Efterlevnad - draeger-compliance-2022-16-6.jpg

Efterlevnad

Förtroende – Transparens – Integritet – Skydd – Pålitlighet

Dräger är "Teknik för livet". Vårt löfte är: Vi respekterar människor och lagar i alla länder, behandlar andra ärligt och följer högsta möjliga standarder för integritet och yrkesskicklighet. Vårt främsta mål är att göra allt vi kan för att förhindra risker som kan äventyra det förtroende våra kunder, intressenter, företagspartner och allmänheten har för oss. Det är bara om vi (våra anställda, men även företagspartner) följer vår egen uppförandekod som våra produkter och tjänster lever upp till detta löfte.

System för efterlevnadshantering

Efterlevnad handlar om så mycket mer än att bara följa reglerna. Efterlevnad är grunden för allt vi gör. Vårt system för efterlevnadshantering (CMS) för antikorruption, konkurrenslagar, förebyggande av bedrägeri och handläggande av möjliga intressekonflikter utgörs av tre delar.

✋ Förebyggande

t.ex. hantering av efterlevnadsrisker, vår uppförandekod, utbildning av personal och rådgivning.  

🕵 Upptäckt

t.ex. kommunikationskanaler som Dräger Integrity Channel, som gör det enklare att anonymt och säkert rapportera överträdelser.

👉 Svarsåtgärd

t.ex. interna undersökningar av eventuell överträdelse, följt av tydliga konsekvenser. Objektivt, rättvist och transparent.

Vi förkroppsligar efterlevnad.

Efterlevnad är en väsentlig del av vår företagskultur, som vår ledning, våra chefer och våra anställda lever i enlighet med. Vi är väl medvetna om vårt ansvar och agerar därefter. Det är vår skyldighet att göra det rätta, oavsett om det sker bakom stängda dörrar eller i offentligheten.

Efterlevnad - corporate-compliance-inken-3-2.jpg
Inken Brand, chef för Corporate Compliance Office i Lübeck, Tyskland:

Efterlevnad går hand i hand med att agera transparent och konsekvent, något som ofta kräver mod. Långsiktigt tänkande som sträcker sig över flera generationer är ett utmärkande drag för familjeägda företag som vårt. Denna typ av tänkande är också en värdefull "allierad" som hjälper oss att arbeta i enlighet med gällande regler och i linje med våra värderingar. Det är en stark drivkraft för mig. Vår ledstjärna, "Teknik för livet", binder oss alla samman, oavsett på vilken avdelning eller i vilket land vi arbetar.

Efterlevnad - corporate-compliance-olga-3-2.jpg
Olga Maletz, regional efterlevnadschef för regionen Afrika, Asien och Australien:

För mig innebär efterlevnad att vara en partner till mina kollegor när det gäller frågor och ämnen som rör efterlevnad. Partnerskapet bygger på en anda av förtroende, stöd och en förståelse för att efterlevnad är allas ansvar, oavsett vilken befattning man har eller i vilket land man arbetar. Vi bidrar alla till efterlevnad och är del av dess framgång.

Efterlevnad - corporate-compliance-alan-3-2.jpg
Alan Hernandez, chef för juridik, efterlevnad och dataskydd i Mexiko:

Enligt min uppfattning handlar efterlevnad om integritet. Man kan tolka integritet som ärlighet, respekt för andra, korrekt uppförande, ansvar, känslokontroll, självrespekt, lojalitet, disciplin, konsekvens och rättvist agerande. En person med integritet är en person du kan lita på.

Efterlevnad - corporate-compliance-sumiti-3-2.jpg
Sumiti Multani, regional efterlevnadsexpert för regionen Afrika, Asien och Australien:

När efterlevnad diskuteras, är skydd det som sticker ut mest för mig. Detta skydd tar sig tre olika uttryck – att skydda Drägers varumärke, skydda våra medarbetare och skydda våra kunder. Förebyggande åtgärder och tidig upptäckt är viktigt. Att skydda våra intressenters intressen och Drägers varumärke är vår högsta prioritet, och det är därför efterlevnadsteamet finns här. Skydd innebär också att vi använder våra resurser på ett klokt sätt för att skydda våra intressenters intressen. Detta hjälper oss att förtjäna och behålla människors förtroende för vårt företag och vår integritet, vilket är av högsta vikt.

Efterlevnad - corporate-compliance-ildiko-3-2.jpg
Ildiko Szabados, ekonomichef och efterlevnadsansvarig i Ungern:

För mig innebär efterlevnad förtroende, som bygger på mina värderingar. Förtroende har en viktig roll att fylla i alla delar av våra liv. Det är också avgörande för att skapa och upprätthålla goda kundrelationer. När vi följer reglerna bygger det upp ett förtroende runt omkring oss. Vikten av förtroende går inte att överskatta.

Efterlevnad - corporate-compliance-carolina-3-2.jpg
Carolina Siniscalchi, chef för juridik, efterlevnad, dataskydd och reglering i Brasilien:

För mig innebär efterlevnad att göra det rätta, även när ingen ser på. Det var därför jag valde ordet "integritet".

Efterlevnad - corporate-compliance-chayakot-3-2.jpg
Chayakot Sirigul, chef för kvalitet och regleringsfrågor, efterlevnadsansvarig, kontoret för dataintegritet i Thailand:

För mig innebär efterlevnad att först och främst göra det rätta. Det skapar förtroende. Och det är därför efterlevnad för mig är synonymt med pålitlighet.

Efterlevnad - draegerheft-409-story-interview-DSC9200-3-2-2021.jpg
Stefan Dräger, ordförande för ledningsgruppen

Att inte ignorera problemet, utan ta itu med och lösa det. Det är vad vi strävar efter.

Säkra och tillförlitliga kommunikationskanaler

Det är mycket viktigt för oss att vara öppna med hur vi hanterar tillkortakommanden och misstag. Det är det enda sättet för oss att vidta rätt åtgärder och sätta vårt företags processer på prov. Effektiv efterlevnad kräver säkra och tillförlitliga kommunikationskanaler – för anställda och affärspartners, men även för alla intressenter. Oavsett hur bra efterlevnadspolicyn är fungerar den bara om alla är medvetna om sitt eget ansvar för att agera med integritet.  

Medarbetare kan ställa sina frågor till chefer och de team som ansvarar för att övervaka efterlevnaden, till exempel Corporate Compliance Office och andra kontakter i vårt efterlevnadsnätverk. Detsamma gäller om någon av oss upptäcker en svag punkt eller en situation som skulle kunna leda till olagligt beteende.

Rapportera problem

Dräger Integrity Channel

Vi är medvetna om att det kan uppstå situationer där en direkt och öppen dialog kanske inte är en framkomlig väg, eller där en person föredrar att vara anonym. I sådana fall erbjuder Dräger Integrity Channel en möjlighet att rapportera eventuella överträdelser – anonymt eller med namn. Dräger Integrity Channel är en webbaserad rapporteringskanal som är tillgänglig dygnet runt världen över. Den gör det möjligt att rapportera eventuella överträdelser av Drägers uppförandekod, interna riktlinjer eller tillämpliga lagar, eller för någon att söka råd om vad man ska göra.

Dräger Integrity Channel

Kontakta Corporate Compliance Office via e-post

Önskar du kontakta vårt Corporate Compliance Office? Du kan ställa frågor och dela med dig av dina bekymmer direkt till oss. Skicka e-post till oss på: compliance(at)draeger.com.

Kontaktpunkt för Drägers medarbetare

Om du som anställd på Dräger har frågor om ett möjligt brott mot efterlevnaden rekommenderar vi att du i första hand kontaktar din närmaste chef. Om det inte är ett möjligt alternativ i din situation, är du alltid välkommen att rapportera problemet via någon av våra rapporteringskanaler.

Höj din röst! Vi bryr oss.

corporate-integrity-poster-1-3-2

Ansvar kräver karaktär.

Det är inte alltid lätt att prata om möjliga misstag och brister, men det är något vi måste övervinna. Fatta mod att ta itu med potentiella överträdelser av Drägers affärs- och uppföranderegler eller av tillämplig lag. Detta är en del av ditt ansvar att agera med integritet. Prata om det med din chef eller efterlevnadschef. Alternativt kan du använda Dräger Integrity Channel. Du har tillgång till den var du än befinner dig (anonymt, om du så föredrar).

corporate-integrity-poster-2-EN-3-2

Observera. Ifrågasätt. Höj din röst.

Du vet bättre än någon annan vad som pågår i din arbetsmiljö. Det är av den anledningen Dräger behöver dig. Bara för att något "alltid har gjorts på det sättet" betyder det inte att det fortfarande är rätt sätt. Är det något som eventuellt bryter mot Drägers principer för verksamhet och uppförande, eller bryter mot tillämplig lag? Om du observerar något ska du prata med din chef eller efterlevnadschef. Alternativt kan du använda Dräger Integrity Channel. Du har tillgång till den var du än befinner dig (anonymt, om du så föredrar).

corporate-integrity-poster-3-EN-3-2

Det är aldrig för sent.

Det är upp till dig. Oavsett hur allvarlig en situation kan te sig för dig, ska du rapportera alla misstänkta överträdelser av Drägers affärs- och uppföranderegler eller av tillämplig lag. På så sätt kan du hjälpa till att upptäcka potentiella hot mot Drägers rykte och välbefinnande, så att de kanske kan stoppas innan skadan är skedd. Om du misstänker överträdelser ska du gå direkt till din chef eller efterlevnadschef. Alternativt kan du använda Dräger Integrity Channel. Du har tillgång till den var du än befinner dig (anonymt, om du så föredrar). 

corporate-integrity-poster-4-EN-3-2

Alltid tillgänglig, överallt.

Dräger gör åtagandet att lära sig av sina misstag eftersom detta också är en del av korrekt efterlevnad. Dräger erbjuder säkra och tillförlitliga rapporteringsalternativ för att dina anmälningar ska hamna på rätt plats. Om du upptäcker möjliga överträdelser av Drägers affärs- och uppförandeprinciper eller av tillämplig lag kan du alltid vända dig till din chef eller kontaktperson på Dräger. Oavsett om du är anställd på Dräger, kund, försäljningskanalspartner eller leverantör kan du anmäla misstänkta aktiviteter dygnet runt på Dräger Integrity Channel, den webbaserade rapporteringskanalen. Oavsett var du befinner dig har du tillgång till en säker brevlåda och kan kommunicera med efterlevnadsexperterna, antingen anonymt eller med ditt namn. 

corporate-integrity-poster-5-EN-3-2

Ett verkligt alternativ.

Om du misstänker överträdelse finns vi här för att hjälpa dig. Om du upptäcker möjliga överträdelser av Drägers affärs- och uppföranderegler eller av tillämplig lag, ber vi dig att kontakta oss. Välj det sätt som passar dig bäst. Först och främst vill Dräger göra det möjligt för dig att tala öppet med din chef eller Drägers kontaktperson. Om du anser att ett sådant samtal vore olämpligt kan du använda vår webbaserade rapporteringskanal, Dräger Integrity Channel. Detta alternativ är öppet för alla dygnet runt, oavsett om du är anställd på Dräger, kund, försäljningskanalpartner eller leverantör. Oavsett var du befinner dig har du tillgång till en säker brevlåda och kan kommunicera med efterlevnadsexperterna, antingen anonymt eller med ditt namn.  

Frågor och svar

1. Hur anmäler jag en möjlig efterlevnadsöverträdelse? Vilka rapporteringskanaler finns tillgängliga?

Välj den rapporteringskanal du föredrar, oavsett din relation till Dräger. Om du som anställd på Dräger har frågor om ett möjligt brott mot efterlevnaden rekommenderar vi att du först kontaktar din närmaste chef eller efterlevnadschef.

2. Vilka efterlevnadsproblem kan jag rapportera?

Du kan lämna information om möjliga överträdelser av Drägers uppförandekod, interna riktlinjer eller tillämpliga lagar.

3. Kan jag framföra mina frågor till Efterlevnad?

Du är välkommen att be om råd om du är osäker på en situation, eftersom detta kommer att bidra till att skydda Dräger och dess medarbetare, och förhindra eller minimera felaktigheter, inkonsekvenser eller överträdelser. Om du har frågor kan du skicka dem till compliance(at)draeger.com.

4. Vilken information ska jag tillhandahålla när jag rapporterar ett möjligt efterlevnadsproblem?

Ju mer information du ger oss, desto bättre kan vi agera och följa upp. De fem frågorna nedan är en bra utgångspunkt (särskilt vid rapportering av överträdelser eller misstänkta incidenter): Vem? Vad? När? Hur kommer det sig? Var? Tveka inte att kontakta oss även om du inte har alla uppgifter.

5. Hur går det till att lämna en rapport till Dräger Integrity Channel?

Tillvägagångssättet beskrivs i detalj på webbplatsen för Dräger Integrity Channel under Frågor och svar nr. 4: Dräger Integrity Channel

6. Jag vill vara anonym men ändå få återkoppling på den rapport jag skickar in. Går det?

Använd Dräger Integrity Channel och skapa en skyddad elektronisk brevlåda när du har skickat din anmälan. På så vis kan den ansvariga granskaren ge dig återkoppling och ställa eventuella följdfrågor som kan uppstå under handläggningen av situationen.

7. Varför ska jag skapa en brevlåda för en anonym anmälan och hur går jag till väga?

Vi vill gärna hålla kontakt med dig för eventuella frågor som kan hjälpa oss att klargöra det ärende som du har rapporterat. Om du vill vara anonym gör en skyddad brevlåda att kommunikationen blir säker. Vi är övertygade om att detta även ligger i ditt intresse, och vi rekommenderar att du använder brevlådan. Om vi saknar information kan vi inte behandla din anmälan eftersom vi inte kan komma i kontakt med dig för att ställa ytterligare frågor. 

Skapa din egen skyddade elektroniska brevlåda när du har skickat in all information för rapportering. Om du redan har en skyddad elektronisk brevlåda når du den via knappen "Logga in". För att logga in måste du först besvara din säkerhetsfråga. 

Så länge du inte anger några uppgifter som kan avslöja din identitet skyddar BKMS®-systemet din anonymitet i Integrity Channel. BKMS®-systemet är en internetbaserad rapporteringskanal som har testats och används av många stora företag och organisationer samt brottsbekämpande myndigheter, och följer de striktaste säkerhetsstandarderna. Detta gör det omöjligt att spåra anmälarens identitet eller ursprunget till den anonyma anmälan. Mer information om hur BKMS®-systemet fungerar finns på: https://www.business-keeper.com/en/

8. Jag är rädd för att jag kommer att utsättas för repressalier eller straff till följd av att jag gör en anmälan. Hur skyddas jag mot detta?

Varje anmälan behandlas strikt konfidentiellt. Dessutom accepterar vi inga repressalier mot personer som på ett ansvarsfullt sätt och i god tro anmäler eventuella överträdelser till oss. När vi granskar en anmälan ser vi även till att skydda den eller de berörda personernas legitima intressen.

"I god tro" innebär att anmälaren anser att beskrivningen av situationen är sann eller mycket sannolik, oavsett om misstankarna senare bekräftas eller ej. Det är strängt förbjudet att använda Dräger Integrity Channel för att medvetet lämna falska eller ärekränkande tips eller information.

9. Vem hanterar meddelanden som jag skickar till compliance(at)draeger.com eller via Dräger Integrity Channel?

Den efterlevnadschef som ansvarar för Corporate Compliance Office (CCO) i Tyskland granskar din anmälan för att förstå situationen och bedöma dess relevans. Om din anmälan gäller ett ärende som ligger bortom befogenheterna för CCO i Tyskland eller regionernas efterlevnadsansvariga, vidarebefordrar CCO anmälan till rätt avdelning (till exempel HR eller exportavdelningen).

Om din anmälan avser en fråga som endast är relevant på lokal nivå behandlas den lokalt eller av ansvariga regionala experter, så länge som detta bedöms vara den lämpligaste åtgärden. Det kan vara lämpligt att CCO behandlar ärendet, till exempel vid en möjlig intressekonflikt.

CCO behandlar meddelandet direkt när det gäller en anmälan som rör de tyska Dräger-bolagen och anmälningar som klassificeras som koncernrelevanta enligt interna standarder.

Om du skickar in din anmälan via Dräger Integrity Channel kommer den att behandlas av vårt expertteam. Bara en medlem av expertteamet kommer att kontakta dig via Integrity Channel. I fall där det blir nödvändigt att vidarebefordra din anmälan för vidare behandling (se ovan) sker detta, om möjligt, i samråd med dig. Om detta inte är möjligt kommer anmälan att vidarebefordras så långt det är tillåtet och naturligtvis under förutsättning att all information som rör din identitet behandlas strikt konfidentiellt. 

Våra principer

menschenrechte-3-2-IMG_4608n_sibirienlinie.jpg

Vår uppförandekod

I vår uppförandekod (Principer för verksamhet och uppförande) beskriver vi våra värderingar och ansvarsområden som sociala aktörer och affärspartners samt våra värderingar och ansvarsområden på arbetsplatsen. Alla på Dräger – från medarbetare till chef och styrelsemedlem – måste känna till vår uppförandekod (Principer för verksamhet och uppförande) och låta sina handlingar styras av den så att de kan fatta lämpliga beslut

D-6568-2021_Website-3-2-780-x-520px.jpg

Vår uppförandekod för affärspartners

Det är väldigt viktigt för oss att vi och våra affärspartners delar samma principer och värderingar samt agerar utifrån dessa. I vår uppförandekod för affärspartners beskriver vi vad vi förväntar oss av våra affärspartners.

compliance-3-2-D-23262-2017

Principförklaring om respekt för de mänskliga rättigheterna

Vår "Principförklaring om respekt för mänskliga rättigheter" förklarar våra förväntningar på anställda och affärspartners. Vi vill inte bara formulera våra värderingar, utan också se till att de implementeras i vårt dagliga arbete. Vi beskriver hur vi identifierar risker och vilka åtgärder vi vidtar för att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter i första hand.

Mer information

nachhaltigkeit-3-2-D-11012-2009.jpg

Vår vision för hållbar utveckling

För oss innebär vår vägledande princip "Teknik för livet" att vi lever upp till vårt ansvar. Våra produkter bidrar på många sätt positivt till människor och miljö, och genom våra system och processer säkerställer vi att vi sparar resurser och minimerar de eventuella negativa effekterna av vår affärsverksamhet. På Dräger anser vi att hållbar utveckling är en förutsättning för vårt företags framgång.

draeger-corporate-company-profile-3-2

Företagsprofil

Dräger tillverkar produkter för medicin- och säkerhetsteknik. Våra produkter och tjänster hjälper till att skydda och rädda liv på sjukhus, inom räddningstjänsten, i myndigheter och i industrier runt om i världen.

unternehmensgeschichte-3-2-FOTO-1_6_ak-1

Företagshistoria

Varje liv är unikt. Att skydda, ge stöd till och rädda liv är hjärtat i vår Dräger-historia. Johann Heinrich Dräger skrev det första kapitlet till denna historia 1889. Vi fortsätter att vägledas av idén att göra om teknik till “teknik för livet”.

Kontakta Dräger

Envelope

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55

23558 Lübeck, Tyskland

+49 451 882 0

Här för dig dygnet runt.