ograničenim prostorima. Koja LZO je obavezna kada su u pitanju različite opasnosti vezane za ograničen prostor? Koji uređaji ili oprema za ulazak u ograničen prostor vas sigurno štite od izlaganja opasnim materijalima prilikom radova održavanja? Kako izabrati pravu LZO?

LZO infografika

Bezbedan rad u ograničenim prostorima: infografika

Kako izabrati odgovarajuću zaštitnu opremu za radove na održavanju i inspekcije u ograničenim prostorima.

Prikaži infografiku

Zaštitna oprema za rad u ograničenom prostoru

Preuzmite naše priručnike i nađite informacije koje su vam potrebne da odaberete najbolje rešenje.

Izbor hemijskih zaštitnih odela
Dräger oprema za ograničene prostore

10 stvari koje treba da znate o hemijskim zaštitnim odelima.

Snaga u rezervoaru
Rezervoar sa hemikalijama

Čišćenje rezervoara – studija slučaja za izbor LZO.

Respiratorna zaštitna oprema

Respiratorna zaštitna oprema

Kad otrovne materije ne mogu u potpunosti da se kontrolišu, mora se koristiti respiratorna zaštitna oprema.

Dräger odelo za opasne materijale

Odela za opasne materijale

Rad sa opasnim materijalima zahteva visoke standarde telesne zaštite.

Dräger odelo za opasne materijale

Sistemi sa dovodom vazduha

Crevo za snabdevanje komprimovanim vazduhom može da obezbedi neophodan vazduh za disanje iz spoljne sredine.

Spasavanje iz ograničenog prostora – neka vaši stručnjaci budu opremljeni i uvek informisani

Zadatke spasavanja iz ograničenog prostora treba da vrše isključivo obučeni stručnjaci sa praktičnim iskustvom, kako bi se osigurala bezbednost u ograničenom prostoru za sve. Za spasavanje iz ograničenog prostora mora da postoji poseban i dobro utvrđen plan spasavanja. Tehnička oprema, kao i organizacione i personalizovane mere, ključni su za uspeh u potencijalnim situacijama evakuacije i spasavanja.

Priručnik za razne pristupe spasavanju

Razvoj specifičnog pristupa spasavanju

Evo kako možete u velikoj meri da smanjite potencijalnu opasnost – tako što ćete primeniti profesionalne pristupe spasavanju.

Preuzmi brošuru

spasavanje na ulasku u ograničen prostor

Obuka za bezbednost u ograničenom prostoru

Kada je u pitanju bezbednost na radu, ništa vas neće bolje pripremiti nego sveobuhvatni Dräger kursevi i obuke za ulazak u ograničen prostor.

Kontaktirajte nas

Obratite nam se

Dräger Tehnika d.o.o.

Danijelova 12-16

11010 Vozdovac, Belgrade

+381 11 3911 222