Efterlevnad - Efterlevnad

Efterlevnad

Kontakt

Här på Dräger fokuserar vi på Teknik för livet. Detta är dock bara trovärdigt om ledningen, alla anställda och affärspartners i alla länder där vi är verksamma följer lagarna. Men det är inte allt: Våra produkter kan bara hålla vad de lovar om vi alla och våra affärspartners också lever ut vår uppförandekod och upprätthåller högsta standard när det gäller integritet och professionalism.

Stefan Dräger, styrelseordförande

”Mina styrelsekollegor och jag skulle vilja vara förebilder för hur man kan förstå efterlevnad som ett pågående, kontinuerlig ansvar. Det är viktigt att vi interagerar med våra kunder, kollegor, leverantörer och säljpartner med högsta grad av professionalism och tillförlitlighet – hela tiden. Var och en av oss är ansvarig för att bevara och förbättra Drägers rykte runt om i världen. Vi förväntar oss att våra anställda och affärspartners ska agera med absolut integritet och respektera medborgarna och lagarna i alla länder där vi verkar, och att alla känner att Dräger står för kvalitet och värde i det förflutna, idag och i framtiden.”

Stefan Dräger, styrelseordförande

Efterlevnadskontroll

Dräger har infört ett system för hantering av efterlevnad som fortlöpande utvecklas. De interna efterlevnadsstrukturerna baseras på de gemensamma standarderna för system för hantering av efterlevnad – bl.a. på de tre pelarna "förebyggande", "upptäcka" och "respons". De är allas ansvar, ledningen och de anställda. Syftet med vårt system för hantering av efterlevnad är att snabbt identifiera risker relaterade till korruption, antitrustlagstiftning, kommersiell straffrätt (bedrägeri) och situationer relaterad till olämplig hantering av eventuella intressekonflikter och att hantera dem snabbt. Vi vill stödja Drägers anställda över hela världen i denna sträven under deras dagliga arbete.

Mer information om vårt system för hantering av efterlevnad finns i båda Hållbarhetsrapport och Rapport. Andra efterlevnadsfrågor som tull- och exportkontroller, skatter, förebyggande av penningtvätt eller dataskydd hanteras av andra koncernfunktioner.

Säg ifrån! Vi bryr oss. Här på Dräger är en sak viktig för oss i detta avseende: Att hantera svagheter och misstag öppet gör det möjligt för oss att tidigt identifiera var vi kan vidta lämpliga steg och var vi kan behöva sätta interna företagsprocesser på prov.

"Vi ser inte bort - vi är fast beslutna att ta itu med problem och hitta lösningar!" Så här uttrycker Stefan Dräger det. Hjälp oss att identifiera eventuella skador på Drägers rykte och tillgångar tidigt och förhindra dem med ditt tips.

Vi behandlar alla ledtrådar konfidentiellt. Dessutom tolererar vi inte några repressalier mot visselblåsare som rapporterar potentiella överträdelser till oss på ett ansvarsfullt sätt och i god tro. När vi undersöker ett tips skyddar vi också intressena hos dem som berörs av det.

Våra principer för verksamhet och uppförande

Tips och råd

Säkra och pålitliga kommunikationskanaler för anställda och affärspartners, liksom för alla andra intressenter, är avgörande för effektiv efterlevnad. Alla måste vara medvetna om sitt individuella ansvar för att agera med integritet för att även det bästa efterlevnadssystemet ska fungera.

Våra principer för verksamhet och uppförande

I vår uppförandekod beskriver vi våra värderingar och ansvarsområden som sociala aktörer och affärspartners samt våra värderingar och ansvarsområden på arbetsplatsen. I våra manualer för medarbetare och chefer har vi definierat dessa värden i form av en uppförandekod. Alla på Dräger – från medarbetare till chefer till styrelseledamöter – måste känna till vår uppförandekod och använda den som grund för sina handlingar och beslutsfattande.


Läs mer

Vår kultur med att säga ifrån

Vår affischkampanj på temat ”Säga ifrån-kultur” och ”Rapportera tips på Dräger” - ladda gärna ner våra affischer. 

integrity-plakat-1-en.png

Att berätta om möjliga misstag och svagheter är inte alltid lätt och tar mycket energi. Ha modet att påpeka möjliga överträdelser av Drägers principer för verksamhet och uppförande eller tillämpliga lagar.

integrity-plakat-2-en.png

Din miljö är det bästa stället att ta reda på vad som verkligen händer. Det är just därför Dräger behöver dig. Bara för att det alltid har gjorts på det sättet betyder inte att det fortfarande är rätt sätt idag.

integrity-plakat-3-en.png

Det är i dina händer! Det spelar ingen roll hur rörig en situation redan kan verka för dig. Rapportera eventuella överträdelser av Drägers principer för verksamhet och uppförande eller av tillämpliga lagar.

integrity-plakat-4-en.png

Dräger vill lära av sina misstag. Eftersom det också är en del av god efterlevnad. För att säkerställa att din information kommer till rätt plats erbjuder Dräger säkra och tillförlitliga rapporteringsalternativ.

integrity-plakat-5-en.png

Vi lämnar dig inte ensam med dina bekymmer. Om du blir medveten om möjliga överträdelser av Drägers principer för verksamhet och uppförande eller av tillämpliga lagar, vänligen informera oss. För att göra detta, välj det sätt som passar dig bäst.

Drägers integritetskanal

Drägers integritetkanal är ett webbaserat system för visselblåsning och är tillgängligt för Drägers anställda, våra affärspartners och alla andra personer 24 timmar om dygnet, oavsett var de råkar vara. Den kan användas för att ge tips om potentiella överträdelser av Drägers principer för verksamhet och uppförande, interna riktlinjer för företaget eller tillämpliga lagar, eller för att få råd om sådana frågor.

För att göra det omöjligt att spåra försök att få tillgång till avslöjande-systemet, hittar du inte en klickbar länk till sidan just nu, utan bara webbadressen.

https://www.bkms-system.net/DRAEGER

Kopiera den här länken helt till din webbläsares adressfält.

På hemsidan hittar du information om hur vi hanterar mottagna tips.

För mer information om den grundläggande principen och funktionen för visselblåsar-systemet, besök hemsidan för Business Keeper GmbH, Tyskland.

Vi vill skapa personlig kontakt.

Som Dräger-anställda ska din första kontaktpunkt alltid vara din handledare.

Som Dräger-kund, säljpartner, leverantör eller annan intressent, kan du kontakta din respektive Dräger-representant. Vad ska du göra om du inte har någon direktkontakt på Dräger: Du kan också dela dina frågor och problem direkt med företagets efterlevnadskontor. Skicka e-post till: compliance@draeger.com.

Vi är medvetna om att det kan finnas situationer där direkt, öppen dialog verkar olämplig eller om du i allmänhet vill vara anonym. I sådana fall erbjuder Drägers integritetskanal dig ett annat sätt att rapportera eventuella överträdelser av efterlevnad - antingen anonymt eller med namn.

Övriga ämnen

Hållbarhet hos Dräger

Hållbarhet

Kontakta Dräger

Kuvert

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tyskland

+49 451 882 0

Vi är där för dig 24/7.