Dräger servis: Održavanje vaših zaštitnih uređaja - Dräger servis vam pruža redovno održavanje uređaja

Dräger servis: Održavanje vaših zaštitnih uređaja

Kontaktirajte nas

Pouzdana servisna rešenja za vaše zažtitne uređaje

Smatramo da kada je u pitanju bezbednost vaših radnika i vaših sistema, nabavka dobrih proizvoda predstavlja tek jednu komponentu. Zaštitni uređaji optimalno rade kada se pravilno koriste i redovno održavaju. Kada se obratite Dräger servisu za rešenja po pitanju održavanja vaših uređaja, oslanjate se na stručno znanje iz celog sveta koje se zasniva na preko 100 godina iskustva. Blisko ćemo sarađivati sa vama kako bismo bili sigurni da vam pružamo uslugu koja je odgovarajuća. To znači da možete da ostanete usredsređeni na svoju osnovnu delatnost – zbog toga što mi vodimo računa o svemu ostalom.

Ugovori o pružanju usluga

Ikona za TotalCare

TotalCare

Ovaj sveobuhvatni paket usluga pruža vašim uređajima redovno održavanje, a takođe obuhvata delove za popravku.

Ikona za PreventativeCare

PreventiveCare

Redovno državajte opremu tako što ćete je čuvati od habanja i produžavati joj vek trajanja. Testiranje funkcija, baždarenje uređaja, zamena delova.

Ikona za ExtendedCare

ExtendedCare

Proširite garanciju proizvođača za Dräger proizvode, u isto vreme povećavajući kontrolu troškova.

Ikona za PartnerCare

PartnerCare

Ako ste zainteresovani za PartnerCare, obratite se svom lokalnom partneru.

TotalCare

PreventativeCare

ExtendedCare

PartnerCare

Planirano održavanje prema planu proizvođača

 

 

Protokoli za testiranje u okviru preventivnog održavanja

 

 

Svi preduslovi za redovno održavanje (uklj. putovanja)

 

 

Svi resursi potrebni za održavanje

 

 

Obučeni serviseri 
(uklj. putovanja)

 

 

Svi resursi potrebni za popravke
(isklj. potrošni materijal)

 

 

Servisni izveštaj

 

 

 

Pristup tehničkoj podršci kompanije Dräger

 

 

 

 

Pristup najnovijoj tehničkoj dokumentaciji

 

Pristup zvaničnom Dräger servisnom softveru

 

Dräger serviseri vše proveru delova

Ostale usluge: ugovorene

Naš cilj je da vam olakšamo posao i da planiramo održavanje. Zbog toga nudimo čitav niz dodatnih ugovornih opcija:

•    Čišćenje i dezinfekcija

•    Test na podesnost

•    Zamena senzora

•    Usluge na daljinu

•    Ažuriranje softvera

•    Prilagođeni servisni izveštaji

•    Logistika

•    Prioritetne usluge

•    Lokalni zahtevi

Dräger serviser obavlja servisnu posetu na lokaciji

Ostale usluge: na zahtev

Iako preporučujemo ugovore zbog efikasnosti, takođe pružamo usluge popravke i održavanja na zahtev. 

•    Inspekcija, održavanje i popravka

•    Instalacija i puštanje u rad

•    Servis rezervnih delova

•    Redovno održavanje i ažuriranje softvera

•    Iznajmljivanje opreme

•    

Tu smo za vas: kontaktirajte Dräger servis

Naši serviseri: predano rade svoj posao

Tim Dräger servisa potpuno je posvećen onome što radi. Odabrali smo par zaposlenih da zavirimo u njihove živote i vidimo kako izgleda jedan njihov radni dan.

Kontaktirajte nas

Obratite nam se

Dräger Tehnika d.o.o.

Danijelova 12-16

11010 Vozdovac, Belgrade

+381 11 3911 222