Företagskultur - Företagskultur

Företagskultur

Vår vision

Dräger är teknik för livet. Med vår passion, vår kunskap och vår erfarenhet ansvarar vi varje dag för att göra livet lite bättre: med utmärkt teknik som pekar mot framtiden, och som till hundra procent är till för livet. För människor världen över som förlitar sig på vår teknik, för vår miljö och för vår gemensamma framtid.

”Vårt arbete har en djup betydelse: Vi är fast beslutna att omvandla teknik till teknik för livet. Detta mål uppmuntrar oss att producera arbete av högsta kvalitet. Det är något att vara stolt över.”

Stefan Dräger

Våra styrkor:

Vi bygger på våra styrkor. De är vår fasta grund.

staerke-kundennaehe-3-2-D-6378-2021.jpg

Närhet till kunden

Vårt företags framgång är resultatet av nära samarbete och kontinuerlig dialog med våra kunder. Vårt världsomspännande nätverk utgör grunden för det goda utbytet mellan kunder och medarbetare. För oss är det lika viktigt att lyssna och förstå som att handla och utveckla. Eftersom vi känner till våra kunders behov och krav kan vi möta dem på ett bra sätt.

staerke-mitarbeiter-3-2-D-6376-2021.jpg

Medarbetarna

Anställda är drägers livskraft. Deras fackkunskaper, engagemang, uppfinningsrikedom och kundorientering präglar Drägers framgångshistoria. Ömsesidig respekt samt öppen och ärlig kommunikation är några av grunderna i vårt företag.  Vi respekterar och uppskattar våra medarbetare som individer. En gemensam kultur sporrar oss till mångfald i globala nätverk.

staerke-innovation-3-2-D-6379-2021.jpg

Innovation

Gång på gång visar vi vår öppenhet för det som är nytt och annorlunda. Vi kombinerar ny teknisk utveckling och möjligheter med en djup kunskap om våra kunders behov. Vår kunskap om vad som är möjligt och nödvändigt i framtiden öppnar helt nya perspektiv för våra kunder. På så sätt gör vi våra kunder ännu mer framgångsrika i sin vardag, ständigt sätter standarder för framtiden och formar våra marknader.

staerke-qualitaet-3-2-D-6377-2021.jpg

Kvalitet

Våra produkter måste alltid vara pålitliga. Människor anförtror oss det mest värdefulla de har: sina liv. Våra produkter uppfyller inte bara de rättsliga kraven – de överträffar dem – kvalitet från Dräger. Denna kvalitet visas framför allt när det gäller tillförlitlighet, lång livslängd och funktion - allt skräddarsytt för användaren. Vårt världsomspännande servicenätverk säkerställer många års daglig användning. Kvaliteten återspeglas också i våra medarbetares kompetens och fokus.

Ett familjeföretag

”Lever Schaden as Schimp” - bättre förlust än skam - är den vägledande principen som formulerades på lågtyska av mamman till vårt företags grundare. Den är vägledande för företaget till denna dag och sammanfattar träffande Drägers hållbarhetsinriktade strategi: vi förlorar hellre pengar än riskerar företagets goda rykte och det förtroende som människor har för det. Det är fortfarande vår vägledande princip och vårt engagemang, särskilt i våra kontakter med kunde, för vilka vi vill vara förstahandsvalet. Vi tar alla ansvar varje dag: för kvaliteten på våra produkter som skyddar, stöder och räddar liv. För vår miljö, så att kommande generationer ska kunna leva bra. För våra anställda, som vi stöder och vars säkerhet vi garanterar, precis som våra kunders. Och för samhället, som vi vill tjäna.

”För mig är Dräger ett företag i vars ådror vårt livsblod flyter. Som ett familjeföretag har vi framför allt ett mål: ett framgångsrikt och lång liv. För mig betyder det att jag en dag, vid rätt tid, skulle vilja ge företaget vidare till mina efterträdare i ännu bättre skick. ”Vi gör allt med passion – och vi gör det för att rädda liv!”

Stefan Dräger

Vårt sociala engagemang över hela världen

Vårt sociala engagemang bidrar till ökad säkerhet och hälsa runt om i världen. Vi skulle vilja göra livet lite bättre varje dag - nämligen bortom vår teknik. Det är därför vi engagerar oss i olika ändamål, till vilka vi ger donationer i form av pengar och naturaförmåner. Dräger är engagerat i sociala projekt och aktiviteter runt om i världen. Våra medicinska och säkerhetsprodukter ger oss möjlighet att hjälpa människor i nöd, minska lidandet och underlätta räddningspersonalens jobb. Dräger stöder främst projekt med fokus på utbildning och sociala ändamål. Vi tillhandahåller också humanitär hjälp till krisområden och hjälper våra anställda att själva engagera sig i sociala syften. Vi lägger särskilt vikt vid hållbarhet. Helst är projekten kopplade till vår affärsverksamhet och vår vägledande filosofi ”Teknik för livet”.

Företagskultur - Socialt engagemang för projektet Future for Bisso
Företagskultur - Doc Ensslen

Mer från Dräger

Våra principer för verksamhet och uppförande - handskakning

Våra principer för verksamhet och uppförande

Principerna för verksamhet och uppförande utgör grunden för vårt dagliga uppförande.

Kontakta Dräger

Kuvert

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tyskland

+49 451 882 0

Vi är där för dig 24/7.