Var med och skapa «Technology for Life» - Bild på Drägers huvudbyggnad

Var med och skapa «Technology for Life»

Lediga tjänster

Varför Dräger?

På sjukhus, i tung industri, inom räddningstjänsten – människor över hela världen förlitar sig på våra produkter:  toppmodern teknik som förenar handfast ingenjörskonst med den digitala framtiden. Med hjälp av 130 års erfarenhet, starkt engagemang och djärva idéer från 16 000 medarbetare, brinner vi för att göra vanlig teknik till "teknik för livet".

Dräger karriär jobbmöjligheter i Storbritannien

Vi söker alltid efter nya kollegor! Hitta ditt jobb bland våra lediga tjänster.

Career leadership we lead

Var den typ av ledare som du själv skulle motiveras av.Draeger-möte

Oavsett var du befinner dig i din karriär – vi har möjligheter för dig.

Värt att jobba för

Varje liv är unikt och på Dräger arbetar vi för att skydda och rädda liv. Hos oss får du jobba med det som verkligen betyder något. 

Våra produkter och marknader

Vi utvecklar innovativa produkter, tjänster och lösningar som skyddar och räddar liv.

Drägers sjukhusventilation

Sjukhus

Vi erbjuder anestesiapparater, ventilatorer, patientövervakningssystem och utrustning för vård av för tidigt födda och nyfödda barn. Vi har även takförsörjningsenheter, IT-lösningar för operationssalar och gashanteringssystem.

Drägers brandbekämpning

Brand och räddning

Vi erbjuder personlig skyddsutrustning, gasmätning och värmesökande kameror till räddningstjänst och industri. Vi har kurser och utbildningar och kan även utföra service och underhåll. 

Dräger Alkohol & droger

Alkohol- och drogkontroll

Dräger har under många årtionden samlat erfarenhet inom alkohol- och drogscreening. Vi är världsledande inom alkoholscreening och polismyndigheter världen över använder vår utrustning. I över 60 år har Drägers alkomätare hjälpt polisen att identifiera brottslingar och säkra bevis.

Drägers olje- och gasindustri

Olje- och gasindustri

Från mycket känsliga gasvarningssystem till pålitliga evakueringslösningar: Dräger är närvarande under hela processen, från produktutveckling till drift.

Drägers kemisk industri

Kemisk industri

Gasmätning och personlig skyddsutrustning ger skydd mot farliga ämnen. Vår portfölj innehåller bland annat skyddsdräkter och andningsskydd, portabel och stationär gasmätning, samt kompletta lösningar som kan användas vid driftstopp.

Drägers stål- och metallindustri

Stål- och metallindustri

Gnistor, extrema temperaturer, farliga gaser och andra farliga ämnen är risker inom stål- och metallindustrin. Säkerhet har högsta prioritet inom produktion och underhåll. 

Drägers hälsa och säkerhet

Arbetsmiljö och arbetarskydd

Hantering av farliga ämnen innebär en mängd olika utmaningar för anställda. Vi levererar gasmätningssystem och personlig skyddsutrustning.

Drägers gruvdrift

Gruvdrift

Våra gasmätare varnar gruvarbetare för farliga gaskoncentrationer. Vår flyktutrustning, andningsskydd och räddningsrum ger skydd i nödsituationer. Drägers produkter och lösningar hjälper gruvarbetare runt om i världen att överleva i kritiska situationer under marknivå.

Drägers vattenbehandling

Vattenbehandling

Brandfarliga gaser, farliga biologiska ämnen och flyktiga kemikalier är några av de faror industriarbetare möter vid vattenrening. Arbetare måste bland annat skyddas mot förorenat avloppsvatten, avfall och kontakt med farliga ämnen. 

Ansöknings- och intervjuprocess

Är du intresserad av att söka jobb hos oss? Läs mer om vår ansöknings- och intervjuprocess.