Najaktuelnije teme – protivpožarne taktike - firefighting-tactics-two-men-fighting-fire-16-6-d-76352-2013.jpg

Najaktuelnije teme – protivpožarne taktike

Pitajte stručnjaka

Posebni zadaci zahtevaju posebne taktike

Od promenljivog urbanog okruženja sa složenim građevinama, preko komunikacije i spasavanja ugroženih lica u teškim uslovima, do šumskih požara: vatrogasci se suočavaju sa različitim izazovima. Saznajte više o pravilnim taktikama da ih prevaziđete.

Komunikacija

Prevazilaženje izazova komunikacije

Vaši radni zadaci će imati više izgleda za uspeh ukoliko razumete koliko jasna i koncizna komunikacija između vas i vašeg tima na to utiče.

Naša rešenja za komunikaciju na mestu požara

Dräger pruža razna rešenja komunikacije kojima se uzimaju u obzir ovi izazovi. Sistemi komunikacije obuhvataju digitalnu tehnologiju smanjenja buke. Oni se aktiviraju glasom i mogu da se integrišu u maske ili kacige ili da se nose nezavisno, što omogućava komunikaciju sa partnerima iz tima, bez upotrebe ruku. Za obaveštavanje rukovodioca potrebno je samo pritisnuti dugme da bi mogao da se koristi radio uređaj.

Draeger-FPS-COM-7000-01-D-28805-2015.png

Dräger FPS®-COM 7000

Dräger FPS®-COM 7000 omogućava komunikaciju bez upotrebe ruku za sve korisnike uređaja za respiratornu zaštitu tokom radnog zadatka. Odličan kvalitet glasa postiže se uklanjanjem ometajuće buke.

draeger-fps-com-5000-3-2-d-28795-2015.jpg

Dräger FPS®-COM 5000

Komunikaciona jedinica Dräger FPS®-COM 5000 posebno je napravljena za masku za celo lice Dräger FPS® 7000 i osigurava jasnu komunikaciju putem pojačala glasa ili radio uređaja.

hps-com-3-2-d-8549-2019.jpg

Dräger HPS®-COM

Dräger HPS®-COM je robusna komunikaciona jedinica za vatrogasne šlemove koja se lako instalira. Zahvaljujući najnovijoj tehnologiji, ima sjajne audio performanse. Možete da izaberete između dve različite baze i četiri opcije mikrofona.

com-control-550-3-2.jpg
​

Dräger C-C550

Upravljačka jedinica za taktički predajnik sa ugrađenim zvučnikom i mikrofonom. Može se priključiti na više modela prijemnika. Snažan i robustan dizajn je odobren od strane IP67 / MIL-STD-810G. 

Za radne zadatke u najtežim uslovima

Vatrogasci su testirali FPS-COM 7000 i dali svoje mišljenje o ovoj komunikacionoj jedinici.

Obezbeđenje realistične obuke kroz tehnologiju

Škotska protivpožarna i spasilačka služba vrši obuku za gašenje požara uz pomoć nove Dräger komununikacione jedinice, FPS-COM 7000. Ovaj uređaj omogućava vatrogascima jasnu i bežičnu međusobnu komunikaciju tokom incidenta. Pogledajte kakvu podršku vam može pružiti tokom incidenta i šta vatrogasci misle o njemu.

5 razloga da uzmete u obzir FPS-COM

Saznajte više o tome kako naši komunikacioni uređaji mogu da podrže vatrogasce na radnom zadatku – kada razmenjuju informacije sa kolegama vatrogascima ili prosleđuju naređenja od šefa vatrogasne službe svim vatrogascima.

Za preuzimanje:

Kratki pregled proizvoda
9_11 Preview Communication systems download.png

Dräger komunikacioni sistemi su univerzalno primenljivi. Možete povezati više od 350 vrsta radija, što vam pruža fleksibilnost u izboru proizvoda.

Naše rešenje za višestruke primene
9_11 Preview communcation on the fireground download.png

Od mesta požara do situacija sa opasnim materijama, haotični trenuci i razne prepreke mogu ometati jasno prenošenje poruke. Opremite timove prilagodljivim rešenjima, kao što je FPS-COM, za pouzdanu i bezbednu komunikaciju.

Praćenje angažovanih vatrogasaca u vatrogasnim službama – podizanje nivoa bezbednosti i efikasnosti radnog zadatka

Na koji način automatizacija može da podigne nivo bezbednosti za korisnike samostalnog aparata za disanje (SCBA)? Kako sistemi praćenja angažovanih vatrogasaca podržavaju daljinski nadzor radnog zadatka? Kakve koristi vatrogasne brigade imaju od njih posle incidenta? Saznajte više o tome u našem videu i proverite kako Dräger FireGround može da vam pomogne da upravljate aktivnostima.

Neprekidni respiratorni nadzor vatrogasaca mora se bezbedno i brzo odvijati tokom incidenta. To iziskuje dosta vremena, stvara prostor za greške i blokira radio kanale između tima i kontrolnog centra za upravljanje incidentom.  Automatizovani sistemi nadzora mogu da olakšaju zadatke i pruže pomoć vatrogasnim službama da intervenišu uz povećanu efikasnost i bezbednost.

Prednosti automatizovanih sistema nadzora za vatrogasne brigade

3_2 Preview Pic Accountability II Video D-5437-2022.jpg

Brzo i bezbedno praćenje ulaska korisnika samostalnog aparata za disanje (SCBA)

Uspostavljanje kontrolne tačke ulaska, registrovanje korisnika samostalnog aparata za disanje (SCBA) i njihovo raspoređivanje u određene timove – sve to predstavlja prve korake operacije koji oduzimaju dragoceno vreme tokom požara. Uz pomoć Dräger FireGround, korisnici samostalnog aparata za disanje (SCBA) automatski se registruju kad otvore ventile. Komandant za incident ih može razvrstati u timove uz pomoć funkcije „prevuci i pusti“ na svom tabletu. Na taj način se može brzo proveriti da li su svi na broju pa se onda mogu usmeriti na date zadatke.

Accountability-Firemen-3-2.jpg

Usredsređivanje na bitne zadatke

Tokom zadatka, komandni centar za upravljanje incidentom uvek mora da ima informacije o rezervama vazduha za disanje za sve vatrogasce na dužnosti. To se postiže tako što ove dve grupe često vode razgovor preko radija. Zahvaljujući stalnoj razmeni podataka u okviru automatizovanih sistema nadzora, takav način komunikacije više nije neophodan, kao ni ručno podnošenje izveštaja. Tim i komandni centar mogu da se usredsrede na izvršavanje zadatka, bez ikakvih ometanja.

Accountability-Alert-Updated-3-2.jpg

Bolja dostupnost u vanrednim situacijama

Pošto nema potrebe za redovnim izveštavanjem o rezervama vazduha za disanje, radio frekvencije su slobodne za informacije od ključnog značaja za dati zadatak. Automatizacija takođe obezbeđuje efikasnu razmenu informacija i uštedu vremena u vanrednim situacijama. Prijavljuje direktno komandnom centru za upravljanje incidentom kada se neki vatrogasac uopšte ne kreće. Komandni centar može da pošalje automatizovani nalog za evakuaciju svim timovima za vanredne situacije istovremeno, bez ikakvog oslanjanja na radio kanale.

3_2 Preview SCBA registration Accountabitlity II D-5438-2022.jpg

Daljinski nadzor – pregled većih ili rastućih incidenata

Kad se požar proširi, potrebno je da dođu dodatni timovi, često sa različitih kontrolnih tačaka ulaska koje se ne mogu nadgledati iz jedne tačke. Tada pregled stanja svih angažovanih vatrogasaca postaje ključan za upravljanje tim zadatkom. Dräger FireGround šalje podatke iz svih timova u jedan centar zbog daljinskog nadzora, gde god on bio.

3_2 Preview Remote Monitoring Accountability II D-5439-2022.jpg

Automatizovani protokoli za incidente za veću efikasnost u vatrogasnoj stanici

Bez obzira koliko je zadatak bio naporan, papirologija mora odmah da se popuni. Dräger FireGround vas odmenjuje u ovim zadacima: automatski beleži podatke kao što su korisnici samostalnog aparata za disanje (SCBA), trajanje njihovih operacija i sve moguće vanredne situacije za analizu incidenta. To vatrogascima daje vremena da se usredsrede na svoj posao i pripreme za sledeći zadatak.

Povezani proizvodi

FireGround_Monitoring_3_2.jpg

Dräger FireGround

pss-7000-3-2-ST-6147-2007.jpg

Dräger PSS® AirBoss

BG_ProAir_CCBA_3_2.jpg

Dräger BG ProAir

Poznavanje situacije

Tokom zadatka, nemate dovoljno vremena da tačno procenite sve promenljive činioce. Ukoliko predvodite gašenje požara, što više podataka imate, to će biti bolje vaše odluke i rezultati. Tehnologija može da unapredi vaše shvatanje situacije i da vam pomogne da ostanete bezbedni i spasite živote.

Oblasti kojih morate biti svesni

Kad je u pitanju poznavanje situacije, dobro je razdvojiti dve oblasti: sa jedne strane, celokupno mesto požara – poznavanje situacije na relaciji između raspoređenih timova i njihovog komandanta za upravljanje incidentom. A sa druge, poznavanje situacije unutar samih timova vatrogasaca.

Teaser-Card-Box-3-2-fireground.jpg

Poznavanje situacije i mesto požara

Stalna razmena podataka na mestu požara povećava efikasnost i bezbednost cele operacije: Komandant za upravljanje incidentom zna gde su timovi i koliko preostalih zaliha vazduha još imaju. A timovi su sigurniji dok rade kad znaju da njihov komandant vodi računa o njima.

Teaser-Card-Box-3-2- firefighter.jpg

Svest o situaciji i vatrogasac

Tehnička rešenja poboljšavaju spoznaju rizika i opasnosti za timove koji su tokom akcije raspoređeni. Prenosivi detektori gasa, termovizijske kamere i radio-komunikacioni sistemi pružaju informacije i upozorenja tamo gde ne možete mnogo da vidite, čujete ili osetite miris.

Teaser-Card-Box-3-2- awareness-for-the-future.jpg

Pogled u budućnost

Zamislite da možete da gledate kroz zidove i vrata. Zamislite da znate tačnu lokaciju ekipe u svakom trenutku. Takve ideje nećete morati još dugo samo da zamišljate, već bi uskoro mogle da postanu realnost.

Small-Image-Text-Box-4-3-download-poster.png

Ključni izazovi i rešenja

Postoje tehnička rešenja za mnoge zadatke prilikom gašenja požara. Preuzmite poster na kome su predstavljena rešenja i uređaji koji unapređuju vašu senzornu percepciju.

Preuzmite poster

Otkrijte opasnost i podelite informacije

Podaci mogu da poboljšaju vaše rezultate u nekoliko koraka. Na primer, prenosiva rešenja za detekciju gasa mere opasnosti i šalju upozorenja. Moderna tehnologija za komunikaciju omogućava vam da podelite informacije sa svojim timom. A sistem praćenja za samostalni aparat za disanje (SCBA) radi i jedno i drugo.

Teaser-Card-Box-3-2- portable-gas-detection.jpg

Detekcija gasa prenosivim uređajima

Teaser-Card-Box-3-2- scba-monitoring-system.jpg

Sistem monitoringa samostalnog aparata za disanje (SCBA)

Teaser-Card-Box-3-2- com-systems.jpg

Sistemi komunikacije

Požar u prirodi

wildlandfire_Website-3-2-1280-x-853px.jpg

Svake godine, dešava se na desetine hiljada šumskih požara, koji unište milione jutara zemlje i imaju negativni uticaj na lokalne zajednice. Oporavak od uništenja šuma, divljih životinja, poljoprivrednog zemljišta i kuća može trajati godinama. Još je strašnije kad dođe do gubitka života u zajednicama ili među vatrogascima koji hrabro štite te zajednice.

Šumski požari donose zdravstvene rizike onima koji ostanu u blizini i mogu, između ostalog, prouzrokovati respiratorne (astma) i kardio-vaskularne simptome. 

(Izvor: 4 posledice šumskih požara na zdravlje ljudi | Štampa nacionalnih akademija)

Wildlandfirepreview

Za razliku od požara na građevinama, opasnosti dima od požara u prirodi se obično mnogo ne razlikuju. Osim toga, nivo kiseonika u vazduhu obično ostaje na nivou koji ne zahteva dovod vazduha za disanje iz samostalnog aparata za disanje (SCBA).

Ipak, dim iz šumskih požara može da predstavlja zdravstvene rizike za one koji ostanu u njemu i zahteva odgovarajuću respiratornu zaštitu. Od ključnog značaja za produžene zadatke su mali otpor pri disanju i mala težina, kako se vatrogasci ne bi opteretili.

Da bi se zaštitili vatrogasci, pripadnici hitnih službi i stanovnici u oblasti koja je zahvaćena požarom u prirodi, Dräger nudi širok asortiman LZO i povezanih uređaja.

Naša rešenja za gašenje požara u prirodi

cbs1000

Dräger CBS 1000

Sistem za disanje u kabini Dräger CBS 1000 je kompaktno rešenje za opremanje postojećih kabina u vozilu kratkoročnom respiratornom zaštitom. Uz pomoć uskladištenog čistog vazduha za disanje, respiratorna zaštita je nezavisna od atmosferskog vazduha iz okruženja. Jednostavan je za postavljanje, korišćenje i može se koristiti tokom gašenje požara u prirodi.

Kutija sa peskom

Dräger WFS 1000

Kutija sa peskom protiv požara u prirodi Dräger WFS 1000 efikasna je alatka za teorijsku i praktičnu obuku vatrogasnih brigada. Razvijena uz pomoć stručnjaka, pruža razne scenarije za različite nivoe obuke gašenja šumskih požara i požara vegetacije, zahvaljujući softveru na kojem je zasnovana.

x-plore-5500-nsw-3-2.jpg

Dräger X-plore® 5500

Mali otpor pri disanju dok zaštitu obezbeđuje filter A1B1E1K1HgP3 pruža udobnost korisniku čak i tokom višečasovne upotrebe. 


Koristite zajedno sa kombinovanim bajonet filterom Dräger X-plore®; 

Nivo zaštite: ABEK1 HG P3 (6738817)

D-11834-2019_A1B1E1K1HgP3 R D_Website-3-2-1280-x-853px.jpg

Kombinovani bajonet filter DrägerX-plore®

Mali otpor pri disanju pruža udobnost korisniku, naročito tokom višečasovne upotrebe.


Nivo zaštite: ABEK1 HG P3 (6738817)

x-plore-3500-A1B1E1K1HgP3RDBayonetFilter-3_2.jpg

Dräger X-plore® 3500

Pruža respiratornu zaštitu zajedno sa malim otporom pri disanju za korišćenje tokom čišćenja, a takođe je pogodan za one koji žive blizu oblasti zahvaćenih požarom u prirodi. 


Koristite zajedno sa kombinovanim bajonet filterom Dräger X-plore®; 

Nivo zaštite: ABEK1 HG P3 (6738817) 

x-plore-1900-produkt-3-2.jpg

Dräger X-plore® 1900

Pogodno za čišćenje od požara, za radnike na otvorenom u kontaminiranim zonama i za one koji žive blizu oblasti zahvaćenih požarom u prirodi.

Dräger X-plore® 1900 je maska za prašinu visokog učinka za jednokratnu upotrebu za zaštitu od fine prašine i čestica.

x-pect-8500-3-2-d-6604-2011.jpg

Naočare Dräger X-pect® Goggles

Naočare Dräger X-pect® Goggles pružaju vrhunsku zaštitu za oči zbog jedinstvenog dizajna, male težine i savršenog postavljanja na dioptrijske naočare. Kompatibilne su sa maskama Dräger FFP.

draeger-37d-HPS_SafeGuard-2022-3-2.jpg

Dräger HPS® SafeGuard

Dräger HPS® SafeGuard je izuzetno lagana univerzalna kaciga za aktivnosti gašenja požara i spasavanja – pravo rešenje za sve izazove.

hps-3500-3-2-d-28816-2015.jpg

Dräger HPS® 3500

Dräger HPS® 3500 – multifunkcionalna i univerzalna kaciga koja zadovoljava različite zahteve spasilačkih timova tokom akcija pretrage i spasavanja, gašenja požara u prirodi, saobraćajnih nesreća, spasavanja na velikim visinama i u vodi, kao i pružanja bilo kakvog oblika tehničke pomoći. 

ucf-fire-vista-D-1780-2021-3-2.jpg

Dräger UCF® FireVista

Kompaktna termovizijska kamera Dräger UCF FireVista pruža odličan kvalitet slike čak i u najtežim radnim uslovima. Kamera je spremna za upotrebu i pruža najbolju moguću podršku u vatrogasnim jedinicama.

draeger-pac-6500-3-2-d-4987-2017.jpg

Dräger Pac® 6500

Robustan Dräger Pac® 6500 je vaš pouzdan partner u teškim uslovima rada. Lični uređaj za detekciju jednog gasa meri CO, H2S, SO2 ili O2 brzo i precizno.

pss-airboss-active-d-35600-2021-3-2.jpg

Dräger PSS® AirBoss

U slučaju požara u otvorenoj i urbanoj sredini, sa plamenom koji se širi po zgradama ili kolima, veoma je verovatno da će nastati dodatne opasne materije, što čini neophodnim upotrebu samostalnog aparata za disanje (SCBA).

WildlandfireInfobrochurePreview2023

Laka respiratorna zaštita za šumske požare i požare vegetacije

Pogledajte ovaj letak o našem portfoliju lake respiratorne zaštite za šumske  požare i požare vegetacije, koja vam pruža dobru zaštitu protiv čestica i gasova uz jednostavno rukovanje i nizak otpor pri disanju.

Preuzmi ovde

Wildlandfire poster 4_6.jpg

Uzroci šumskih požara (EN)

Šumski požari nemaju uvek prirodne uzroke. Zapravo, većina šumskih požara koji se dese svake godine prouzrokovani su ljudskom aktivnošću. Saznajte više o uzrocima šumskih požara na ovom infografskom posteru.

Preuzmi ovde

Specijalne strukture

Izazovi požara u promenljivom urbanom okruženju

Urbani razvoj sve više menja obim i strukturu današnjih megagradova. Grade se složenije, modernije građevine koje će, između ostalih faktora, odgovoriti na zahteve migracije stanovništva, kao i prirodnog i ekonomskog razvoja.

Ispunjavanje zahteva vezanih za promenljivo mesto požara

Dräger PSS® AirBoss

Dräger PSS® AirBoss

Dräger BG ProAir

Dräger BG ProAir

Dräger FPS®-COM 5000

Dräger FPS®-COM 5000

Koordinacija komunikacije

Povezivanje je od ključnog značaja za bezbednost i uspešnost svakog zadatka spasavanja. Kako pravilno sprovesti povezivanje na većim i složenijim lokacijama incidenta?

Stabilna linija komunikacije radio-prenosom

Vatrogasci i dim

Omogućavanje efikasne komunikacije između radnih grupa unutra i komandnog centra za upravljanje incidentom napolju. 

  • Nezavisni sistem komunikacije

Stalan protok informacija i broj raspoređenih resursa

Vatrogasci u komunikaciji

Prikupljanje i deljenje informacija o stanju između komandnog centra za upravljanje incidentom i raspoređenih timova na automatizovan način.

  • Sistemi praćenja angažovanih vatrogasaca
  • Glasovna komunikacija

Koordiniranje zadataka između i unutar raspoređenih timova

Vatrogasac na mestu požara

Obezbeđivanje jasne i neprekidne komunikacije unutar timova vatrogasaca na mestu požara.

  • Razgovor unutar tima

Obezbeđenje bolje orijentacije na lokaciji

Vatrogasac u akciji

Podrška vatrogascima u akciji po pitanju pristupnih tačaka i vizualizacije informacija o lokaciji i zgradama, kako bi se uštedelo dragoceno vreme.

  • Pametno spasavanje

Upravljanje poznavanjem situacije

Vatrogasci

To je kritičan faktor za održavanje bezbednosti operacije gašenja požara prilikom ovih visoko rizičnih, ali relativno retkih situacija.

Da li ste znali?

Kod dugotrajnijih radnih zadataka, potrebno je više vazduha za disanje. Saznajte koliko vazduha će vam biti potrebno i kojim rešenjem možete doći do njega u samo nekoliko jednostavnih koraka.

Prosečna brzina vatrogasca pod respiratornom zaštitom

Prosečna brzina vatrogasca pod respiratornom zaštitom

Što je vidljivost slabija, to je manja mogućnost da vatrogasac pristupi mestu požara. To predstavlja ozbiljan problem, naročito kada su u pitanju posebne građevine. Saznajte prosečnu brzinu za pristup požaru i udaljavanje, pod respiratornom zaštitom i uz različitu vidljivost.

Maksimalna dužina puta za evakuaciju pod različitom opremom za respiratornu zaštitu

Maksimalna dužina puta za evakuaciju pod različitom opremom za respiratornu zaštitu

Morate uzeti u obzir vidljivost i udaljenost koju vatrogasac mora da pređe da bi pristupio mestu požara i vratio se nazad. Možete iskoristiti 1/3 vazduha za disanje da biste došli na mesto požara, kako bi vam preostalo najmanje dva puta više vazduha za disanje, za odlazak sa mesta požara.

Tri proizvoda za specijalne strukture

Pronađite pravo rešenje za vašu jedinstvenu situaciju

Dräger pruža čitav niz rešenja za kratkotrajne i dugotrajne radne zadatke. Koje rešenje ćete koristiti uvek zavisi od konkretnog slučaja. Što više znate o njemu, to će vam lakše biti da donesete pravu odluku.

Poster o specijalnim strukturama

Rešenje: mogućnost lakšeg i dugotrajnijeg disanja

Respiratorna zaštitna oprema mora stalno da se razvija kako bi ispunila zahteve situacija različitih struktura. Uporedite odgovarajuća rešenja za ove jedinstvene izazove i saznajte više o drugim odlučujućim faktorima kad su u pitanju specijalne strukture.

Preuzmite poster

Spasavanje ugroženih lica

Efikasna rešenja po pitanju spasavanja i evakuacije

Prethodni katastrofalni požari, u kojima su ljudi stradali, pokazali su da jedan od glavnih uzroka ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda nije sam požar, već dim koji nastaje tokom požara. Posvećeni smo očuvanju zdravlja i bezbednosti kako vatrogasaca, tako i lica ugroženih u požaru. Saznajte više o opasnostima od dima i o tome kako da pripremite sebe i osobu koju pokušavate da spasete, kako biste i jedni i drugi mogli bezbedno da se evakuišete iz požara u kući.

Saznajte više o opasnostima od dima i o odgovarajućoj zaštiti

U severnom Kensingtonu, u zapadnom delu Londona, izbio je požar u zgradi od 24 sprata, poznatoj kao Grenfell Tower. Požar je odneo 72 žrtve, uključujući dvoje koji su preminuli kasnije u bolnici. Bez obzira što su vatrogasci uspeli da stignu do visokih spratova, jedan od osnovnih razloga za ovaj tragični ishod bio je to što stanari ove zgrade nisu mogli da izađu iz stanova zbog toksičnog dima. Branislav Lukić, preživeli u požaru Grenfell: „Bilo je veoma teško preživeti u tim uslovima. Još jedan udah i mogao bi vam biti poslednji.”

Šta čini dim tako opasnim?

Ambijentalni vazduh ispunjen dimom često još uvek sadrži dovoljno kiseonika za disanje. Ali bezbedno disanje je nemoguće u slučaju toksičnog dima. Razna toksična jedinjenja prisutna u dimu su ugljen-monoksid, cijanovodonik, fosgen, amonijak, sumpor-dioksid, vodonik-sulfid, formaldehid i akrilonitrili. Ova veoma toksična mešavina se dodatno pogoršava savremenim građevinskim materijalima i nameštajem koji sadrže sintetičke materijale. Kad jednom izbije požar, oni ispuštaju veoma opasne materije koje truju ambijentalni vazduh. Dok pokušavaju da nađu izlaz, stanari udišu ovu toksičnu mešavinu. Ugljen-monoksid je dobro poznat po tome što je smrtonosan, čak i u malim količinama. Kada PVC gori, cijanovodonik koji se ispušta može imati veoma negativne posledice i po ćelijsko disanje.

Važni simptomi trovanja gasom

Simptomi trovanja gasom zavise od toga koje gasove je lice udahnulo. Jasne posledice se neće uvek odmah manifestovati. Sledeći simptomi se smatraju znacima trovanja gasom: glavobolja, mučnina, iritacija grla, povraćanje, vrtoglavica, otežano gutanje, konfuzija, kratak dah, plava boja kože, nemir, palpitacije, napadi i nesvestica. Neki gasovi takođe mogu izazvati osećaj pečenja i bol u disajnim putevima. Ako je trovanje veoma teško, može doći i do zastoja disanja i cirkulatornog kolapsa sa fatalnim posledicama.

Kako zaštititi ugrožena lica tokom spasavanja?

Pre ulaska na mesto požara, vatrogasne službe bi trebalo da imaju spremnu odgovarajuću opremu kada počne potraga za licima u opasnosti. U nekim zemljama kao što su Nemačka i Holandija, vatrogasci često nose i uređaje za hitnu evakuaciju. Svest o propisnoj zaštiti polako se podiže i kod drugih. Jedna posledica požara u zgradi Grenfell bila je to što je vatrogasna služba u Londonu kupila kapuljače za evakuaciju iz požara. One filtriraju dim iz ambijentalnog vazduha, čime omogućavaju ljudima koji se spasavaju da bezbedno dišu.

Dodatne mere koje povećavaju mogućnost bezbedne evakuacije

U sklopu razumnih preventivnih mera, zgrade bi mogle biti opremljene uređajima za evakuaciju kako bi se omogućila bezbedna evakuacija kad god se oglasi alarm za dim ili požar. U nekim zemljama, te mere se već sprovode. U Južnoj Koreji, na primer, javne zgrade, hoteli i metro stanice, opremljeni su kapuljačama za evakuaciju iz požara, što omogućava bezbednu evakuaciju.

Prednosti spasavanja uz pomoć uređaja sa komprimovanim vazduhom

Uređaji za spasavanje sa komprimovanim vazduhom, kao što je Dräger kapuljača za spasavanje, povezuju se sa samostalnim aparatom za disanje (SCBA) vatrogasca i snabdevaju ugroženo lice vazduhom za disanje. Taj vazduh je odvojen od ambijentalnog vazduha i obezbeđuje konstantan nivo kiseonika. Međutim, mora se imati u vidu da taj uređaj koristi vazduh za disanje iz samostalnog aparata za disanje (SCBA) vatrogasca, čime se skraćuje operativno vreme. Kod kapuljače za spasavanje neophodna je, takođe, stalna fizička veza između vatrogasca i lica koje se spasava, zbog creva između kapuljače i samostalnog aparata za disanje (SCBA).

Još jedna opcija za spasavanje uz pomoć komprimovanog vazduha je paket-sistem za spasavanje Dräger Rescue Pack System RPS 3500. Ova jedinica doprema vazduh za disanje iz odvojenog izvora komprimovanog vazduha koji nije fizički povezan sa vatrogaščevim samostalnim aparatom za disanje (SCBA). Prednost ove opcije je to što ne koristi zalihe vazduha iz vatrogaščevog samostalnog aparata za disanje (SCBA) i ne ograničava njegovu slobodu kretanja. Dräger RPS 3500 može biti opremljen Dräger maskom za celo lice ili Dräger PSS kapuljačom za spasavanje.

Prednosti rešenja za evakuaciju iz požara

Rešenja za evakuaciju iz požara, kao što su Dräger PARAT kapuljače za evakuaciju, omogućavaju vatrogascu i ugroženom licu da se kreću nezavisno jedan od drugog, za razliku od Dräger PSS kapuljače za spasavanje, gde je neophodna fizička veza. Da bi sprečili bilo kakvu štetu od toksičnih gasova i supstanci, ovi uređaji imaju integrisani filter za gas i čestice, koji filtrira štetne materije iz ambijentalnog vazduha. Ovaj uređaj štiti ugroženo lice najmanje 15 minuta. Filtrirajuća kapuljača za evakuaciju ne utiče na dovod vazduha za vatrogasca, niti na operativno vreme. Ali, ona zavisi od dovoljne količine kiseonika u ambijentalnom vazduhu, što obično nije problem, zato što gde ima vatre, ima i kiseonika.

Dräger PARAT® filtrirajuće kapuljače za evakuaciju

Dräger PARAT® filtrirajuće kapuljače za evakuaciju

PARAT® filtrirajuće kapuljače za evakuaciju su izrađene u saradnji sa korisnicima, imajući u vidu najbržu moguću evakuaciju. Optimizovan rad i udobnost prilikom nošenja, čvrsto kućište i zaptiveni filter obezbeđuju zaštitu od toksičnih industrijskih i/ili požarnih gasova, isparenja i čestica u periodu od najmanje 15 minuta.

Opis proizvoda

Poster o spasavanju ugroženih lica

Pronađite najbolje rešenje za spasavanje ljudi i njihovu evakuaciju iz požara

Pregledno poređenje najvažnijih proizvoda za bezbedno i efikasno spasavanje i evakuaciju. Uz pomoć našeg korisnog postera, možete jednostavno da uporedite različite proizvode.

Preuzmite poster

DUP-Sys2020-16-6-logo.jpg

DrägerUp

Pristupite ovoj fantastičnoj interaktivnoj platformi! Tamo ćete otkriti najrazličitije izvanredne sadržaje uključujući sve naše nove proizvode u 3D digitalnom izložbenom prostoru, prezentacije, informacije koje se mogu preuzeti i još mnogo toga! Pristup platformi je potpuno besplatan, a za registraciju samo unesite adresu e-pošte. Kliknite na vezu u nastavku da biste pristupili platformi.

first-responder-safety-vehicles-with-alternative-drive-systems-illuph-dmc-107534-sr-rs-2310-1

Bezbednost timova za intervenciju

Incidenti koji uključuju vozila sa alternativnim pogonskim sistemima mogu izazvati različite fenomene. Bez obzira na vrstu pogonskog sistema, jedan od glavnih izazova je mogućnost prisustva zapaljivih ili toksičnih gasova, para i tečnosti.

Otkrijte korisne savete kako se možete efikasno zaštititi u našem infografskom prikazu kreiranom posebno za ovu situaciju.

Preuzmite infografski prikaz

Povezane teme

firefighters-in-danger-3-2-d-932-2014.jpg

Rešenja za bezbednost vatrogasnih službi

Naša vatrogasna oprema pruža funkcionalnost, povezanost, bezbednost i pogodnost, tako da uvek znate da ste pripremljeni i zaštićeni na svakom zadatku.

health-and-safety-two-firefighter-3-2-imageno.jpg

Najaktuelnije teme – zdravlje i bezbednost

Vatrogasci rizikuju svoje živote i zdravlje na više načina i to ne samo tokom požara. Izloženi su kancerogenim i drugim otrovnim materijama. Od presudnog je značaja biti svestan ovih rizika i znati kako ih izbeći.

Najaktuelnije teme vezane za protivpožarne inovacije

Dräger inovacije

Već više od 100 godina, kompaniju Dräger pokreće želja da pomaže u zaštiti i spasavanju ljudskih života. Zbog toga neprekidno poboljšavamo svoje proizvode i stremimo ka inovacijama koje doprinose još boljoj zaštiti života.

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Dräger Tehnika d.o.o.

Danijelova 12-16

11010 Vozdovac, Belgrade

+381 11 3911 222