Företagshistoria - Drägers företagshistoria

Företagshistoria

Teknik för livet sedan 1889: vår företagshistoria

Varje liv är unikt. Att skydda, ge stöd till och rädda liv är hjärtat i vår Dräger-historia. Johann Heinrich Dräger skrev det första kapitlet till denna historia 1889. Vi fortsätter att vägledas av idén att göra om teknik till “teknik för livet”.

Berättelser som formar vårt företag

Företagshistoria - Lubeca-ventilen

Johann Heinrich Dräger var missnöjd med de befintliga systemen för öltappar: Flödet av ölet var ojämnt och utrustningen fungerade sällan. Johann Heinrich Dräger, som var utbildad till urmakare antog utmaningen för sin uppfinningsrikedom. Efter att ha funderat över tekniken, utvecklade han till slut den första pålitliga reduceringsventilen för kolsyra 1889 – Lubeca-ventilen. Han valde att inte sälja sin uppfinning utan istället producera ventilen själv.

Företagshistoria - Historisk anestesiapparat

I början av 1900-talet medförde användningen av anestesimedel stora risker. Ofta dog patienter på grund av en oprecis dosering av gaserna. Johann Heinrich Dräger och professor Dr. Otto Roth använde allt sitt kunnande för att utveckla ny anestesiutrustning som syftade till att äntligen kunna kontrollera bedövningen.“Roth-Dräger” blev en banbrytande uppfinning som gjorde vårt företag till en expert inom anestesiområdet. Detta var uppkomsten till vårt varumärke.

Företagshistoria - De första Draegermen

1906: Gruvolyckan i Courrières som krävde över 1 000 liv, gjorde ett stort intryck på Bernhard Dräger. Han reste till Frankrike för att se de underjordiska arbetsförhållandena med egna ögon. Hans syfte vara att göra andningsapparater säkrare och förbättra deras prestanda i praktiken. De nya apparaterna skulle snart visa sig vara mycket effektiva vid gruvolyckor i Europa och USA. Det är inte förvånande att räddningsarbetare fortfarande kallas ”Draegermen” i den nordamerikanska gruvindustrin. 

Företagshistoria - Drägers pulmotor

Under en resa i England fick Johann Heinrich Dräger höra av gruvarbetare från Newcastle att de var i akut behov av en enhet som kunde återuppliva arbetare som förlorat medvetandet i gruvorna. I London bevittnade han kort därefter ett drunkningstillbud där en ung man drogs upp ur floden Thames och återupplivades. Då fick han en revolutionerande idé: Människor som förlorat medvetandet på grund av syrebrist måste omedelbart ventileras med hjälp av en maskin som kan rädda deras liv. Hemma i Lübeck igen började Johann Heinrich Dräger utveckla Pulmotor, världens första massproducerade nödventilator.

Det som har gjort Dräger unikt i över 130 år.

Vår grundares uppfinningsrika anda, som gjorde det möjligt att kontrollera anestesi när han tillverkade Lubeca-ventilen 1889. Våra anställda, som arbetar varje dag för att göra teknik till Teknik för livet. Gruvaräddningsarbetarna i Kanada och Nordamerika som stolt har kallat sig Draegermen i över 100 år. Våra kunder som vi bryr oss om över hela världen.

Vårt ursprung - 1889 Johann Heinrich Drägers uppfinningsrika anda fick honom att pyssla och förfina tills han 1889 höll den första reduceringsventilen för koldioxid i sina händer. Hans son Bernhard upptäckte slutligen en tillämpning för denna teknik i medicin och räddningssituationer. Principen om tryckminimering gjorde det möjligt att kontrollera narkosmedel, något som markerade en milstolpe i narkosens historia.

De hjälpte Stålmannen i en av hans första serier och är nedsänkta till över 1000 meters djup. Vi pratar om Drägermen, som gruvaräddare var stolt kallade i USA och Kanada. Ordet har till och med kommit in i ordboken. Vi måste gå tillbaka 100 år för att hitta orsaken: det var då Dräger uppfann det första tillförlitliga andningsskyddet med sluten krets för gruvräddningsgrupper. Fram till i dag ser företaget fortfarande till att gruvarbetare kan andas lätt under marken.

Våra kunder - ingen resa är för lång - Bernhard Dräger insåg redan 1904 hur viktigt det är att vara där kunden är. Tillsammans med sin familj tog han sig från Lübeck till USA för att presentera sina produkter på världsutställningen i St. Louis. Bara tre år senare grundade han företagets första dotterbolag utomlands i New York, vilket markerade starten på en global expansion. Idag har vi närvaro i över 190 länder och i cirka 50 länder har vi även våra egna försäljnings- och serviceföretag på plats för våra kunder.

Mer information

draeger-corporate-company-profile-3-2

Företagsprofil

Dräger tillverkar produkter för medicin- och säkerhetsteknik. Våra produkter och tjänster hjälper till att skydda och rädda liv på sjukhus, inom räddningstjänsten, i myndigheter och i industrier runt om i världen.

nachhaltigkeit-3-2-D-11012-2009.jpg

Vår vision för hållbar utveckling

För oss innebär vår vägledande princip "Teknik för livet" att vi lever upp till vårt ansvar. Våra produkter bidrar på många sätt positivt till människor och miljö, och genom våra system och processer säkerställer vi att vi sparar resurser och minimerar de eventuella negativa effekterna av vår affärsverksamhet. På Dräger anser vi att hållbar utveckling är en förutsättning för vårt företags framgång.

find-out-more-about-career-opportunities-and-jobs-at-draeger%20-3-2

Värt att jobba för

Varje liv är unikt och på Dräger arbetar vi för att skydda och rädda liv. Hos oss får du jobba med det som verkligen betyder något.

Kontakta Dräger

Kuvert

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tyskland

+49 451 882 0

Vi är där för dig 24/7.